Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - skontaktuj się z nami.

Konto Rodzinne z definicji to konto indywidualne z uprawnieniami do zarządzania dostępem do innych kont indywidualnych użytkowników połączonych z kontem rodzinnym. 

Co to oznacza w praktyce? 
Uprawniona Osoba pełnoletnia może założyć Konto Rodzinne i złożyć wniosek o Kartę Mieszkańca w imieniu całej rodziny, również dzieci. Jeżeli chcesz dołączyć do Konta Rodzinnego osoby, które nie mieszkają z Tobą pod jednym adresem przeczytaj ten artykuł.

Osoba, która zakłada konto rodzinne i wnioskuje o Kartę Mieszkańca w imieniu innych osób pełnoletnich musi zostać do tego przez te osoby upoważniona oraz poinformować je o zakresie, w którym będą wykorzystywane ich dane osobowe. 

Osoba, która zakłada konto rodzinne i wnioskuje o Kartę Mieszkańca w imieniu osób niepełnoletnich, musi być ich Przedstawicielem Ustawowym (def. Przedstawiciel Ustawowy to osoba, która z mocy przepisu prawa może działać w cudzym imieniu i ze skutkiem dla osoby, którą reprezentuje. Przedstawicielem ustawowym jest np. matka lub ojciec dla swych małoletnich dzieci.) 

Każda osoba pełnoletnia zgłaszana do wniosku o Kartę Mieszkańca musi mieć indywidualny adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie założenia konta i zgoda na przyłączenie użytkownika do konta rodzinnego w formie aktywnego linka. Dopóki link z potwierdzeniem nie zostanie kliknięty, konto nie zostanie założone. 

Dzieci do 18 roku życia nie muszą mieć indywidualnego adresu e-mail. 

Wszystko jasne? Zobacz Jak założyć konto rodzinne w Systemie Karty Mieszkańca. 
Tak, posiadając wydrukowane potwierdzenia zakupu karty oraz dokument osoby pełnoletniej potwierdzający prawo do otrzymania Karty (spełnienie jednego z 4 wymienionych warunków). Można samemu udać się do każdego z punktów wymienionych na stronie i odebrać karty dla całej rodziny.
Nie. Karta Mieszkańca kosztuje 1 pln brutto. Kartę można nabyć za pośrednictwem strony www.jestemzgdanska.pl i opłacić ją przelewem internetowym lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. 
Tak, możesz złożyć papierowy wniosek na Kartę Mieszkańca w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży lub w Punktach Dystrybucji i od ręki odebrać Kartę. Pamiętaj, że aby skutecznie zarządzać swoim kontem Karty Mieszkańca wymagany jest indywidualny adres e-mail. 

W Autoryzowanych Punktach Dystrybucji

Poniżej opisany jest proces zakładania konta indywidualnego. Jeżeli chcesz założyć konto rodzinne - przejdź do tego artykułu Jak złożyć wniosek rodzinny w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży

Możesz złożyć wniosek papierowy na Kartę Mieszkańca jeżeli jesteś Osobą Uprawnioną czyli spełniasz jeden z następujących warunków:  
jesteś zameldowany w Gdańsku
rozliczasz się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych
opłacasz w Gdańsku podatek od nieruchomości 
opłacasz media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku 
i możesz przestawiać stosowny Dokument Potwierdzający Uprawnienie. 

W Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży:

Otrzymasz do wypełnienia papierowy wniosek (wzór)
Twoje dane zostaną wprowadzone do Systemu Karty Mieszkańca
Upewnij się, że podałeś prawidłowy adres e-mail, na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie założenia konta. 
Karta Mieszkańca czy pakiet na karcie ZTM
Aby aktywować Kartę Mieszkańca:

Wybierz metodę płatności (gotówką w punkcie lub przelewem przy pierwszym zalogowaniu się na konto użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca). Do czasu dokonania płatności Twoja Karta będzie nieaktywna. 

Zostaniesz poproszony o okazanie Dokumentu Potwierdzającego Uprawnienie. Jeżeli masz przy sobie dokument, Twoje uprawnienie zostanie zweryfikowane na miejscu, jeżeli nie masz przy sobie dokumentu weryfikującego Twoja Karta będzie nieaktywna do momentu przedstawienia Dokumentu w dowolnym Punkcie Odbioru Karty lub przy pierwszym użyciu u Partnerów z listy top10.

Jeżeli nie dokonasz aktywacji Karty w ciągu 30 dni Twoje konto zostanie usunięte z Systemu Karty Mieszkańca. 

W Punkcie Dystrybucji:

Uwaga! W punktach dystrybucji nie możesz dokonać płatności gotówką za Kartę Mieszkańca. 
 • Otrzymasz do wypełnienia papierowy wniosek (wzór)
 • Twoje dane zostaną wprowadzone do Systemu Karty Mieszkańca
 • Upewnij się, że podałeś prawidłowy adres e-mail, na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie założenia konta. 
 • Karta Mieszkańca czy pakiet na karcie ZTM

Aby aktywować Kartę Mieszkańca:

Zostaniesz poproszony o okazanie Dokumentu Potwierdzającego Uprawnienie. Jeżeli masz przy sobie dokument, Twoje uprawnienie zostanie zweryfikowane na miejscu, jeżeli nie masz przy sobie dokumentu potwierdzającego Twoja Karta będzie nieaktywna do momentu przedstawienia Dokumentu w dowolnym Punkcie Odbioru Karty lub przy pierwszym użyciu u Partnerów z listy top10.

Musisz zapłacić za kartę przelewem on-line przy pierwszym zalogowaniu się na konto użytkownika w Systemie  Karty Mieszkańca. Do czasu dokonania płatności Twoja Karta będzie nieaktywna. 

Jeżeli nie dokonasz aktywacji Karty w ciągu 30 dni Twoje konto zostanie usunięte z Systemu Karty Mieszkańca. 

W dowolnym momencie po zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Użytkownika możesz przekształcić swoje konto w Konto Rodzinne. Wejdź na zakładkę Rodzina i dodaj nowego członka rodziny. Przeczytaj więcej na ten temat Co to jest Konto Rodzinne w Systemie Karty Mieszkańca?
Tak, możesz złożyć wniosek w imieniu innych osób pełnoletnich z którymi zamieszkujesz pod tym samym adresem pod warunkiem, że:
 • zostałeś przez nich do tego upoważniony
 • poinformowałeś ich o zakresie do którego zostaną wykorzystane ich dane osobowe
 • jesteś osobą Uprawnioną do korzystania z Karty Mieszkańca (Kto jest Uprawniony?)
 • każda z tych osób jest osobą Uprawnioną do korzystania z Karty Mieszkańca (aby aktywować Kartę Mieszkańca każda osoba dorosła musi indywidualnie przedstawić swój Dokument Potwierdzający)
Dla każdej osoby pełnoletniej, w imieniu której wnioskujesz o wydanie Karty Mieszkańca wymagany jest indywidualny adres e-mail tej osoby. 

Na podany w procesie rejestracji konta innej osoby pełnoletniej adres e-mail  zostanie wysłany aktywny link potwierdzenia założenia konta oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na zarządzanie kontem w ramach konta rodzinnego, administrowanego przez Ciebie.

Jeżeli link nie zostanie kliknięty, umowa nie zostanie zawarta, konto innej osoby pełnoletniej będzie nieaktywne i zostanie usunięte z systemu w ciągu 7 dni od dnia przesłania linka potwierdzającego. 

Wasze konta będą połączone w ramach Konta Rodzinnego, którego Ty będziesz administratorem. 
Co to oznacza w praktyce?

Będziesz miał wgląd w wykorzystane rabaty i darmowe wejścia innej osoby pełnoletniej, będziesz mógł edytować jej dane osobowe (w tym adres zamieszkania), zainteresowania, wyrażać i cofać zgody na wysyłkę newslettera. 

W każdej chwili możesz odłączyć konto innej osoby pełnoletniej od swojego konta poprzez:

zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk odłącz osobę
na adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta. 

Inna osoba pełnoletnia moża w każdej chwili samodzielnie odłączyć swoje Konto Użytkownika od Konta Rodzinnego. Może tego dokonać poprzez:
 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl 
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk Odłącz konto od Rodziny.
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej oraz Administratora Konta Rodzinnego zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta. 

Uwaga! Jeżeli składasz wniosek w imieniu innej osoby pełnoletniej z którą nie zamieszkujesz pod tym samym adresem upewnij się że po założeniu Konta Rodzinnego zmienisz poprzez panel zarządzania  jej adres zamieszkania na właściwy przed wygenerowaniem Potwierdzenia Zamówienia (wzór) .  Każda osoba pełnoletnia, musi zweryfikować się indywidualnie Dokumentem Potwierdzającym Uprawnienia, gdzie adres musi być zgodny z tym podanym na Potwierdzeniu Zamówienia. 

Zobacz też: Czy mogę złożyć wniosek w imieniu osób dorosłych z którymi nie zamieszkuję pod tym samym adresem?

Wszystko jasne?
Aby złożyć wniosek w imieniu innej osoby pełnoletniej zobacz:
Jak założyć konto rodzinne on-line
Jak złożyć wniosek rodzinny w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży (wniosek papierowy)
Tak, możesz złożyć wniosek w imieniu innych osób pełnoletnich z którymi nie mieszkasz pod tym samym adresem pod warunkiem, że:
 • zostałeś przez nich do tego upoważniony
 • poinformowałeś ich o zakresie do którego zostaną wykorzystane ich dane osobowe
 • jesteś osobą Uprawnioną do korzystania z Karty Mieszkańca (Kto jest Uprawniony?)
 • każda z tych osób jest osobą Uprawnioną do korzystania z Karty Mieszkańca (aby aktywować Kartę Mieszkańca każda osoba dorosła musi indywidualnie przedstawić swój Dokument Potwierdzający)

Uwaga! Jeżeli składasz wniosek w imieniu innej osoby pełnoletniej, z którą nie zamieszkujesz pod tym samym adresem upewnij się, że po założeniu Konta Rodzinnego zmienisz poprzez panel zarządzania  jej adres zamieszkania na właściwy przed wygenerowaniem Potwierdzenia Zamówienia (wzór) .  Każda osoba pełnoletnia, musi zweryfikować się indywidualnie Dokumentem Potwierdzającym Uprawnienia, gdzie adres musi być zgodny z tym podanym na Potwierdzeniu Zamówienia. 

Dla każdej osoby pełnoletniej, w imieniu której wnioskujesz o wydanie Karty Mieszkańca wymagany jest indywidualny adres e-mail tej osoby. 

Na podany w procesie rejestracji konta innej osoby pełnoletniej adres e-mail  zostanie wysłany aktywny link potwierdzenia założenia konta oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na zarządzanie kontem w ramach konta rodzinnego, administrowanego przez Ciebie.

Jeżeli link nie zostanie kliknięty, umowa nie zostanie zawarta, konto innej osoby pełnoletniej będzie nieaktywne i zostanie usunięte z systemu w ciągu 7 dni od dnia przesłania linka potwierdzającego. 

Wasze konta będą połączone w ramach Konta Rodzinnego, którego Ty będziesz administratorem. 

Co to oznacza w praktyce?

Będziesz miał wgląd w wykorzystane rabaty i darmowe wejścia innej osoby pełnoletniej, będziesz mógł edytować jej dane osobowe (w tym adres zamieszkania), zainteresowania, wyrażać i cofać zgody na wysyłkę newslettera. 

W każdej chwili możesz odłączyć konto innej osoby pełnoletniej od swojego konta poprzez:

zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk odłącz osobę
na adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta. 

Inna osoba pełnoletnia moża w każdej chwili samodzielnie odłączyć swoje Konto Użytkownika od Konta Rodzinnego. Może tego dokonać poprzez:
 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl 
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk Odłącz konto od Rodziny.
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej oraz Administratora Konta Rodzinnego zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta. 

Wszystko jasne?
Aby złożyć wniosek w imieniu innej osoby pełnoletniej zobacz:
Jak założyć konto rodzinne on-line
Jak złożyć wniosek rodzinny w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży (wniosek papierowy)
Osoby niepełnoletnie są uprawnione do korzystania z Karty Mieszkańca pod warunkiem, że ich Przedstawiciel Ustawowy (matka, ojciec, opiekun) jest Osobą Uprawnioną czyli spełnia jeden z następujących warunków:
 • jest zameldowany w Gdańsku
 • rozlicza się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych
 • opłaca w Gdańsku podatek od nieruchomości
 • opłaca media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku
Więcej na temat Osób Uprawnionych przeczytasz w tym artykule (Kto jest uprawniony do korzystania z Karty Mieszkańca?)

Osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie założyć konta użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca, ani samodzielnie złożyć wniosku papierowego na Kartę w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży.

Aby osoby niepełnoletnie mogły korzystać z Karty Mieszkańca ich Przedstawiciel Ustawowy jest zobowiązany do złożenia wniosku o Kartę Mieszkańca w ich imieniu poprzez:
 • Założenie Konta Rodzinnego w Systemie Karty Mieszkańca ( Przeczytaj: co to jest Konto Rodzinne w Systemie Karty Mieszkańca?) lub złożenie wniosku papierowego w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży
 • Opłacenie wszystkich wnioskowanych Kart Mieszkańca 3. Zweryfikowanie się w dowolnym Punkcie Odbioru Karty odpowiednim Dokumentem Potwierdzającym (Co to jest Dokument Potwierdzający Uprawnienie do Karty Mieszkańca?)
 • Odebranie Kart Mieszkańca
Dla założenia konta użytkownika i odbioru Karty Mieszkańca dla osoby niepełnoletniej nie jest wymagany indywidualny adres e-mail.

Przedstawiciel Ustawowy poprzez swoje indywidualne konto użytkownika może zarządzać kontem osoby niepełnoletniej. Może zmieniać dane konta użytkownika, ma wgląd w wykorzystane darmowe wejścia oraz zniżki, może w imieniu osoby niepełnoletniej odstąpić od umowy, usunąć konto z systemu, złożyć reklamację.

Przedstawiciel Ustawowy może podjąć decyzję o udostępnieniu osobie niepełnoletniej możliwości zarządzania swoim kontem użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez dodanie indywidualnego adresu e-mail użytkownika.

Dzięki temu użytkownik niepełnoletni może logować się do swojego konta, może zarządzać swoimi zainteresowaniami, widzi historię wykorzystania darmowych wejść i zniżek w ramach swojej Karty.

Osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie odłączyć swojego konta od konta Przedstawiciela Ustawowego.

Sprawdź co zrobić jeżeli zmienił się Przedstawiciel Ustawowy.

Proces zamówienia Karty Mieszkańca w imieniu osób niepełnoletnich, których jesteś Przedstawicielem Ustawowym został opisany szczegółowo w tych artykułach:

Jak założyć konto rodzinne on-line
Jak złożyć wniosek rodzinny w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży (wniosek papierowy)

1. darmowe wejścia

Z Kartą Mieszkańca otrzymujesz pakiet 10 darmowych wejść lub usług - po jednym do każdego z Partnerów wymienionych w sekcji top10.  Każde z wejść jest ważne do wykorzystania do 31 grudnia 2018 roku. Oferta darmowego wejścia jest indywidualna dla każdego Partnera i opisana szczegółowo w wizytówkach Partnerów na stronie www.jestesmzgdanska.pl 

2. pakiet rabatów

Na kartę nagrany jest pakiet rabatów. 

Rabaty podzielone są według grup wiekowych:

Dzieci i Młodzież - od 0 do 18 lat 
Dorosły mieszkaniec - w wieku od 18 do 55 lat
Senior - od 55 roku życia
Rodzice - jeżeli do konta osoby dorosłej dopisane są dzieci w wieku od 0 do 18 lat

Rabaty podzielone są na następujące kategorie: 
kultura
sport
rozwój osobisty
dom i ogród
zdrowie
budżet domowy

 

Kartę Mieszkańca możesz nabyć za 1 pln jeżeli jesteś osobą pełnoletnią i spełniasz przynajmniej jeden z poniższych warunków oraz możesz przedstawić na to stosowny dokument potwierdzający:

Jesteś zameldowany w Gdańsku - legitymujesz się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Gdańska
 
Rozliczasz się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych - posiadasz pierwszą stronę PIT ze wskazanym Urzędem Skarbowym w Gdańsku
 
Opłacasz w Gdańsku podatek od nieruchomości - posiadasz decyzję o wymiarze podatku od nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku z 2016 roku, wystawioną na Twoje nazwisko i z adresem nieruchomości zgodnym z tym, podanym we wniosku o Kartę Mieszkańca.
 
Opłacasz media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku - możesz przedstawić bieżący rachunek za media, wystawiony na Twoje nazwisko, dotyczący nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku i z adresem nieruchomości zgodnym z tym, podanym we wniosku o Kartę Mieszkańca.

Wniosek on-line
Jeżeli złożyłeś wniosek on-line w Systemie Karty Mieszkańca za pośrednictwem strony www.jestemzgdanska.pl możesz odebrać Kartę w Autoryzowanym Pukcie Sprzedaży, w Punkcie Dystrybucji lub w Punkcie odbioru u Partnerów Karty. Wszystkie punkty są szczegółowo wymienione tutaj (link)

Aby odebrać Kartę Mieszkańca musisz zabrać ze sobą:

Potwierdzenie Zamówienia (wzór)

Aby wygenerować Potwierdzenie Zamówienia zaloguj się na swoje konto w Systemie Karty Mieszkańca, wejdź w zakładkę Karty i Pakiety i kliknij w niebieski przycisk Odbierz Kartę. Wygenerowane Potwierdzenie w pdf możesz wydrukować lub pokazać w punkcie odbioru karty na ekranie swojego telefonu komórkowego. 

2. Dokument Potwierdzający Uprawnienie do Karty Mieszkańca 

Jeżeli złożyłeś wniosek on-line, Kartę Mieszkańca możesz odebrać w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym, w Centrum Hewelianum, Muzeum Bursztynu, Europejskim Centrum Solidarności, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Domu Przyrodników, Piwnicy Romańskiej i od razu skorzystać z jednego darmowego wejścia. Nie będzie to możliwe jeżeli nie okażesz Dokumentu Potwierdzającego Uprawnienie. 

Możesz odebrać Karty Mieszkańca w imieniu innych osób dorosłych, pod warunkiem przedstawienia Potwierdzenia Zamówienia (wzór) osobnego dla każdej Karty Mieszkańca którą chcesz odebrać. 

Karta którą odbierzesz w imieniu innej osoby dorosłej będzie nie aktywna do momentu przedstawienia Dokumentu Potwierdzającego przez tą osobę podczas pierwszego użycia karty u Partnerów. 
Karty, które odbierasz w imieniu osób niepełnoletnich, których jesteś Przedstawicielem Ustawowym zostaną zweryfikowane na podstawie Twojego Dokumentu Potwierdzającego. 

Wniosek papierowy, odbiór na miejscu

Możesz złożyć wniosek w formie papierowej i od ręki odebrać Kartę Mieszkańca w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży lub w Punktach Dystrybucji.
Uwaga! nie możesz złożyć wniosku w Punktach Odbioru Karty u Partnerów.

Zobacz jak złożyć wniosek na kartę bez korzystania z internetu.
Wniosek na Kartę Mieszkańca można złożyć:
W każdej chwili możesz odłączyć konto innej osoby pełnoletniej od swojego Konta Rodzinnego, którego jesteś administratorem poprzez:
 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl 
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk odłącz osobę
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta. 

Inna osoba pełnoletnia moża w każdej chwili samodzielnie odłączyć swoje Konto Użytkownika od Konta Rodzinnego. Może tego dokonać poprzez:
 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl 
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk Odłącz konto od Rodziny.
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej oraz Administratora Konta Rodzinnego zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta. 
Konto rodzinne z definicji to  konto indywidualne z uprawnieniami do zarządzania dostępem do innych kont indywidualnych użytkowników połączonych z kontem rodzinnym. Poprzez konto rodzinne możesz złożyć wniosek na Kartę Mieszkańca w imieniu członków swojej rodziny, w tym dzieci, pod warunkiem, że jesteś do tego upoważniony. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Co to jest Konto Rodzinne w Systemie Karty Mieszkańca oraz Kto może założyć konto Rodzinne w Systemie  Karty Mieszkańca?

Załóż konto w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę internetową www.jestemzgdanska.pl

Aby założyć Konto Rodzinne musisz być pełnoletni oraz musisz być Osobą Uprawnioną czyli spełniać jeden z następujących warunków:  
 1. być zameldowany w Gdańsku
 2. rozliczać się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych opłacać w Gdańsku podatek od nieruchomości 
 3. opłacać media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku 
 4. Zobacz jaki dokument będziesz musiał pokazać przy odbiorze karty (link) 

2. W drugim kroku wybierz ilość osób w imieniu których chcesz złożyć wnioski. 

Dla każdej z osób które wskażesz we wniosku zostanie założone Indywidualne Konto Użytkownika. Każda z tych osób otrzyma także swoją Kartę Mieszkańca. Wasze konta będą połączone w ramach Konta Rodzinnego, którego Ty będziesz administratorem.
-------------------------------------------------
Pamiętaj, że:
Dla każdej osoby pełnoletniej, w imieniu której wnioskujesz o wydanie Karty Mieszkańca wymagany jest indywidualny adres e-mail tej osoby. 

Na podany w procesie rejestracji konta innej osoby pełnoletniej adres e-mail  zostanie wysłany aktywny link potwierdzenia założenia konta oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na zarządzanie kontem w ramach konta rodzinnego, administrowanego przez Ciebie.

Jeżeli link nie zostanie kliknięty, umowa nie zostanie zawarta, konto innej osoby pełnoletniej będzie nieaktywne i zostanie usunięte z systemu w ciągu 7 dni od dnia przesłania linka potwierdzającego. 
Każda osoba pełnoletnia musi być Osobą Uprawnioną do korzystania z Karty Mieszkańca (aby aktywować Kartę Mieszkańca każda osoba pełnoletnia musi indywidualnie przedstawić swój Dokument Potwierdzający) 
------------------------------------------------
W pierwszej kolejności wypełnij swoje dane aby założyć konto indywidualne. 

imię, nazwisko
adres zamieszkania w Gdańsku 
pesel - jeżeli nie posiadasz numeru pesel, a jesteś Osobą Uprawnioną, przeczytaj ten artykuł
adres e-mail - upewnij się, że podałeś prawidłowy adres e-mail, na ten adres prześlemy powiadomienie o założeniu konta

3. Zaznacz swoje zainteresowania. Zachęcamy też do wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera. 

Karta Mieszkańca stale się rozwija. Będziemy informować Cię o nowych wydarzeniach, rabatach, możliwościach zgodnymi z Twoimi zainteresowaniami. Newsletter do użytkowników Karty Mieszkańca będzie wysyłany dwa razy w miesiącu. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera, a także zmienić profil swoich zainteresowań na swoim koncie użytkownika po zalogowaniu na stronie www.jestemzgdanska.pl.

4. Zaznacz stosowne oświadczenia, aby wypełnić dane pozostałych osób w imieniu których wnioskujesz o kartę

Po zaznaczeniu oświadczeń, pojawi się formularz umożliwiający wypełnienie danych osobowych pozostałych osób w imieniu których składasz wniosek. 

Imię i nazwisko
Pesel
Adres e-mail - jest wymagany dla osób pełnoletnich
Zainteresowania - dla osób pełnoletnich

Adres zamieszkania jest domyślnie kopiowany na wszystkich użytkowników podłączonych do Konta Rodzinnego. 

Uwaga! Jeżeli składasz wniosek w imieniu innej osoby pełnoletniej z którą nie zamieszkujesz pod tym samym adresem upewnij się że po założeniu Konta Rodzinnego zmienisz poprzez panel zarządzania  jej adres zamieszkania na właściwy przed wygenerowaniem Potwierdzenia Zamówienia (wzór) .  Każda osoba pełnoletnia, musi zweryfikować się indywidualnie Dokumentem Potwierdzającym Uprawnienia, gdzie adres musi być zgodny z tym podanym na Potwierdzeniu Zamówienia. 

5. Aby Twoje Konto Rodzinne zostało założone, musisz zaakceptować regulamin. Przeczytaj go najpierw uważnie.

Twoje konto zostało założone. Na podane we wniosku adresy e-mail zostaną wysłane maile potwierdzające. 

Na Twój adres e-mail (e-mail administratora Konta Rodzinnego) zostanie wysłany mail z potwierdzeniem założenia konta. Na adresy e-mail innych osób pełnoletnich w imieniu których był składany wniosek zostanie wysłany aktywny link potwierdzenia założenia konta oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na zarządzanie kontem w ramach konta rodzinnego, administrowanego przez Ciebie.

6. Opłać karty.

Karta Mieszkańca kosztuje 1 pln brutto za każdą wnioskowaną Kartę. Możesz ją opłacić przelewem on-line z poziomu swojego konta w Systemie Karty Mieszkańca. Potwierdzeniem dokonania płatności jest faktura dostępna po zalogowaniu w Twoim panelu, w zakładce faktury. 

Inna osoba dorosła w imieniu której wnioskowałeś o Kartę Mieszkańca może samodzielnie zapłacić za swoją kartę. Aby tego dokonać musi: 
zalogować się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl 
W zakładce Karty i pakiety kliknąć w link opłać kartę.

7. Odbierz Karty lub dodaj karty miejskie. 

Jeżeli Ty, bądź inni użytkownicy podłączeni pod Konto Rodzinne którym administrujesz, korzystają z karty miejskiej wydanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, w tym kroku możesz dodać je do Waszych kont. Pakiet  Karty Mieszkańca zostanie przypisany do Waszych kart miejskich. Zobacz jak krok po kroku dodać kartę miejską do swojego konta w tym artykule.

Jeżeli nie korzystacie z Kart Miejskich odbierz  Karty Mieszkańca w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży, w Punktach Dystrybucji lub w Punktach odbioru karty u Partnerów.
Punkty odbioru, są wymienione szczegółowo tutaj.

Możesz odebrać  Karty Mieszkańca w imieniu innych osób dorosłych, pod warunkiem przedstawienia Potwierdzenia Zamówienia (wzór) osobnego dla każdej Karty Mieszkańca którą chcesz odebrać. 

Karta którą odbierzesz w imieniu innej osoby dorosłej będzie nie aktywna do momentu przedstawienia Dokumentu Potwierdzającego przez tą osobę podczas pierwszego użycia karty u Partnerów. 
Karty, które odbierasz w imieniu osób niepełnoletnich, których jesteś Przedstawicielem Ustawowym zostaną zweryfikowane na podstawie Twojego Dokumentu Potwierdzającego. 

Jeżeli złożyłeś wniosek on-line, Kartę Mieszkańca możesz odebrać w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym, w Centrum Hewelianum, Muzeum Bursztynu, Europejskim Centrum Solidarności, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Domu Przyrodników, Piwnicy Romańskiej i od razu skorzystać z jednego darmowego wejścia. 

Aby odebrać kartę wygeneruj z systemu Potwierdzenie Zamówienia (wzór). 

Aby wygenerować Potwierdzenie Zamówienia zaloguj się na swoje konto w Systemie Karty Mieszkańca, wejdź w zakładkę Karty i Pakiety i kliknij w niebieski przycisk Odbierz Kartę. Wygenerowane Potwierdzenie w pdf możesz wydrukować lub pokazać w punkcie odbioru karty na ekranie swojego telefonu komórkowego. 

Aby wydać kartę obsługa musi zeskanować kod QR znajdujący się w prawym górnym rogu Potwierdzenia Zamówienia. 
Załóż konto w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę internetową www.jestemzgdanska.pl

Aby założyć konto musisz być pełnoletni oraz musisz być Osobą Uprawnioną czyli spełniać jeden z następujących warunków:  
 1. być zameldowany w Gdańsku
 2. rozliczać się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych
 3. opłacać w Gdańsku podatek od nieruchomości 
 4. opłacać media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku 
 5. Zobacz jaki dokument będziesz musiał pokazać przy odbiorze karty (link) 

2. Możesz wybrać między kontem indywidualnym i rodzinnym. Poniżej opisany jest proces zakładania konta indywidualnego. Jeżeli chcesz założyć konto rodzinne - przejdź do tego artykułu. 

Aby założyć konto indywidualne:
wypełnij swoje dane:
imię, nazwisko
adres zamieszkania w Gdańsku
pesel - jeżeli nie posiadasz numeru pesel, a spełniasz warunki wymienione w punkcie 1, przeczytaj ten artykuł
adres e-mail - upewnij się, że podałeś prawidłowy adres e-mail, na ten adres prześlemy powiadomienie o założeniu konta

3. Zaznacz swoje zainteresowania. Zachęcamy też do wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera. 

Karta Mieszkańca stale się rozwija. Będziemy informować Cię o nowych wydarzeniach, rabatach, możliwościach zgodnymi z Twoimi zainteresowaniami. Newsletter do użytkowników Karty Mieszkańca będzie wysyłany dwa razy w miesiącu. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera, a także zmienić profil swoich zainteresowań na swoim koncie użytkownika po zalogowaniu na stronie www.jestemzgdanska.pl.

4. Aby Twoje konto zostało założone, musisz zaakceptować regulamin. Przeczytaj go najpierw uważnie.

5. Twoje konto zostało założone. Na podany we wniosku adres e-mail został wysłany mail potwierdzający.

6. Opłać kartę.

Karta Mieszkańca kosztuje 1 pln brutto. Możesz ją opłacić przelewem on-line z poziomu swojego konta w Systemie Karty Mieszkańca. Potwierdzeniem dokonania płatności jest faktura dostępna po zalogowaniu w Twoim panelu, w zakładce faktury. 

7. Odbierz Kartę lub dodaj kartę miejską. 

Jeżeli korzystasz z karty miejskiej wydanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, w tym kroku możesz dodać ją do swojego konta. Pakiet Karty Mieszkańca zostanie przypisany do Twojej karty miejskiej. Zobacz jak krok po kroku dodać kartę miejską do swojego konta w tym artykule.

Jeżeli nie masz karty miejskiej odbierz Kartę Mieszkańca w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży, w Punktach Dystrybucji lub w Punktach odbioru karty u Partnerów.
Punkty odbioru, są wymienione szczegółowo tutaj.

Jeżeli złożyłeś wniosek on-line, Kartę Mieszkańca możesz odebrać w Ogrodzie Zoologicznym, w Centrum Hewelianum, Muzeum Bursztynu, Europejskim Centrum Solidarności, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Domu Przyrodników, Piwnicy Romańskiej i od razu skorzystać z jednego darmowego wejścia. 

Aby odebrać kartę wygeneruj z systemu Potwierdzenie (wzór potwierdzenia). 

Aby wygenerować potwierdzenie zaloguj się na swoje konto w Systemie Karty Mieszkańca, wejdź w zakładkę Karty i Pakiety i kliknij w niebieski przycisk Odbierz Kartę. Wygenerowane Potwierdzenie w pdf możesz wydrukować lub pokazać w punkcie odbioru karty na ekranie swojego telefonu komórkowego. 

Aby wydać kartę obsługa musi zeskanować kod QR znajdujący się w prawym górnym rogu potwierdzenia. 
W Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży możesz złożyć wniosek w imieniu osób w stosunku do których jesteś Przedstawicielem Ustawowym oraz w imieniu innych osób dorosłych, które Cię do tego upoważniły. 

Przeczytaj też: 

Czy moje dzieci mogą mieć Gdańską Kartę Mieszkańca?

Czy mogę złożyć wniosek na Kartę Mieszkańca w imieniu swojego współmałżonka, Babci, innych osób dorosłych, z którymi mieszkam?

Czy mogę złożyć wniosek w imieniu osób dorosłych z którymi nie zamieszkuję pod tym samym adresem?

Otrzymasz do wypełnienia papierowy wniosek (wzór)
Twoje dane zostaną wprowadzone do Systemu Karty Mieszkańca
Upewnij się, że podałeś prawidłowy adres e-mail, na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie założenia konta. 
Karta Mieszkańca czy pakiet na karcie ZTM
Aby aktywować Kartę Mieszkańca:

Wybierz metodę płatności (gotówką w punkcie lub przelewem przy pierwszym zalogowaniu się na konto użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca) Do czasu dokonania płatności Twoja Karta będzie nieaktywna. 

Zostaniesz poproszony o okazanie Dokumentu Potwierdzającego Uprawnienie. Jeżeli masz przy sobie dokument, Twoje uprawnienie zostanie zweryfikowane na miejscu, jeżeli nie masz przy sobie dokumentu weryfikującego Twoja Karta będzie nieaktywna do momentu przedstawienia Dokumentu w dowolnym Punkcie Odbioru Karty lub przy pierwszym użyciu u Partnerów z listy top10.

Proces zostanie powtórzony osobno dla każdego członka rodziny. 

Jeżeli nie dokonasz aktywacji Karty w ciągu 30 dni Twoje konto zostanie usunięte z Systemu Karty Mieszkańca. 

Kartę Mieszkańca możesz nabyć za 1 pln jeżeli jesteś osobą pełnoletnią i spełniasz przynajmniej jeden z poniższych warunków oraz możesz przedstawić na to stosowny dokument potwierdzający:

Jesteś zameldowany w Gdańsku - legitymujesz się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Gdańska
 
Rozliczasz się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych - posiadasz pierwszą stronę PIT ze wskazanym Urzędem Skarbowym w Gdańsku
 
Opłacasz w Gdańsku podatek od nieruchomości - posiadasz decyzję o wymiarze podatku od nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku z 2016 roku, wystawioną na Twoje nazwisko i z adresem nieruchomości zgodnym z tym, podanym we wniosku o Kartę Mieszkańca.
 
Opłacasz media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku - możesz przedstawić bieżący rachunek za media, wystawiony na Twoje nazwisko, dotyczący nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku i z adresem nieruchomości zgodnym z tym, podanym we wniosku o Kartę Mieszkańca.

Uprawnione do korzystania z Karty Mieszkańca są także osoby niepełnoletnie (dzieci od 0 do 18 lat), których Przedstawiciel Ustawowy jest Osobą Uprawnioną, założył Konto Rodzinne w Systemie Karty Mieszkańca, a także dokonał aktywacji swojej Karty Mieszkańca. 

Konto Rodzinne w Systemie Karty Mieszkańca może założyć każda Uprawniona Osoba pełnoletnia, która chce złożyć wniosek w imieniu swoim i członków swojej rodziny, w tym dzieci poniżej 18 lat. 

Osoba, która zakłada Konto Rodzinne i wnioskuje o Kartę Mieszkańca w imieniu innych osób pełnoletnich musi zostać do tego przez te osoby upoważniona oraz poinformować je o zakresie w którym będą wykorzystywane ich dane osobowe. 
Wszystkie inne osoby pełnoletnie, w imieniu których składany jest wniosek na Kartę Mieszkańca muszą być osobami Uprawnionymi do korzystania z Karty Mieszkańca (aby aktywować Kartę Mieszkańca każda osoba dorosła musi indywidualnie przedstawić swój Dokument Potwierdzający przy odbiorze Karty lub przy jej pierwszym użyciu)

Osoba, która zakłada konto rodzinne i wnioskuje o Kartę Mieszkańca w imieniu osób niepełnoletnich, musi być ich Przedstawicielem Ustawowym (def. Przedstawiciel Ustawowy to osoba, która z mocy przepisu prawa może działać w cudzym imieniu i ze skutkiem dla osoby, którą reprezentuje. Przedstawicielem ustawowym jest np. matka lub ojciec dla swych małoletnich dzieci.)
Jeżeli masz Kartę Miejską wydaną przez Zarząd Transportu Miejskiego, możesz dodać ją do swojego konta użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca i korzystać z jednej karty w dwóch celach:
poruszania się transportem miejskim zgodnie z regulaminem ZTM
korzystania z oferty Karty Mieszkańca zgodnie z regulaminem Karty Mieszkańca

Aby dołączyć Kartę ZTM do konta użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca zaloguj się na swoje konto użytkownika za pośrednictwem strony www.jestemzgdanska.pl 

Jeżeli nie masz jeszcze  konta przeczytaj:
Jak złożyć indywidualny wniosek na Kartę Mieszkańca on-line?

Jeżeli jeszcze nie odebrałeś Karty Mieszkańca w Punktach Sprzedaży:

Po zalogowaniu w zakładce Karta i Pakiety po lewej stronie wyświetli Ci się szare pole z napisem Brak Karty. Kliknij w przycisk po prawej stronie "Dodaj posiadaną". Wybierz rodzaj Karty, który posiadasz, wpisz jej numer seryjny i powtórz operację. 
Twoja Karta została dodana. 

Aby korzystać ze wszystkich funkcjonalności Karty Mieszkańca połączonej z kartą ZTM w dowolnym Punkcie Sprzedaży odbierz specjalną koszulkę projektu Karty Mieszkańca. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Nic straconego! Nasz zespół czeka w gotowości aby Ci pomóc! Zapraszamy do kontaktu elektronicznego bądź udanie się do (najbliższego punktu informacji turystycznej.) najbliższego Autoryzowanego Punktu Sprzedaży (link)

Skontaktuj się z nami