• Home
 • Popularne pytania
Jakie dokumenty są wymagane przy kontroli? 

dziecko musi mieć ze sobą swoją zweryfikowaną Gdańską Kartę Mieszkańca z dodanym pakietem bezpłatnych przejazdów na dany rok szkolny.

Co to znaczy zweryfikowana Karta?

Rodzic lub opiekun prawny zakładając swoją Gdańską Kartę Mieszkańca, musi dokonać weryfikacji, czyli okazać jeden z dokumentów potwierdzających uprawnienia do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Uprawnienie automatycznie jest przenoszone na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat. 

Zobacz, jak online dodać pakiet bezpłatnych przejazdów do Karty:
 1. zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 2. wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
 3. kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
 4. wybierz odpowiedni dla danego roku szkolnego Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
 5. wybierz szkołę lub przedszkole do którego uczęszcza dziecko (jeśli placówki do której uczęszcza dziecko, nie ma na liście, wybierz opcję Inna Szkoła)
 6. dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
 7. kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.
Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 5 dni roboczych.

Jeżeli weryfikacja jest negatywna - Biuro Obsługi kontaktuje się, wysyłając maila z przyczyną odrzucenia wniosku.

Aby ponownie przesłać prawidłowe dokumenty do weryfikacji (po odrzuceniu wniosku) 
- zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
- wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
- dodaj pakiet Gdańskiej Karty Mieszkańca,
- dodaj wymagane dokumenty weryfikacyjne.
Jakie dokumenty są wymagane przy kontroli? 

Dziecko musi mieć ze sobą swoją zweryfikowaną Gdańską Kartę Mieszkańca z dodanym pakietem bezpłatnych przejazdów na dany rok szkolny.

Co to znaczy zweryfikowana Karta?

Rodzic lub opiekun prawny zakładając swoją Gdańską Kartę Mieszkańca musi dokonać weryfikacji, czyli okazać jeden z dokumentów potwierdzających uprawnienia do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Uprawnienie automatycznie jest przenoszone na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat.

Zobacz, jak dodać pakiet bezpłatnych przejazdów do Karty on-line:

1. Zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
2. Wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
3. Kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
4. Wybierz odpowiedni dla danego roku szkolnego Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
5. Wybierz szkołę lub przedszkole, do którego uczęszcza dziecko (jeśli placówki, do której uczęszcza dziecko, nie ma na liście, wybierz opcję Inna Szkoła)
6. Dodaj skany dokumentów:
- jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola/zerówki, należy przesłać skan zaświadczenia z placówki, do której dziecko uczęszcza lub pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z informacją, do jakiej placówki uczęszcza dziecko wraz z odręcznym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego,
- jeśli dziecko uczęszcza do szkoły, należy przesłać skan dwóch stron ważnej legitymacji szkolnej dziecka.
7. Dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
8. Kliknij niebieski przycisk Dodaj pakiet.

Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 5 dni roboczych.

Jeżeli weryfikacja jest negatywna - Biuro Obsługi kontaktuje się, wysyłając maila z przyczyną odrzucenia wniosku.

Aby ponownie przesłać prawidłowe dokumenty do weryfikacji (po odrzuceniu wniosku) 
- zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
- wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
- dodaj pakiet Gdańskiej Karty Mieszkańca,
- dodaj wymagane dokumenty weryfikacyjne.
Aby zamówić roczny pakiet bezpłatnych przejazdów dla dziecka, które ma już zweryfikowaną Kartę Mieszkańca, należy, w przypadku dzieci w wieku szkolnym, przedstawić zaktualizowaną legitymację szkolną, tzn. legitymację, na której odwrocie znajduje się pieczątka ważności do 30 września 2023.
Tak, Karta Mieszkańca uprawnia do bezpłatnych przejazdów liniami 171 i N1 na całej ich długości, również w pojazdach gdyńskich ale podczas kontroli uczeń musi zawsze okazać oprócz Karty Mieszkańca również ważną legitymację szkolną, nawet jeśli przy przejazdach na terenie Gdańska ma prawo do poruszania się wyłącznie z Gdańską Kartą Mieszkańca.

Osobami uprawnionymi do korzystania z pakietu bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską są uczniowie posiadający swoją Kartę Mieszkańca oraz ważną legitymację szkolną. Studenci nie są uprawnieni do korzystania z pakietu.

Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów gdańskimi autobusami i tramwajami mogą dodać dokument uprawniający do ulgi do swojej Karty Mieszkańca.

Dzięki temu nie będą musiały mieć przy sobie innych dokumentów niż Karta Mieszkańca, bo zostaną one dodane do ich karty - podczas kontroli biletowej wystarczy pokazać kontrolerowi tylko Kartę Mieszkańca z dodanym pakietem.

Aby dodać dokument, należy:
 
 • zalogować się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 • kliknąć dodaj nowy pakiet,
 • wybrać pakiet bezpłatnych przejazdów i odpowiedni wariant (np. "Osoby, które ukończyły 70 lat życia" albo "Honorowi dawcy krwi"),
 • dodać skan lub zdjęcie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej oraz swoje zdjęcie,
 • wysłać wniosek.
 
Po pozytywnej weryfikacji uprawnienie zostanie dodane do Karty Mieszkańca, o czym użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail.
 
Wniosek można też dodać w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca, al. Grunwaldzka 148 (naprzeciwko Galerii Bałtyckiej). Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu uprawniającego do ulgi oraz swojego zdjęcia.
 
Tak, pakiet bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską obowiązuje podczas taryfy dziennej, jak również podczas taryfy nocnej. Z pakietu bezpłatnych przejazdów można korzystać we wszystkie dni tygodnia, także w weekendy.
Pakiet bezpłatnych przejazdów upoważnia do bezpłatnego korzystania tylko z autobusów i tramwajów gdańskich. W ramach pakietu bezpłatnych przejazdów nie można korzystać z przejazdów SKM, PKM i POLREGIO.

Uczniowie szkół policealnych nie mogą korzystać z pakietu bezpłatnych przejazdów.

Jakie dokumenty są wymagane przy kontroli? 

Dziecko musi mieć ze sobą swoją zweryfikowaną Gdańską Kartę Mieszkańca z dodanym pakietem bezpłatnych przejazdów na dany rok szkolny.

Co to znaczy zweryfikowana Karta?

Rodzic lub opiekun prawny zakładając swoją Gdańską Kartę Mieszkańca musi dokonać weryfikacji, czyli okazać jeden z dokumentów potwierdzających uprawnienia do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Uprawnienie automatycznie jest przenoszone na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat. 

Zobacz, jak dodać pakiet bezpłatnych przejazdów do Karty on-line:

1. zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
2. wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
3. kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
4. wybierz odpowiedni dla danego roku szkolnego Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
5. wybierz szkołę, do której  uczęszcza dziecko (jeśli placówki do której uczęszcza dziecko, nie ma na liście, wybierz opcję Inna Szkoła),
6. dodaj skany legitymacji szkolnej dziecka: WYMAGANE SĄ OBIE STRONY LEGITYMACJI. Uwaga! Jeśli Twoje dziecko ukończyło 18. rok życia, pamiętaj że będziesz musiał dodać do wniosku dziecka jego dokument weryfikacyjny. Może nim być:
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy dziecka w Gdańsku LUB
- pierwsza strona PIT za ostatni rok podatkowy ze wskazanym Urzędem Skarbowym w Gdańsku na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku LUB 
- bieżąca decyzja ustalająca wymiar podatku od nieruchomości na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku LUB 
- bieżąca umowa (telewizja, internet, telefon) wystawiona na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku LUB
- umowa najmu mieszkania wystawiona na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku.
7. dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
8. kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.
Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 5 dni roboczych.

Jeżeli weryfikacja jest negatywna - Biuro Obsługi kontaktuje się, wysyłając maila z przyczyną odrzucenia wniosku.

Aby ponownie przesłać prawidłowe dokumenty do weryfikacji (po odrzuceniu wniosku) 
- zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
- wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
- dodaj pakiet Gdańskiej Karty Mieszkańca,
- dodaj wymagane dokumenty weryfikacyjne.
Uwaga! Procedura dotyczy osób, które mają uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów gdańskimi autobusami i tramwajami (np. honorowi dawcy krwi czy osoby po 70. roku życia). Jeśli chcesz dodać pakiet bezpłatnych przejazdów swojemu dziecku, zapoznaj się z zasadami TUTAJ

Aby dodać dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów do swojej Karty Mieszkańca, należy:
 
 • zalogować się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 • kliknąć dodaj nowy pakiet,
 • wybrać pakiet bezpłatnych przejazdów i odpowiedni wariant (np. "Osoby, które ukończyły 70 lat życia" albo "Honorowi dawcy krwi"),
 • dodać skan lub zdjęcie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej oraz swoje zdjęcie,
 • wysłać wniosek.
 
Po pozytywnej weryfikacji uprawnienie zostanie dodane do Karty Mieszkańca, o czym użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail.
 
Wniosek można też dodać w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca, al. Grunwaldzka 148 (naprzeciwko Galerii Bałtyckiej). Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu uprawniającego do ulgi oraz swojego zdjęcia.
 
Jeżeli masz już odebraną kartę dla dziecka:
 1. zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 2. wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
 3. kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
 4. wybierz Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
 5. dodaj skany lub dobrej jakości zdjęcia ważnej legitymacji szkolnej (pierwsza i druga strona legitymacji szkolnej dziecka); dla dzieci 4-6 legitymacja szkolna nie jest wymagana, dla dziecka które ukończyło 7 rok życia i realizuje obowiązek przedszkolny w zerówce wymagane jest zaświadczenie z zerówki lub odręczne oświadczenie rodzica o realizowanym obowiązku predszkolnym,
 6. wybierz szkołę lub przedszkole, do którego uczęszcza dziecko. Jeśli placówka, do której uczęszcza dziecko nie znajduje się w spisie szkół, wybierz opcję Inna Szkoła.
 7. dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
 8. kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.
Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 5 dni roboczych.

Jeżeli zakończyłeś powyższą procedurę, Twoje dziecko może poruszać się komunikacją miejską wyłącznie z Gdańską Kartą Mieszkańca.

Uwaga! Pamiętaj, że aby Twoje dziecko korzystał z bezpłatnych przejazdów, konto Rodzica musi być zweryfikowane - musisz okazać 1 z dokumentów uprawniających do Gdańskiej Karty Mieszkańca w Centrum Obsługi przy al. Grunwaldzkiej 148 lub wysyłając skany dokumentów do weryfikacji online.
Jeśli jesteś opiekunem osoby uprawnionej do bezpłatnego przejazdów, nie musisz dodawać żadnych dokumentów do swojej Karty Mieszkańca. Abyś jednak mógł podróżować bezpłatnie, twój podopieczny powinien mieć dodany pakiet bezpłatnych przejazdów (dla osób uprawnionych do przejazdów z opiekunem). W przypadku kontroli biletowej wystarczy, że Twój podopieczny przedstawi swoją Kartę Mieszkańca z dodanym pakietem i wskaże Cię jako swojego opiekuna.

Aby dodać pakiet, należy:
 
 • zalogować się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 • kliknąć dodaj nowy pakiet,
 • wybrać pakiet bezpłatnych przejazdów i odpowiedni wariant Roczny pakiet bezpłatnych przejazdów (dla osób uprawnionych do przejazdów z opiekunem),
 • dodać skan lub zdjęcie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej oraz swoje zdjęcie,
 • wysłać wniosek.
 
Po pozytywnej weryfikacji uprawnienie zostanie dodane do Karty Mieszkańca, o czym użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail.
 
Wniosek można też dodać w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca, al. Grunwaldzka 148 (naprzeciwko Galerii Bałtyckiej). Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu uprawniającego do ulgi oraz swojego zdjęcia.

Pamiętaj, że pakiet powinien być dodany do karty Twojego podopiecznego, a nie do Twojej!
 
Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów gdańskimi autobusami i tramwajami, mogą dodać do swojej Karty Mieszkańca dokument uprawniający je do tej ulgi. Dzięki temu podczas kontroli biletowej będą mogły okazywać tylko Kartę Mieszkańca.
 
Z nowej funkcjonalności Karty Mieszkańca mogą korzystać:
 
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym oraz towarzyszący im opiekun na trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa, 
 • inwalidzi wojenni i wojskowi wraz z towarzyszącym im przewodnikiem, 
 • senatorowie i posłowie na Sejm, 
 • Honorowi Obywatele Miasta Gdańska, 
 • osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz towarzyszący im pełnoletni opiekun, 
 • ociemniali o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszący im przewodnik, 
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z towarzyszącym im przewodnikiem, 
 • osoby, które ukończyły 70 lat życia,
 • dzieci oraz młodzież do lat 16 będące osobami niepełnosprawnymi oraz towarzyszący im opiekun,
 • dzieci osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – na trasie miejsce zamieszkania – placówka oświatowa
 • honorowi dawcy krwi
 • osoby, które przebywały na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR, zamieszkałe na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku,
 • osoby objęte Programem „Duża Gdańska Rodzina”.
Jeśli zdjęcie, które próbujesz dodać, ma mniej niż 300 pikseli, prosimy o dodanie innego zdjęcia lub udanie się ze zdjęciem do Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148, gdzie pracownicy pomogą prawidłowo dodać zdjęcie. Dodając zdjęcie pamiętaj, że musi ono SPEŁNIAĆ WYMOGI JAK DO DOWODU OSOBISTEGO.

Zachęcamy do rezerwacji wizyt w Centrum Obsługi. Rezerwacji wizyty można dokonać na www.gdansk.pl/rezerwacja lub telefonicznie pod numerem +48 58 300 06 59 (infolinia czynna od 09:00 - 17:00 od pon. do pt.)

Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską są przyznawane na okres ważności legitymacji szkolnej dziecka. Po tym czasie konieczne jest odnowienie ważności uprawnień.

Wniosek o duplikat Karty Mieszkańca ze zdjęciem złożysz online po zalogowaniu się do swojego konta. 

Aby złożyć wniosek online o duplikat Karty Mieszkańca ze zdjęciem, postępuj następująco:
1. Zaloguj się na swoje konto.
2. Kliknij w niebieski baner Twoja Karta może więcej!, a następnie kliknij w suwak przy napisie Duplikat karty ze zdjęciem (suwak powinien zmienić kolor na zielony).
3. Wybierz wariant, czyli powód, dla którego wymieniasz Kartę ze zdjęciem. Jeśli zgubiłeś swoją kartę lub uległa ona uszkodzeniu, np. złamaniu, wybierz Poprzednia karta zgubiona lub zniszczona. Jeśli zaś Twoja karta jest nieczytelna, np. zdjęcie, kod kreskowy czy inne elementy uległy wytarciu, wybierz Poprzednia karta nieczytelna ale fizycznie nieuszkodzona.
4. Kliknij Wyślij wniosek, a następnie przejdź do Koszyka i dokonaj płatności 20 zł (jeśli wybrałeś wariant dotyczący zagubienia karty). Otrzymasz wiadomość e-mail, w której znajdziesz kod QR oraz zostaniesz skierowany po odbiór duplikatu do punktu ZTM w Galerii Metropolia przy ul. Kilińskiego 4.

W przypadku zgubienia karty, koszt nowej wynosi 20 zł. Jeśli Twoja Karta nie uległa fizycznemu zniszczeniu np. złamaniu lub zagubieniu, a jedynie stała się nieczytelna, prosimy byś zabrał ją ze sobą, kiedy udasz się po odbiór nowej. W tym przypadku nie będziesz musiał dokonywać opłaty za duplikat.

Dane kontaktowe do Punktu ZTM, gdzie odbierane są duplikaty:
Galeria Metropolia, partner, ul. Kilińskiego 4
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 06:30-20:30

Możesz też udać się do Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148, gdzie pracownicy pomogą w dopełnieniu formalności, a następnie zostaniesz poproszony o udanie się do punktu ZTM w Galerii Metropolia przy ul. Kilińskiego 4 po odbiór duplikatu. Zachęcamy do rezerwacji terminu na www.gdansk.pl/rezerwacja lub telefonicznie pod numerem +48 58 300 06 59 (infolinia czynna od 09:00 - 17:00 od pon. do pt.)
Bilety okresowe ZTM można doładować tylko do Karty Mieszkańca ze zdjęciem. Nie ma możliwości doładowywania biletem zwykłej Karty Mieszkańca.
Karty Mieszkańca ze zdjęciem nie można doładować biletem na okaziciela. Do Karty Mieszkańca ze zdjęciem doładujesz imienne, płatne normalne lub ulgowe bilety okresowe ZTM.
Możesz doładować Kartę Mieszkańca ze zdjęciem dowolnym biletem w biletomatach ZTM. Jeśli planujesz bezpłatne korzystanie z przejazdów SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska, pamiętaj, że doładowany przez Ciebie bilet musi dotyczyć strefy Gdańsk i być okresowym biletem imiennym (pełnopłatnym lub ulgowym), czyli miesięcznym lub semestralnym.

Bilet zakupiony w biletomacie jest widoczny dla kontrolera po 24 h od momentu zakupu biletu - jeśli planuje się korzystanie z biletu przed upływem 24 h, warto zabrać ze sobą potwierdzenie zakupu biletu. 

Uwaga! Biletu doładowanego w biletomacie nie będziesz widział po zalogowaniu się na swoim koncie na www.jestemzgdanska.pl czy w historii w aplikacji Karty Mieszkańca. Taki bilet będzie jednak widoczny dla kontrolera podczas kontroli biletowej oraz po przyłożeniu do biletomatu. Na jego podstawie możesz korzystać ze wszystkich przysługujących Ci uprawnień.
Nie, osobom zwolnionym z opłat w ZTM, np. seniorom po 70. roku życia, nie przysługują bezpłatne przejazdy SKM/PKM/POLREGIO w granicach Miasta Gdańska. Osobami uprawnionymi do korzystania z tej ulgi są wyłącznie osoby, które doładują swoją Kartę Mieszkańca ze zdjęciem płatnym, imiennym biletem okresowym ZTM. Z oferty bezpłatnych przejazdów SKM/PKM/POLREGIO nie mogą skorzystać również osoby posiadające bilet miesięczny na okaziciela lub bilet metropolitalny.
Podczas kontroli biletowej można okazywać bilet w aplikacji Jestem z Gdańska. Aby bilet był widoczny w aplikacji, powinien zostać zakupiony poprzez system Gdańskiej Karty Mieszkańca, tzn. portal www.jestemzgdanska.pl po zalogowaniu się na swoje konto, aplikację Jestem z Gdańska lub w Centrum Obsługi przy al. Grunwaldzkiej 148. Więcej o tym piszemy tutaj.
Nie. Nie ma takiej możliwości, aby przenieść bilet doładowany na Kartę Miejską na Kartę Mieszkańca ze zdjęciem. Tym samym, póki bilet doładowany na Kartę Miejską nie utraci ważności, nie można korzystać bezpłatnie z SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska. Do korzystania bezpłatnie z SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska od 1 września 2020 roku uprawnia tylko Karta Mieszkańca ze zdjęciem doładowana imiennym biletem okresowym ZTM.
Aby doładować Kartę Mieszkańca ze zdjęciem normalnym biletem okresowym ZTM, postępuj następująco:

1. Zaloguj się do swojego konta klikając w przycisk Zaloguj, znajdujący się w górnym pasku strony www.jestemzgdanska.pl
2. W zakładce Bilety kliknij w przycisk Komunikacja, a następnie w przycisk Kup nowy bilet.
3. Wybierz odpowiedni wariant biletu. Pamiętaj, że do Karty Mieszkańca ze zdjęciem w wersji normalnej możesz doładować tylko bilety normalne, natomiast do Karty Mieszkańca ze zdjęciem w wersji ulgowej tylko bilety ulgowe.
4. Wybierz odpowiednią strefę oraz datę ważności biletu.
5. Kliknij Dodaj do koszyka i dokonaj płatności. Po dokonaniu płatności Twoja Karta Mieszkańca zostanie doładowana wybranym przez Ciebie biletem okresowym ZTM. Po kliknięciu w baner będziesz mógł sprawdzić szczegółowe informacje na temat zakupionego biletu, w tym datę jego ważności.

Kartę Mieszkańca ze zdjęciem możesz również doładować biletem okresowym ZTM w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca, al. Grunwaldzka 148, czynne od pon. do pt. od 8:00 do 18:00. Zachęcamy do rezerwacji wizyty w Centrum Obsługi na www.gdansk.pl/rezerwacja lub telefonicznie pod numerem +48 58 300 06 59 (infolinia czynna od 09:00 - 17:00 od pon. do pt.).
Aby doładować Kartę Mieszkańca ze zdjęciem ulgowym biletem okresowym ZTM, postępuj następująco:

1. Zaloguj się do swojego konta klikając w przycisk Zaloguj, znajdujący się w górnym pasku strony www.jestemzgdanska.pl
2. W zakładce Bilety kliknij przycisk Komunikacja, a następnie przycisk Kup nowy bilet.
3. Wybierz odpowiedni wariant biletu. Pamiętaj, że do Karty Mieszkańca ze zdjęciem w wersji ulgowej możesz doładować tylko bilety ulgowe, natomiast do Karty Mieszkańca ze zdjęciem w wersji normalnej tylko bilety normalne.
4. Wybierz odpowiednią strefę oraz datę ważności biletu.
5. Kliknij Dodaj do koszyka i dokonaj płatności. Po dokonaniu płatności Twoja Karta Mieszkańca zostanie doładowana wybranym przez Ciebie biletem okresowym ZTM. Po kliknięciu w baner będziesz mógł sprawdzić szczegółowe informacje na temat zakupionego biletu, w tym datę jego ważności.

Kartę Mieszkańca ze zdjęciem możesz również doładować biletem okresowym ZTM w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca, al. Grunwaldzka 148, czynne od pon. do pt. od 8:00 do 18:00. Zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty w Centrum Obsługi. Rezerwacji można dokonać na www.gdansk.pl/rezerwacja lub telefonicznie pod numerem +48 58 300 06 59 (infolinia czynna od 09:00 - 17:00 od pon. do pt.).

Podczas kontroli biletowej należy okazać aktywną Kartę Mieszkańca z dodanym do niej imiennym, ulgowym biletem okresowym oraz dokument uprawniający do ulgi, np. legitymację studencką czy emerycką itp.
Jeśli posiadasz Kartę Mieszkańca ze zdjęciem z doładowanym biletem okresowym, wystarczy że okażesz ją podczas kontroli biletowej. Taka sama zasada obowiązuje również podczas bezpłatnego korzystania z SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska (więcej o bezpłatnych przejazdach SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska przeczytasz TUTAJ).

Szczegółowe zasady:
 
 • od 1 września 2020 r. 
wyłącznie Kartę Mieszkańca ze zdjęciem, załadowaną ważnym imiennym biletem okresowym ZTM na strefę Miasto Gdańsk lub sieć ZTM;

Do przejazdów pociągami SKM/PKM/POLREGIO upoważnia okresowy bilet imienny (zarówno pełnopłatny, jak i ulgowy), czyli miesięczny lub semestralny, obowiązujący w granicach administracyjnych Miasta Gdańska - pod warunkiem, że pasażer podróżujący z tym biletem jest posiadaczem aktywnej Karty Mieszkańca. W przypadku płatnych biletów okresowych ulgowych podczas kontroli należy okazać aktywną Kartę Mieszkańca z dodanym do niej imiennym, ulgowym biletem okresowym oraz dokument uprawniający do ulgi, np. legitymację studencką czy emerycką itp.

Z oferty bezpłatnych przejazdów SKM/PKM/POLREGIO nie mogą skorzystać osoby posiadające bilet miesięczny na okaziciela lub bilet metropolitalny.
 
Poprzez system Gdańskiej Karty Mieszkańca kupisz nie tylko bilet okresowy miesięczny, ale także bilet dobowy (24h).

Jak kupić taki bilet?

W aplikacji Jestem z Gdańska:
1. Kliknij przycisk Kup bilet
2. Kliknij Bilety komunikacji miejskiej
3. Wybierz datę i godzinę obowiązywania biletu
4. Wybierz typ biletu okresowy, zaraz wariant biletu (normalny lub ulgowy), wybierz strefę ZTM (Gdańsk + gminy) i zaznacz Bilet 24h, a następnie zapłać.

Przez portal www.jestemzgdanska.pl
1. Zaloguj się do swojego konta
2. Wejdź w zakładkę Bilety
3. Kliknij Kup nowy bilet, wybierz strefę ZTM (Gdańsk + gminy), zaznacz Bilet 24h, wybierz datę i godzinę obowiązywania biletu, dodaj do koszyka i dokonaj płatności.

Pamiętaj, że Karta Mieszkańca musi być aktywna, a więc przed zakupem należy upewnić się, czy dodałeś pakiet mieszkańca na dany rok kalendarzowy. Jeśli nie, wniosek o pakiet złożysz po zalogowaniu na swoje konto w aplikacji Jestem z Gdańska lub na stronie www.jestemzgdanska.pl 
Dodając zdjęcie pamiętaj, że musi ono SPEŁNIAĆ WYMOGI JAK DO DOWODU OSOBISTEGO.

Jeśli posiadasz już Kartę Mieszkańca, ale chcesz dokonać jej wymiany na Kartę ze zdjęciem, postępuj następująco:

1. Kliknij w przycisk Zaloguj, znajdujący się w górnym pasku strony www.jestemzgdanska.pl
2. W zakładce Karty i Pakiety kliknij w baner dotyczący komunikacji miejskiej.
3. Wybierz odpowiedni wariant Karty Mieszkańca ze zdjęciem - ulgowy lub normalny. Jeśli wybrałeś wariant ulgowy, wybierz odpowiedni uprawnienie do ulgi, a po kliknięciu w prostokąt poniżej załącz skan lub dobrej jakości zdjęcia dokumentu uprawniającego do ulgi. UWAGA! Wybierając kartę normalną nie będziesz mógł doładować do niej biletu ulgowego! Sprawdź, czy przysługuje Ci uprawnienie do zniżki.
4. Dodaj swoje zdjęcie. Prawidłowe zdjęcie powinno:
- być aktualne,
- zgodne z wymaganiami obowiązującymi fotografie do dowodu osobistego (zapoznaj się z nimi tutaj)
- na zdjęciu nie powinieneś mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie.
UWAGA! Zdjęcie zostanie nadrukowane na Twoją Kartę. Jeżeli dodane zdjęcie nie umożliwia weryfikacji ryzykujesz mandat lub konieczność wyrobienia duplikatu karty (koszt 20 pln).
5. Kliknij w przycisk Wyślij wniosek. Twój wniosek zostanie zweryfikowany w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Poinformujemy Cię o przebiegu weryfikacji oraz terminie odbioru Karty Mieszkańca ze zdjęciem. Na koniec wejdź w zakładkę Koszyk i dokonaj płatności 2 zł za Kartę Mieszkańca ze zdjęciem.

UWAGA! Prosimy najpierw o dodanie pakietu mieszkańca na dany rok kalendarzowy, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a następnie złożenie wniosku o Kartę Mieszkańca ze zdjęciem!

Możesz również złożyć wniosek papierowy o Kartę Mieszkańca ze zdjęciem. Wnioski papierowe są przyjmowane w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. W przypadku chęci złożenia wniosku papierowego prosimy o zabranie ze sobą zdjęcia legitymacyjnego (wymogi, jak przypadku zdjęć do dowodów osobistych). 

Zachęcamy do rezerwacji wizyt w Centrum Obsługi na www.gdansk.pl/rezerwacja lub telefonicznie pod numerem +48 58 300 06 59 (infolinia czynna od 09:00 - 17:00 od pon. do pt.)
Bezpłatne przejazdy SKM/PKM/POLREGIO obowiązują tylko w granicach miasta Gdańska. Jeśli podróżujesz SKM/PKM/POLREGIO poza granicami administracyjnymi miasta Gdańska powinieneś kupić bilet. Dla przykładu: Jeśli chcesz udać się SKM z Gdańska Wrzeszcza do Sopotu, bezpłatny przejazd będzie obowiązywał w granicach administracyjnych miasta Gdańska. Na pozostałą część przejazdu powinieneś dokupić płatny bilet. Bilet na dalszą część przejazdu możesz zakupić, np. poprzez aplikację SkyCash.
Nie, bilet nie będzie widoczny w aplikacji Jestem z Gdańska. Podczas kontroli biletowej nie należy przedstawiać w aplikacji biletu zakupionego poza systemem Gdańskiej Karty Mieszkańca (np. w biletomacie), ponieważ dla kontrolera jest on niewidoczny, co stanowi podstawę do wystawienia mandatu. Tak zakupiony bilet należy przedstawiać okazując plastikową wersję Karty Mieszkańca ze zdjęciem.
Jeśli zdjęcie, które próbujesz dodać, ma mniej niż 300 pikseli, prosimy o dodanie innego zdjęcia lub udanie się ze zdjęciem do Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148, gdzie pracownicy pomogą prawidłowo dodać zdjęcie. Dodając zdjęcie pamiętaj, że musi ono SPEŁNIAĆ WYMOGI JAK DO DOWODU OSOBISTEGO.

Zachęcamy do rezerwacji wizyt w Centrum Obsługi. Rezerwacji wizyty można dokonać na www.gdansk.pl/rezerwacja lub telefonicznie pod numerem +48 58 300 06 59 (infolinia czynna od 09:00 - 17:00 od pon. do pt.)
Nie. Do bezpłatnego korzystania z SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska uprawnia tylko Karta Mieszkańca ze zdjęciem doładowana imienny biletem okresowym (zarówno pełnopłatnym, jak i ulgowym), czyli miesięcznym lub semestralnym, obowiązującym w granicach administracyjnych Miasta Gdańska - pod warunkiem, że pasażer podróżujący z tym biletem jest posiadaczem aktywnej Karty Mieszkańca.

Z oferty bezpłatnych przejazdów SKM/PKM/POLREGIO nie mogą skorzystać osoby posiadające bilet miesięczny na okaziciela lub bilet metropolitalny.

Potrzebujesz Pomocy?+48 58 300 06 59
pon-pt: 09:00 - 17:00