Image

Zasady weryfikacji uprawnień do Karty Mieszkańca


1 stycznia 2020 roku zmieniły się dokumenty uprawniające do otrzymania Gdańskiej Karty Mieszkańca. Dzięki temu jeszcze więcej osób będzie mogło cieszyć się przywilejami z niej wynikającymi.

Uprawnienie do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca będzie nadawane maksymalnie na 3 lata, po tym czasie należy dokonać ponownej weryfikacji swoich uprawnień. 

Dokumenty weryfikacyjne obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku:
 
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały (nie starsze niż 3 lata) - uprawnienie zostanie nadane na 3 lata LUB
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy - uprawnienie zostanie nadane zgodnie z datami określonymi na zameldowaniu czasowym, ale nie dłużej niż na 3 lata LUB
  • karta pobytu (dla obcokrajowca) - dla pobytu stałego uprawnienie zostanie nadane na okres maksymalnie 3 lat; dla pobytu czasowego uprawnienie zostanie nadane na okres ważności dokumentu, ale nie dłużej niż 3 lata LUB
  • umowa najmu mieszkania - uprawnienie zostanie nadane zgodnie z datami określonymi na umowie, ale nie dłużej niż na 3 lata LUB
  • umowy za media (zamiast rachunków, chyba że na rachunku jest wskazana data ważności umowy) - uprawnienie zostanie nadane zgodnie z datami określonymi na umowie/fakturze, ale nie dłużej niż na 3 lata LUB
  • dowód rozliczenia podatku w Gdańskim Urzędzie Skarbowym (złożony elektronicznie lub z pieczątką US; tylko pierwsza strona) - uprawnienie zostanie nadane do 10 maja kolejnego roku. Uwaga! Konieczne jest przedstawienie PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L lub PIT 40A, który wskazuje, że dana osoba faktycznie rozliczyła swój podatek w Gdańskim Urzędzie Skarbowym. PIT 11, który otrzymujemy od pracodawcy, jest dokumentem informacyjnym i nie wskazuje, że PIT ostatecznie został rozliczony w Gdańsku LUB
  • decyzja wymiaru podatku od nieruchomości (gruntowy) - uprawnienie zostanie nadane 1 rok od dnia wydania dokumentu LUB
  • potwierdzenie własności mieszkania (akt notarialny) lub wypis z księgi wieczystej - uprawnienie zostanie nadane na 3 lata LUB
  • zaświadczenie o zamieszkaniu dziecka w Gdańskiej Bursie - uprawnienie zostanie nadane na czas przebywania w bursie LUB
  • zaświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim uczelni mającej siedzibę w Gdańsku - uprawnienie zostanie nadane na czas obowiązywania dokumentu.

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku dowód osobisty nie jest już dokumentem, na podstawie którego można potwierdzić swoje uprawnienia do Gdańskiej Karty Mieszkańca, nawet jeśli został wydany w Gdańsku.

Wszystkie dokumenty przedstawiane do weryfikacji powinny być aktualne i bieżące.

Jednocześnie przypominamy, że każda osoba od 18. roku życia, która chce otrzymać Gdańską Kartę Mieszkańca, musi przedstawić własny dokument weryfikacyjny, na którym znajdzie się jej imię i nazwisko wraz z gdańskim adresem.
 

Potwierdzenie zameldowania bez wychodzenia z domu!

Pamiętaj, że potwierdzenie zameldowania w Gdańsku na pobyt stały lub czasowy możesz szybko i wygodnie otrzymać za pośrednictwem strony OBYWATEL.GOV.PL. To oficjalny, rządowy serwis, dzięki któremu skorzystasz z kilkuset najpopularniejszych usług świadczonych przez administrację publiczną, dotyczących m.in. dowodów osobistych, paszportów, pojazdów, ksiąg wieczystych, stanu cywilnego czy właśnie meldunku.

Otrzymane w ten sposób potwierdzenie jest wystarczające do otrzymania Gdańskiej Karty Mieszkańca, natomiast jest to dokument informacyjny, a nie urzędowy - nie wykorzystasz go np. w banku.

Nowy meldunek w Gdańsku?

W serwisie OBYWATEL.GOV.PL możesz również zameldować się na pobyt stały lub czasowy i otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu - bezpłatnie w przypadku pobytu stałego lub za kwotę 17 zł przy pobycie czasowym. Zaświadczenie możesz odebrać na kilka sposobów, zaznaczając w serwisie odpowiednią opcję: w wersji elektronicznej na skrzynkę e-PUAP lub w formie tradycyjnej przesyłką pocztową bądź osobiście w urzędzie.