• Home
 • Popularne pytania

Tak, możesz złożyć wniosek w imieniu innych osób pełnoletnich, z którymi zamieszkujesz pod tym samym adresem pod warunkiem, że:

 • zostałeś przez nich do tego upoważniony,
 • poinformowałeś ich o zakresie, do którego zostaną wykorzystane ich dane osobowe,
 • jesteś osobą Uprawnioną do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca,
 • każda z tych osób jest osobą Uprawnioną do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca (aby aktywować Gdańską Kartę Mieszkańca każda osoba dorosła musi indywidualnie przedstawić swój Dokument Potwierdzający).

Dla każdej osoby pełnoletniej, w imieniu której wnioskujesz o wydanie Gdańskiej Karty Mieszkańca, wymagany jest indywidualny adres e-mail tej osoby.

Na podany w procesie rejestracji konta innej osoby pełnoletniej adres e-mail zostanie wysłany aktywny link potwierdzenia założenia konta oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na zarządzanie kontem w ramach konta rodzinnego, administrowanego przez Ciebie.

Jeżeli link nie zostanie kliknięty, umowa nie zostanie zawarta, konto innej osoby pełnoletniej będzie nieaktywne i zostanie usunięte z systemu w ciągu 7 dni od dnia przesłania linka potwierdzającego.

Wasze konta będą połączone w ramach Konta Rodzinnego, którego Ty będziesz administratorem.

Co to oznacza w praktyce?

Będziesz miał wgląd w wykorzystane rabaty i darmowe wejścia innej osoby pełnoletniej, będziesz mógł edytować jej dane osobowe (w tym adres zamieszkania), zainteresowania, wyrażać i cofać zgody, np. na wysyłkę newslettera.

W każdej chwili możesz odłączyć konto innej osoby pełnoletniej od swojego konta poprzez zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl, przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk odłącz osobę. Na adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.

Inna osoba pełnoletnia może w każdej chwili samodzielnie odłączyć swoje Konto Użytkownika od Konta Rodzinnego.

Może tego dokonać poprzez:

 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk Odłącz konto od Rodziny.
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej oraz Administratora Konta Rodzinnego zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.

Tak, możesz złożyć wniosek w imieniu innych osób pełnoletnich, z którymi nie mieszkasz pod tym samym adresem pod warunkiem, że:

 • zostałeś przez nich do tego upoważniony,
 • poinformowałeś ich o zakresie, do którego zostaną wykorzystane ich dane osobowe,
 • jesteś osobą Uprawnioną do korzystania z Karty Mieszkańca,
 • każda z tych osób jest osobą Uprawnioną do korzystania z Karty Mieszkańca (aby aktywować Kartę Mieszkańca każda osoba dorosła musi indywidualnie przedstawić swój Dokument Potwierdzający).

Uwaga!​ ​Jeżeli składasz wniosek w imieniu innej osoby pełnoletniej, ​z którą nie zamieszkujesz​ pod tym samym adresem, upewnij się, że po założeniu Konta Rodzinnego zmienisz poprzez panel zarządzania jej adres zamieszkania na właściwy zanim wygenerujesz Potwierdzenia Zamówienia. Każda osoba pełnoletnia musi zweryfikować się indywidualnie Dokumentem Potwierdzającym Uprawnienia, gdzie adres musi być zgodny z tym, który został podany na Potwierdzeniu Zamówienia.

Dla każdej osoby pełnoletniej, w imieniu której wnioskujesz o wydanie Gdańskiej Karty Mieszkańca, wymagany jest indywidualny adres e-mail tej osoby.

Na podany w procesie rejestracji konta innej osoby pełnoletniej adres e-mail zostanie wysłany aktywny link potwierdzenia założenia konta oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na zarządzanie kontem w ramach konta rodzinnego, administrowanego przez Ciebie.

Jeżeli link nie zostanie kliknięty, umowa nie zostanie zawarta, konto innej osoby pełnoletniej będzie nieaktywne i zostanie usunięte z systemu w ciągu 7 dni od dnia przesłania linka potwierdzającego.

Jeżeli osoba kliknie “nie” w mailu weryfikacyjnym - jej dane zostaną natychmiast usunięte z bazy.

Jeżeli osoba kliknie “tak” w mailu weryfikacyjnym - wasze konta będą połączone w ramach Konta Rodzinnego, którego Ty będziesz administratorem.

Co to oznacza w praktyce?

Będziesz miał wgląd w wykorzystane rabaty i darmowe wejścia innej osoby pełnoletniej, będziesz mógł edytować jej dane osobowe (w tym adres zamieszkania), zainteresowania, wyrażać i cofać zgody na wysyłkę newslettera.

W każdej chwili możesz odłączyć konto innej osoby pełnoletniej od swojego konta poprzez zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk odłącz osobę na adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.

Inna osoba pełnoletnia może w każdej chwili samodzielnie odłączyć swoje Konto Użytkownika od Konta Rodzinnego. Może tego dokonać poprzez:

 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk Odłącz konto od Rodziny,
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej oraz Administratora Konta Rodzinnego zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.
Wniosek o Gdańską Kartę Mieszkańca można złożyć:
 • online za pośrednictwem strony ​www.jestemzgdanska.pl (zakładka Zaloguj) lub aplikacji Jestem z Gdańska
 • w wersji papierowej w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca zlokalizowanym przy alei Grunwaldzkiej 148, czynnym poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 08:00 - 18:00; środa 09:00 - 18:00; sobota 10:00 - 16:00.

Wniosek o kartę może złożyć każda osoba dorosła, która jest uprawniona do Gdańskiej Karty Mieszkańca lub do udziału w innym projekcie zintegrowanym z Gdańską Kartą Mieszkańca na warunkach określonych dla tego projektu.

Gdańska Karta Mieszkańca

Kartę Mieszkańca możesz nabyć za 1 pln, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią i spełniasz przynajmniej jeden z poniższych warunków oraz możesz przedstawić na to stosowny dokument potwierdzający:

 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w Gdańsku LUB
 • potwierdzenie zameldowanie na pobyt czasowy w Gdańsku LUB
 • kartę pobytu stałego LUB
 • kartę pobytu czasowego LUB
 • pierwszą stronę PIT 37; PIT 38, PIT 36, PIT 28 lub PIT 36L z bieżącego roku podatkowego LUB
 • bieżącą decyzję wymiaru podatku od nieruchomości (gruntowy) zlokalizowanej w Gdańsku LUB
 • potwierdzenie własności mieszkania (akt notarialny) zlokalizowanego w Gdańsku LUB
 • bieżącą umowę najmu mieszkania zlokalizowanego w Gdańsku LUB
 • dokument od usługodawcy (faktura lub strona/strony zawartej umowy, na której widnieje adres w Gdańsku i podany jest czas trwania umowy) LUB
 • potwierdzenie zamieszkania w Bursie Gdańskiej.

Uprawnione do korzystania z Karty Mieszkańca są także osoby niepełnoletnie (dzieci od 0 do 17 lat), których Przedstawiciel Ustawowy jest Osobą Uprawnioną, założył Konto Rodzinne w Systemie Karty Mieszkańca, a także dokonał aktywacji swojej Karty Mieszkańca.

Aby dodać kolejne osoby do swojego konta, postępuj następująco:

1. Zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl. Po zalogowaniu wejdź w zakładkę Rodzina i kliknij w przycisk Dodaj osobę.

2. Wybierz ikonkę osoby, którą chcesz dodać do rodziny (pełnoletni mężczyzna lub kobieta bądź niepełnoletnie dziecko). Możesz podać indywidualny adres e-mail swojego dziecka, dzięki czemu będzie ono mogło samodzielnie zalogować się do systemu. Na koniec kliknij w przycisk Zapisz nową osobę - konto dziecka zostało założone.

3. Aby Gdańska Karta Mieszkańca kolejnego członka rodziny była aktywna, pamiętaj o dodaniu pakietu mieszkańca - możesz to zrobić online wchodząc w zakładkę Karty i Pakiety lub udając się z odpowiednim dokumentem do Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148.
Meldunek jako e-usługa

Potwierdzenie zameldowania w Gdańsku, które jest jednym z dokumentów uprawniających do otrzymania Gdańskiej Karty Mieszkańca, możesz szybko i wygodnie otrzymać za pośrednictwem strony OBYWATEL.GOV.PL. To oficjalny, rządowy serwis, dzięki któremu skorzystasz z kilkuset najpopularniejszych usług świadczonych przez administrację publiczną, dotycząych m.in. dowodów osobistych, paszportów, pojazdów, ksiąg wieczystych, stanu cywilnego czy właśnie meldunku.

Jak to działa?

Aby otrzymać bezpłatne potwierdzenie zameldowania w Gdańsku na pobyt stały lub czasowy za pośrednictwem serwisu OBYWATEL.GOV.PL :

1) Upewnij się, czy masz już Profil Zaufany. Jest to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz załatwiać sprawy urzędowe przez Internet, bez wychodzenia z domu. Najprościej założysz go i potwierdzisz za pomocą serwisu internetowego Twojego banku. Więcej informacji o Profilu Zaufanym znajdziesz tu

2) Zaloguj się za pośrednictwem Profilu Zaufanego. 

3) W zakładce "Mój Gov" kliknij "Moje dane w rejestrze PESEL" i sprawdź adres zameldowania w zakładce "Moje dane adresowe"

4) Przewiń w dół strony i kliknij "[PDF] Twoje dane w rejestrze PESEL" - w zależności od ustawień Twojej przeglądarki plik zapisze się na dysku lub zostanie otwarty w nowej karcie przeglądarki (należy go wówczas pobrać na dysk)

5) Pobrany plik PDF przedstaw nam jako dokument potwierdzający Twoje zameldowanie w Gdańsku i tym samym uprawniający Cię do otrzymania Gdańskiej Karty Mieszkańca.

Pamiętaj, że otrzymane w ten sposób potwierdzenie jest wystarczające do otrzymania Gdańskiej Karty Mieszkańca, natomiast jest to dokument informacyjny, a nie urzędowy - nie wykorzystasz go np. w banku.

Nowy meldunek w Gdańsku?

W serwisie OBYWATEL.GOV.PL możesz również zameldować się na pobyt stały lub czasowy i otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu - bezpłatnie w przypadku pobytu stałego lub za kwotę 17 zł przy pobycie czasowym. Zaświadczenie możesz odebrać na kilka sposobów, zaznaczając w serwisie odpowiednią opcję: w wersji elektronicznej na skrzynkę e-PUAP lub w formie tradycyjnej przesyłką pocztową bądź osobiście w urzędzie.

W każdej chwili możesz odłączyć konto innej osoby pełnoletniej od swojego Konta Rodzinnego, którego jesteś administratorem poprzez:

 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk odłącz osobę,
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.

Inna osoba pełnoletnia moża w każdej chwili samodzielnie odłączyć swoje Konto Użytkownika od Konta Rodzinnego. Może tego dokonać poprzez:

 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk Odłącz konto od Rodziny,
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej oraz Administratora Konta Rodzinnego zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.

Jeżeli podczas rejestracji w punkcie obsługi podałeś swój adres e-mail, zostanie na niego wysłany link do ustawienia hasła do konta. Link jest aktywny tylko 30 minut od momentu wysłania. Jeżeli Twój link nie jest już aktywny, na stronie www.jestemzgdanska.pl w zakładce Zaloguj skorzystaj z przycisku Nie pamiętam hasła i ustaw nowe hasło.

Jeżeli podczas rejestracji w punkcie obsługi podałeś swój numer telefonu komórkowego, na Twój numer telefonu komórkowego zostanie wysłane hasło tymczasowe. Link jest aktywny 24 h od momentu wysłania. Zaloguj się, podając swój numer telefonu komórkowego oraz hasło tymczasowe. Następnie ustaw nowe hasło.

Jeżeli w procesie rejestracji nie podałeś ani adresu e-mail ani numeru telefonu komórkowego lub nie pamiętasz, który z nich podałeś, aby korzystać z konta online uzupełnij te dane w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca lub kontaktując się z nami pod numerem infolinii.

Jeśli chcesz złożyć wniosek indywidualny przez internet, postępuj następująco:

1. Kliknij w przycisk Załóż konto, znajdujący się w górnym pasku strony www.jestemzgdanska.pl

2. Zaznacz TAK przy dokumencie, który uprawnia Cię do otrzymania Karty Mieszkańca, a następnie kliknij Dalej. Pamiętaj, że wybór określonego dokumentu wpływa na czas ważności Twoich uprawnień do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Przeczytaj więcej na ten temat

3. Kliknij w znak plus wybierając odpowiednią ikonkę kobiety lub mężczyzny, a następnie wypełnij swoje dane osobowe, ustaw hasło osobiste do swojego konta, określ zainteresowania i wyraź odpowiednie zgody. Na koniec kliknij przycisk Dalej.

4. Wybierz Pakiet Mieszkańca na dany rok kalendarzowy. Możesz też wybrać inne przysługujące Ci pakiety, w tym pakiety płatne jak Pakiet Gdańskiego Lwa czy Smaki Gdańska. Następnie dodaj skan lub dobrej jakości zdjęcie dokumentu uprawniającego Cię do otrzymania Gdańskiej Karty Mieszkańca i kliknij przycisk Wyślij wniosek.

5. Kliknij w zakładkę Koszyk i dokonaj przelewu online za wybrany pakiet. Po dokonaniu przelewu Twój wniosek trafi do Biura Obsługi Klienta, gdzie zostanie zweryfikowany w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Poinformujemy Cię mailowo o przebiegu weryfikacji.
Dodając zdjęcie pamiętaj, że musi ono SPEŁNIAĆ WYMOGI JAK DO DOWODU OSOBISTEGO.

Jeśli posiadasz już Kartę Mieszkańca, ale chcesz dokonać jej wymiany na Kartę ze zdjęciem, postępuj następująco:

1. Kliknij w przycisk Zaloguj, znajdujący się w górnym pasku strony www.jestemzgdanska.pl
2. W zakładce Karty i Pakiety kliknij w baner dotyczący komunikacji miejskiej.
3. Wybierz odpowiedni wariant Karty Mieszkańca ze zdjęciem - ulgowy lub normalny. Jeśli wybrałeś wariant ulgowy, wybierz odpowiedni uprawnienie do ulgi, a po kliknięciu w prostokąt poniżej załącz skan lub dobrej jakości zdjęcia dokumentu uprawniającego do ulgi. UWAGA! Wybierając kartę normalną nie będziesz mógł doładować do niej biletu ulgowego! Sprawdź, czy przysługuje Ci uprawnienie do zniżki.
4. Dodaj swoje zdjęcie. Prawidłowe zdjęcie powinno:
- być aktualne,
- zgodne z wymaganiami obowiązującymi fotografie do dowodu osobistego (zapoznaj się z nimi tutaj)
- na zdjęciu nie powinieneś mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie.
UWAGA! Zdjęcie zostanie nadrukowane na Twoją Kartę. Jeżeli dodane zdjęcie nie umożliwia weryfikacji ryzykujesz mandat lub konieczność wyrobienia duplikatu karty (koszt 20 pln).
5. Kliknij w przycisk Wyślij wniosek. Twój wniosek zostanie zweryfikowany w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Poinformujemy Cię o przebiegu weryfikacji oraz terminie odbioru Karty Mieszkańca ze zdjęciem. Na koniec wejdź w zakładkę Koszyk i dokonaj płatności 2 zł za Kartę Mieszkańca ze zdjęciem.

UWAGA! Prosimy najpierw o dodanie pakietu mieszkańca na dany rok kalendarzowy, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a następnie złożenie wniosku o Kartę Mieszkańca ze zdjęciem!

Możesz również złożyć wniosek papierowy o Kartę Mieszkańca ze zdjęciem. Wnioski papierowe są przyjmowane w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. W przypadku chęci złożenia wniosku papierowego prosimy o zabranie ze sobą zdjęcia legitymacyjnego (wymogi, jak przypadku zdjęć do dowodów osobistych). 

Zachęcamy do rezerwacji wizyt w Centrum Obsługi na www.gdansk.pl/rezerwacja lub telefonicznie pod numerem +48 58 300 06 59 (infolinia czynna od 09:00 - 17:00 od pon. do pt.)
Składając wniosek rodzinny, zakładasz konto sobie oraz swoim najbliższym. Jeśli chcesz złożyć wniosek rodzinny przez internet, postępuj następująco:

1. Kliknij w przycisk Załóż konto, znajdujący się w górnym pasku strony www.jestemzgdanska.pl

2. Zaznacz TAK przy dokumencie, który uprawnia Cię do otrzymania Karty Mieszkańca, a następnie kliknij Dalej. Pamiętaj, że wybór określonego dokumentu wpływa na czas ważności Twoich uprawnień do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Przeczytaj więcej na ten temat

3. Kliknij w znak plus wybierając odpowiednią ikonkę kobiety lub mężczyzny - osoba, którą zarejestrujesz jako pierwszą, będzie administratorem konta rodzinnego i będzie miała dostęp do kont wszystkich członków rodziny. Następnie wypełnij swoje dane osobowe, ustaw hasło osobiste do swojego konta, określ swoje zainteresowania i wyraź odpowiednie zgody. Tak samo postąp w przypadku pozostałych członków rodziny. Na koniec kliknij przycisk Dalej.

4. Wybierz Pakiet Mieszkańca na dany rok kalendarzowy dla każdej z osób, dla której zakładasz konto. Pakiet dla każdej z osób dodasz, klikając z prostokąt z jej imieniem. Możesz też wybrać inne pakiety, w tym pakiety płatne jak Pakiet Gdańskiego Lwa. Następnie dla każdej z osób w rodzinie dodaj skan lub dobrej jakości zdjęcie dokumentu uprawniającego ją do otrzymania Gdańskiej Karty Mieszkańca i kliknij przycisk Wyślij wniosek. Pamiętaj, że każda osoba pełnoletnia, która chce otrzymać Gdańską Kartę Mieszkańca powinna przedstawić własny dokument weryfikacyjny. Osoby niepełnoletnie weryfikowane są na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna prawnego.

5. Kliknij w zakładkę Koszyk i dokonaj przelewu online za wybrane pakiety wszystkich osób w rodzinie. Po dokonaniu przelewu wnioski trafią do Biura Obsługi Klienta, gdzie zostaną zweryfikowane w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Poinformujemy Cię mailowo o przebiegu weryfikacji.
Gdańską Kartę Mieszkańca w imieniu innych osób możemy odebrać na trzy sposoby:

1. Zakładając kartę w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148 poprzez wniosek papierowy, w oparciu o upoważnienie, jakim jest dokument weryfikujący tych osób. Należy pamiętać, że działa to jedynie w przypadku osób dorosłych. Osoba trzecia nie może założyć konta nie swojemu dziecku.

2. Będąc administratorem konta rodzinnego, możemy odebrać karty wszystkich członków rodziny. Do tego działania nie jest uprawniona inna osoba dorosła, pomimo że jest członkiem rodziny (np. żona, mąż, babcia itp.).

3. Na podstawie kodu QR, w przypadku braku połączenia kont w systemie. Kod QR musi być wygenerowany dla każdej osoby, której kartę chcemy odebrać. Nie ma możliwości odbioru karty bez QR - jeśli nie mamy kodu QR dla konkretnej osoby, osoba trzecia nie odbierze dla niej karty.

Tak, możesz złożyć papierowy wniosek o Kartę Mieszkańca w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148 i od ręki odebrać Kartę (w przypadku Karty Mieszkańca ze zdjęciem czas oczekiwania na odbiór Karty wyniesie kilka dni - zostaniesz poinformowany, kiedy Karta będzie gotowa do odbioru). Pamiętaj, że aby skutecznie zarządzać swoim kontem Karty Mieszkańca wymagany jest indywidualny adres e-mail.

Możesz złożyć wniosek papierowy o Kartę Mieszkańca, jeżeli jesteś Osobą Uprawnioną, czyli spełniasz jeden z następujących warunków:

 • być zameldowanym w Gdańsku na pobyt stały lub czasowy LUB
 • rozliczać się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych LUB
 • opłacać w Gdańsku podatek od nieruchomości lub posiadać akt notarialny własności mieszkania LUB
 • posiadać umowę najmu mieszkania LUB
 • opłacać media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku LUB
 • mieszkać w bursie gdańskiej LUB
 • posiadać kartę pobytu.

Otrzymasz do wypełnienia papierowy wniosek. Twoje dane zostaną wprowadzone do Systemu Karty Mieszkańca.

Zostaniesz poproszony o okazanie Dokumentu Potwierdzającego Uprawnienie. Jeżeli masz przy sobie dokument, Twoje uprawnienie zostanie zweryfikowane na miejscu, jeżeli nie masz przy sobie dokumentu weryfikującego, Twoja Karta będzie nieaktywna do momentu przedstawienia ​dokumentu w .Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca.

Jeżeli nie dokonasz aktywacji Karty w ciągu 30 dni, Twoje konto zostanie usunięte z Systemu Karty Mieszkańca.

W Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca możesz złożyć wniosek w imieniu osób, w stosunku do których jesteś Przedstawicielem Ustawowym oraz w imieniu innych osób dorosłych, które Cię do tego upoważniły.

Otrzymasz do wypełnienia papierowy wniosek, a Wasze dane zostaną wprowadzone do systemu Gdańskiej Karty Mieszkańca. Następnie zostaniesz poproszony o okazanie dokumentu weryfikacyjnego - pamiętaj, że każda osoba pełnoletnia powinna przedstawić własny dokument weryfikacyjny, a osoby niepełnoletnie są weryfikowane na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna prawnego. Listę aktualnych dokumentów uprawniających do otrzymania Gdańskiej Karty Mieszkańca znajdziesz tutaj. Jeżeli masz przy sobie odpowiedni dokument, Twoje uprawnienie do otrzymania Gdańskiej Karty Mieszkańca zostanie zweryfikowane na miejscu. Będziesz też mógł opłacić pakiet mieszkańca gotówką i od razu odebrać Karty Mieszkańca.

Potrzebujesz Pomocy?+48 58 300 06 59
pon-pt: 09:00 - 17:00