FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Bezpłatne Przejazdy

Jakie dokumenty są wymagane przy kontroli? 

dziecko musi mieć ze sobą swoją zweryfikowaną Gdańską Kartę Mieszkańca.

Co to znaczy zweryfikowana Karta?

Rodzic lub opiekun prawny zakładając swoją Gdańską Kartę Mieszkańca, musi dokonać weryfikacji, czyli okazać 1 z 4 dokumentów potwierdzających uprawnienia do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Uprawnienie automatycznie jest przenoszone na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat. 

Zobacz, jak dodać pakiet bezpłatnych przejazdów do Karty on-line:
 1. zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 2. wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
 3. kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
 4. wybierz odpowiedni dla danego roku szkolnego Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
 5. wybierz szkołę lub przedszkole do którego uczęszcza dziecko (jeśli placówki do której uczęszcza dziecko, nie ma na liście, wybierz opcję Inna Szkoła)
 6. dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
 7. kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.
Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 3 dni roboczych.

Jeżeli weryfikacja jest pozytywna - możesz odebrać Kartę w dowolnym Punkcie Odbioru (np. w ZOO, w Centrum Hewelianum itp.) lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. Pamiętaj, aby udając się do Punktu Odbioru zabrać ze sobą potwierdzenie z kodem QR, które zostanie wygenerowane na Twoim koncie po kliknięciu w niebieski przycisk "odbierz kartę". Potwierdzenie można wydrukować lub zapisać w pamięci telefonu. 
Jeżeli już wcześniej odebrałeś Kartę dla swojego dziecka - nie musisz robić nic więcej. 

Jeżeli weryfikacja jest negatywna - Biuro Obsługi kontaktuje się, wysyłając maila z przyczyną odrzucenia wniosku.

Aby ponownie przesłać prawidłowe dokumenty do weryfikacji (po odrzuceniu wniosku) 
- zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
- wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
- dodaj pakiet Gdańskiej Karty Mieszkańca,
- dodaj wymagane dokumenty weryfikacyjne.
Jakie dokumenty są wymagane przy kontroli? 

Dziecko musi mieć ze sobą swoją zweryfikowaną Gdańską Kartę Mieszkańca.

Co to znaczy zweryfikowana Karta?

Rodzic lub opiekun prawny zakładając swoją Gdańską Kartę Mieszkańca musi dokonać weryfikacji, czyli okazać 1 z 4 dokumentów potwierdzających uprawnienia do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Uprawnienie automatycznie jest przenoszone na dziecko które nie ukończyło jeszcze 18 lat.

Zobacz, jak dodać pakiet bezpłatnych przejazdów do Karty on-line:

1. Zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
2. Wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
3. Kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
4. Wybierz odpowiedni dla danego roku szkolnego Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
5. Wybierz szkołę lub przedszkole do którego uczęszcza dziecko (jeśli placówki do której uczęszcza dziecko, nie ma na liście, wybierz opcję Inna Szkoła)
6. Dodaj skany dokumentów:
- jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola/zerówki, należy przesłać skan zaświadczenia z placówki, do której dziecko uczęszcza lub pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z informacją, do jakiej placówki uczęszcza dziecko wraz z odręcznym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego,
- jeśli dziecko uczęszcza do szkoły, należy przesłać skan dwóch stron ważnej legitymacji szkolnej dziecka.
7. Dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
8. Kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.

Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 3 dni roboczych.

Jeżeli weryfikacja jest pozytywna - możesz odebrać Kartę w dowolnym Punkcie Odbioru (np. w ZOO, w Hevelianum itp.) lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. Pamiętaj, aby udając się do Punktu Odbioru zabrać ze sobą potwierdzenie z kodem QR, które zostanie wygenerowane na Twoim koncie po kliknięciu w niebieski przycisk "odbierz kartę". Potwierdzenie można wydrukować lub zapisać w pamięci telefonu. 
Jeżeli już wcześniej odebrałeś Kartę dla swojego dziecka - nie musisz robić nic więcej. 

Dziecko może jeździć komunikacją miejską wyłącznie z Gdańską Kartą Mieszkańca (nie musi mieć ze sobą do kontroli legitymacji szkolnej) 

Jeżeli weryfikacja jest negatywna - Biuro Obsługi kontaktuje się, wysyłając maila z przyczyną odrzucenia wniosku.
Aby zamówić roczny pakiet bezpłatnych przejazdów dla dziecka, które ma już zweryfikowaną Kartę Mieszkańca, należy, w przypadku dzieci w wieku szkolnym, przedstawić zaktualizowaną legitymację szkolną, tzn. legitymację, na której odwrocie znajduje się pieczątka ważności do 30 września 2021.
Tak, Karta Mieszkańca uprawnia do bezpłatnych przejazdów liniami 171 i N1 na całej ich długości, również w pojazdach gdyńskich ale podczas kontroli uczeń musi zawsze okazać oprócz Karty Mieszkańca również ważną legitymację szkolną, nawet jeśli przy przejazdach na terenie Gdańska ma prawo do poruszania się wyłącznie z Gdańską Kartą Mieszkańca.
Pakiet warunkowy to pakiet, który pozwala dziecku przez miesiąc korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej, jeśli będzie miało przy sobie legitymację szkolną z pieczątką ważności do 30 września 2021 roku oraz swoją Kartę Mieszkańca.

Osobami uprawnionymi do korzystania z pakietu bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską są uczniowie posiadający swoją Kartę Mieszkańca oraz ważną legitymację szkolną. Studenci nie są uprawnieni do korzystania z pakietu.

Tak, pakiet bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską obowiązuje podczas taryfy dziennej, jak również podczas taryfy nocnej. Z pakietu bezpłatnych przejazdów można korzystać we wszystkie dni tygodnia, także w weekendy.
Pakiet bezpłatnych przejazdów upoważnia do bezpłatnego korzystania tylko z autobusów i tramwajów gdańskich. W ramach pakietu bezpłatnych przejazdów nie można korzystać z przejazdów SKM, PKM i POLREGIO.

Uczniowie szkół policealnych nie mogą korzystać z pakietu bezpłatnych przejazdów.

Jakie dokumenty są wymagane przy kontroli? 

Dziecko musi mieć ze sobą swoją zweryfikowaną Gdańską Kartę Mieszkańca.

Co to znaczy zweryfikowana Karta?
Rodzic lub opiekun prawny zakładając swoją Gdańską Kartę Mieszkańca musi dokonać weryfikacji, czyli okazać 1 z 4 dokumentów potwierdzających uprawnienia do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Uprawnienie automatycznie jest przenoszone na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat. 

Zobacz, jak dodać pakiet bezpłatnych przejazdów do Karty on-line:

1. zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
2. wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
3. kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
4. wybierz odpowiedni dla danego roku szkolnego Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
5. wybierz szkołę, do której  uczęszcza dziecko (jeśli placówki do której uczęszcza dziecko, nie ma na liście, wybierz opcję Inna Szkoła),
6. dodaj skany legitymacji szkolnej dziecka: WYMAGANE SĄ OBIE STRONY LEGITYMACJI. Uwaga! Jeśli Twoje dziecko ukończyło 18. rok życia, pamiętaj że będziesz musiał dodać do wniosku dziecka jego dokument weryfikacyjny. Może nim być:
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy dziecka w Gdańsku LUB
- pierwsza strona PIT za rok 2019 ze wskazanym Urzędem Skarbowym w Gdańsku na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku LUB 
- bieżąca decyzja ustalająca wymiar podatku od nieruchomości na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku LUB 
- bieżąca umowa (telewizja, internet, telefon) wystawiona na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku LUB
- umowa najmu mieszkania wystawiona na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku.
7. dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
8. kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.
Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 3 dni roboczych.

Jeżeli weryfikacja jest pozytywna - możesz odebrać Kartę w dowolnym Punkcie Odbioru (np. w ZOO, w Centrum Hewelianum itp.) lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. Pamiętaj, aby udając się do Punktu Odbioru zabrać ze sobą potwierdzenie z kodem QR, które zostanie wygenerowane na Twoim koncie po kliknięciu w niebieski przycisk "odbierz kartę". Potwierdzenie można wydrukować lub zapisać w pamięci telefonu. 
Jeżeli już wcześniej odebrałeś Kartę dla swojego dziecka - nie musisz robić nic więcej. 
Dziecko może jeździć komunikacją miejską wyłącznie z Gdańską Kartą Mieszkańca (nie musi mieć ze sobą do kontroli legitymacji szkolnej) .

Jeżeli weryfikacja jest negatywna - Biuro Obsługi kontaktuje się, wysyłając maila z przyczyną odrzucenia wniosku.

Aby ponownie przesłać prawidłowe dokumenty do weryfikacji (po odrzuceniu wniosku) 
- zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
- wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
- dodaj pakiet Gdańskiej Karty Mieszkańca,
- dodaj wymagane dokumenty weryfikacyjne.
Jeżeli masz już odebraną kartę dla dziecka:
 1. zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 2. wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
 3. kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
 4. wybierz Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
 5. dodaj skany lub dobrej jakości zdjęcia ważnej legitymacji szkolnej (pierwsza i druga strona legitymacji szkolnej dziecka); dla dzieci 4-6 legitymacja szkolna nie jest wymagana, dla dziecka które ukończyło 7 rok życia i realizuje obowiązek przedszkolny w zerówce wymagane jest zaświadczenie z zerówki lub odręczne oświadczenie rodzica o realizowanym obowiązku predszkolnym,
 6. wybierz szkołę lub przedszkole, do którego uczęszcza dziecko. Jeśli placówka, do której uczęszcza dziecko nie znajduje się w spisie szkół, wybierz opcję Inna Szkoła.
 7. dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
 8. kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.
Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 3 dni roboczych.

Jeżeli zakończyłeś powyższą procedurę Twoje dziecko może poruszać się komunikacją miejską wyłącznie z Gdańską Kartą Mieszkańca.

Uwaga! Pamiętaj, że aby Twoje dziecko korzystał z bezpłatnych przejazdów, konto Rodzica musi być zweryfikowane - musisz okazać 1 z dokumentów uprawniających do Gdańskiej Karty Mieszkańca w Centrum Obsługi przy al. Grunwaldzkiej 148 lub wysyłając skany dokumentów do weryfikacji online.
Jeśli zdjęcie, które próbujesz dodać, ma mniej niż 300 pikseli, prosimy o dodanie innego zdjęcia lub udanie się ze zdjęciem do Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148, gdzie pracownicy pomogą prawidłowo dodać zdjęcie.

Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską są przyznawane na okres ważności legitymacji szkolnej dziecka. Po tym czasie konieczne jest odnowienie ważności uprawnień.

Bilet okresowy

Wniosek o duplikat Karty Mieszkańca ze zdjęciem złożysz online po zalogowaniu się do swojego konta. 

Aby złożyć wniosek online o duplikat Karty Mieszkańca ze zdjęciem, postępuj następująco:
1. Zaloguj się na swoje konto.
2. Kliknij w niebieski baner Twoja Karta może więcej!, a następnie kliknij w suwak przy napisie Duplikat karty ze zdjęciem (suwak powinien zmienić kolor na zielony).
3. Wybierz wariant, czyli powód, dla którego wymieniasz Kartę ze zdjęciem. Jeśli zgubiłeś swoją kartę lub uległa ona uszkodzeniu, np. złamaniu, wybierz Poprzednia karta zgubiona lub zniszczona. Jeśli zaś Twoja karta jest nieczytelna, np. zdjęcie, kod kreskowy czy inne elementy uległy wytarciu, wybierz Poprzednia karta nieczytelna ale fizycznie nieuszkodzona.
4. Kliknij Wyślij wniosek, a następnie przejdź do Koszyka i dokonaj płatności 20 zł (jeśli wybrałeś wariant dotyczący zagubienia karty). Otrzymasz wiadomość e-mail, w której znajdziesz kod QR oraz zostaniesz skierowany po odbiór duplikatu do punktu ZTM przy ulicy Na Stoku 49.

W przypadku zgubienia karty, koszt nowej wynosi 20 zł. Jeśli Twoja Karta nie uległa fizycznemu zniszczeniu np. złamaniu lub zagubieniu, a jedynie stała się nieczytelna, prosimy byś zabrał ją ze sobą, kiedy udasz się po odbiór nowej. W tym przypadku nie będziesz musiał dokonywać opłaty za duplikat.

Dane kontaktowe do Punktu ZTM, gdzie odbierane są duplikaty:
ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk
parter - pokój 16/17
Punkt czynny jest w dni powszednie:
pon.-pt. 07:00-15:00
soboty i niedziele - nieczynne
tel. 58 520 57 67, 58 520 57 68

Możesz też udać się do Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148, gdzie pracownicy pomogą w dopełnieniu formalności, a następnie zostaniesz poproszony o udanie się do punktu ZTM przy ulicy Na Stoku 49 po odbiór duplikatu.
Bilety okresowe ZTM można doładować tylko do Karty Mieszkańca ze zdjęciem. Nie ma możliwości doładowywania biletem zwykłej Karty Mieszkańca oraz doładowywania Karty biletem poprzez aplikację Jestem z Gdańska.
Karty Mieszkańca ze zdjęciem nie można doładować biletem na okaziciela. Do Karty Mieszkańca ze zdjęciem doładujesz imienne, płatne normalne lub ulgowe bilety okresowe ZTM.
Możesz doładować Kartę Mieszkańca ze zdjęciem dowolnym biletem w biletomatach ZTM. Jeśli planujesz bezpłatne korzystanie z przejazdów SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska, pamiętaj, że doładowany przez Ciebie bilet musi dotyczyć strefy Gdańsk i być okresowym biletem imiennym (pełnopłatnym lub ulgowym), czyli miesięcznym lub semestralnym.

Bilet zakupiony w biletomacie jest widoczny dla kontrolera po 24 h od momentu zakupu biletu - jeśli planuje się korzystanie z biletu przed upływem 24 h, warto zabrać ze sobą potwierdzenie zakupu biletu. 

Uwaga! Biletu doładowanego w biletomacie nie będziesz widział po zalogowaniu się na swoim koncie na www.jestemzgdanska.pl czy w historii w aplikacji Karty Mieszkańca. Taki bilet będzie jednak widoczny dla kontrolera podczas kontroli biletowej oraz po przyłożeniu do biletomatu. Na jego podstawie możesz korzystać ze wszystkich przysługujących Ci uprawnień.
Nie, osobom zwolnionym z opłat w ZTM, np. seniorom po 70. roku życia, nie przysługują bezpłatne przejazdy SKM/PKM/POLREGIO w granicach Miasta Gdańska. Osobami uprawnionymi do korzystania z tej ulgi są wyłącznie osoby, które doładują swoją Kartę Mieszkańca ze zdjęciem płatnym, imiennym biletem okresowym ZTM.
Obecnie podczas kontroli biletowej nie można okazywać aplikacji, wymagane jest okazywanie Karty Mieszkańca ze zdjęciem z doładowanym do niej płatnym, imiennym biletem okresowym ZTM (do 1 września 2020 r. jest też możliwość okazywania aktywnej Karty Mieszkańca zwykłej, czyli bez zdjęcia i Karty Miejskiej doładowanej biletem ZTM). Pracujemy nad tym, by jak najszybciej umożliwić przedstawianie do kontroli biletu w aplikacji Jestem z Gdańska.
Nie. Nie ma takiej możliwości, aby przenieść bilet doładowany na Kartę Miejską na Kartę Mieszkańca ze zdjęciem. Tym samym, póki bilet doładowany na Kartę Miejską nie utraci ważności, nie można korzystać bezpłatnie z SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska. Do korzystania bezpłatnie z SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska od 1 września 2020 roku uprawnia tylko Karta Mieszkańca ze zdjęciem doładowana imiennym biletem okresowym ZTM.
Aby doładować Kartę Mieszkańca ze zdjęciem normalnym biletem okresowym ZTM, postępuj następująco:

1. Zaloguj się do swojego konta klikając w przycisk Zaloguj, znajdujący się w górnym pasku strony www.jestemzgdanska.pl

2. W zakładce Bilety kliknij w przycisk Komunikacja, a następnie w przycisk Kup nowy bilet.

3. Wybierz odpowiedni wariant biletu. Pamiętaj, że do Karty Mieszkańca ze zdjęciem w wersji normalnej możesz doładować tylko bilety normalne, natomiast do Karty Mieszkańca ze zdjęciem w wersji ulgowej tylko bilety ulgowe.

4. Wybierz odpowiednią strefę oraz datę ważności biletu.

5. Kliknij Dodaj do koszyka i dokonaj płatności. Po dokonaniu płatności Twoja Karta Mieszkańca zostanie doładowana wybranym przez Ciebie biletem okresowym ZTM. Po kliknięciu w baner będziesz mógł sprawdzić szczegółowe informacje na temat zakupionego biletu, w tym datę jego ważności.

Kartę Mieszkańca ze zdjęciem możesz również doładować biletem okresowym ZTM w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca, al. Grunwaldzka 148, czynne od pon. do pt. od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00.
Aby doładować Kartę Mieszkańca ze zdjęciem normalnym biletem okresowym ZTM, postępuj następująco:

1. Zaloguj się do swojego konta klikając w przycisk Zaloguj, znajdujący się w górnym pasku strony www.jestemzgdanska.pl

2. W zakładce Bilety kliknij w przycisk Komunikacja, a następnie w przycisk Kup nowy bilet.

3. Wybierz odpowiedni wariant biletu. Pamiętaj, że do Karty Mieszkańca ze zdjęciem w wersji ulgowej możesz doładować tylko bilety ulgowe, natomiast do Karty Mieszkańca ze zdjęciem w wersji normalnej tylko bilety normalne.

4. Wybierz odpowiednią strefę oraz datę ważności biletu.

5. Kliknij Dodaj do koszyka i dokonaj płatności. Po dokonaniu płatności Twoja Karta Mieszkańca zostanie doładowana wybranym przez Ciebie biletem okresowym ZTM. Po kliknięciu w baner będziesz mógł sprawdzić szczegółowe informacje na temat zakupionego biletu, w tym datę jego ważności.

Kartę Mieszkańca ze zdjęciem możesz również doładować biletem okresowym ZTM w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca, al. Grunwaldzka 148, czynne od pon. do pt. od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00.
Jeśli posiadasz Kartę Mieszkańca ze zdjęciem z doładowanym biletem okresowym, wystarczy że okażesz ją podczas kontroli biletowej. Nie potrzebujesz już okazywać Karty Miejskiej. Taka sama zasada obowiązuje również podczas bezpłatnego korzystania z SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska (więcej o bezpłatnych przejazdach SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska przeczytasz TUTAJ).

Szczegółowe zasady:
 
 • do 16 czerwca 2020 r. 
imienny bilet miesięczny oraz aktywną gdańską Kartę Mieszkańca (w postaci karty podpisanej imieniem i nazwiskiem lub aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska);
 
 • od 16 czerwca do 1 września 2020 r. 
imienny bilet miesięczny oraz aktywną gdańską Kartę Mieszkańca podpisaną imieniem i nazwiskiem w postaci karty podpisanej imieniem i nazwiskiem lub aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska;
lub 
Kartę Mieszkańca ze zdjęciem, załadowaną ważnym imiennym biletem okresowym ZTM na strefę Miasto Gdańsk lub sieć ZTM;
 
 • od 1 września 2020 r. 
wyłącznie Kartę Mieszkańca ze zdjęciem, załadowaną ważnym imiennym biletem okresowym ZTM na strefę Miasto Gdańsk lub sieć ZTM;

Do przejazdów pociągami SKM/PKM/POLREGIO upoważnia każdy okresowy bilet imienny (zarówno pełnopłatny, jak i ulgowy), czyli miesięczny lub semestralny, obowiązujący w granicach administracyjnych Miasta Gdańska - pod warunkiem, że pasażer podróżujący z tym biletem jest posiadaczem aktywnej Karty Mieszkańca.
 
Jeśli posiadasz już Kartę Mieszkańca, ale chcesz dokonać jej wymiany na Kartę ze zdjęciem, postępuj następująco:

1. Kliknij w przycisk Zaloguj, znajdujący się w górnym pasku strony www.jestemzgdanska.pl

2. W zakładce Karty i Pakiety kliknij w baner dotyczący komunikacji miejskiej.

3. Wybierz odpowiedni wariant Karty Mieszkańca ze zdjęciem - ulgowy lub normalny. Jeśli wybrałeś wariant ulgowy, wybierz odpowiedni uprawnienie do ulgi, a po kliknięciu w prostokąt poniżej załącz skan lub dobrej jakości zdjęcia dokumentu uprawniającego do ulgi. UWAGA! Wybierając kartę normalną nie będziesz mógł doładować do niej biletu ulgowego! Sprawdź, czy nie przysługuje Ci uprawnienie do zniżki.

4. Dodaj swoje zdjęcie. Prawidłowe zdjęcie powinno:
- być aktualne,
- zgodne z wymaganiami obowiązującymi fotografie do dowodu osobistego (zapoznaj się z nimi tutaj)
- na zdjęciu nie powinieneś mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie.
UWAGA! Zdjęcie zostanie nadrukowane na Twoją Kartę. Jeżeli dodane zdjęcie nie umożliwia weryfikacji ryzykujesz mandat lub konieczność wyrobienia duplikatu karty (koszt 20 pln).

5. Kliknij w przycisk Wyślij wniosek. Twój wniosek zostanie zweryfikowany w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych. Poinformujemy Cię o przebiegu weryfikacji oraz terminie odbioru Karty Mieszkańca ze zdjęciem. Na koniec wejdź w zakładkę Koszyk i dokonaj płatności 2 zł za Kartę Mieszkańca ze zdjęciem.

UWAGA! Prosimy najpierw o dodanie pakietu mieszkańca 2020, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a następnie złożenie wniosku o Kartę Mieszkańca ze zdjęciem!

Możesz również złożyć wniosek papierowy o Kartę Mieszkańca ze zdjęciem. Wnioski papierowe są przyjmowane w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00. W przypadku chęci złożenia wniosku papierowego prosimy o zabranie ze sobą zdjęcia legitymacyjnego (wymogi, jak przypadku zdjęć do dowodów osobistych).
Bezpłatne przejazdy SKM/PKM/POLREGIO obowiązują tylko w granicach miasta Gdańska. Jeśli podróżujesz SKM/PKM/POLREGIO poza granicami administracyjnymi miasta Gdańska powinieneś kupić bilet. Dla przykładu: Jeśli chcesz udać się SKM z Gdańska Wrzeszcza do Sopotu, bezpłatny przejazd będzie obowiązywał w granicach administracyjnych miasta Gdańska. Na pozostałą część przejazdu powinieneś dokupić płatny bilet. Bilet na dalszą część przejazdu możesz zakupić, np. poprzez aplikację SkyCash.
Jeśli zdjęcie, które próbujesz dodać, ma mniej niż 300 pikseli, prosimy o dodanie innego zdjęcia lub udanie się ze zdjęciem do Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148, gdzie pracownicy pomogą prawidłowo dodać zdjęcie.

Potrzebujesz Pomocy?+48 58 300 06 59
pon-pt: 09:00 - 17:00