1 Kim jesteś?

Możesz założyć konto w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca, jeżeli przynajmniej w jednym punkcie odpowiesz TAK.

Pamiętaj, że wybór określonego dokumentu wpływa na czas ważności Twoich uprawnień do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Przeczytaj więcej na ten temat

Oświadczam, że przeczytałem i akceptuję regulamin.

 • Jestem zameldowany w Gdańsku na pobyt stały lub czasowy, lub,
  do weryfikacji przedstaw:
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w Gdańsku (nie starsze niż 3 lata) - Twoje uprawnienie zostanie nadane na okres maksymalnie 3 lat, lub
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy w Gdańsku - Twoje uprawnienie zostanie nadane na okres ważności dokumentu, lub
  • zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie w bursie gdańskiej lub potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy w bursie gdańskiej - Twoje uprawnienie zostanie nadane do 30 września kolejnego roku
 • Jestem obcokrajowcem i posiadam kartę pobytu, lub
  do weryfikacji przedstaw:
  • kartę pobytu stałego - Twoje uprawnienie zostanie nadane na okres maksymalnie 3 lat, lub
  • kartę pobytu czasowego - Twoje uprawnienie zostanie nadane na okres ważności dokumentu
 • Rozliczam się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych, lub
  do weryfikacji przedstaw:
  • pierwszą stronę PIT 37; PIT 38, PIT 36, PIT 28 lub PIT 36L z bieżącego roku podatkowego - Twoje uprawnienie zostanie nadane do 10 maja kolejnego roku
 • Opłacam w Gdańsku podatek od nieruchomości lub posiadam akt notarialny własności mieszkania lub posiadam umowę najmu mieszkania, lub
  do weryfikacji przedstaw:
  • bieżącą decyzję wymiaru podatku od nieruchomości znajdującej się w Gdańsku (gruntowy) - Twoje uprawnienie zostanie nadane na rok od dnia wydania dokumentu, lub
  • potwierdzenie własności mieszkania znajdującego się w Gdańsku (akt notarialny) - Twoje uprawnienie zostanie nadane na okres 3 lat, lub
  • bieżącą umowę najmu mieszkania znajdującego się w Gdańsku - Twoje uprawnienie zostanie nadane na okres ważności dokumentu
 • Opłacam media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku, lub
  do weryfikacji przedstaw:
  • dokument od usługodawcy (faktura lub strona/strony zawartej umowy, na której widnieje adres w Gdańsku i podany jest czas trwania umowy) - Twoje uprawnienie zostanie nadane na okres maksymalnie 3 lat
 • Nie spełniam żadnego z powyższych kryteriów, ale moje niepełnoletnie dziecko mieszka w bursie gdańskiej
  do weryfikacji przedstaw:
  • imienne zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie dziecka w bursie lub potwierdzenie zameldowania w bursie na pobyt czasowy. Jeśli Twoje dziecko jest pełnoletnie, musi osobiście założyć konto w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca i złożyć wniosek o wydanie Karty, wybierając opcję Jestem zameldowany w Gdańsku.