• Home
 • Popularne pytania
Aby co dwa tygodnie mailowo otrzymywać informacje dotyczące Gdańskiej Karty Mieszkańca, jej funkcjonalności oraz bieżących wydarzeń w mieście, konieczne jest wyrażenie przez Ciebie zgody na wysyłkę newslettera. Zgodę możesz wyrazić po zalogowaniu się do swojego konta w zakładce Profil, w sekcji Zainteresowania przesuwając suwak przy komunikacie Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera (suwak powinien zmienić kolor na zielony). Na koniec kliknij Zapisz zainteresowania - od tej pory będziesz otrzymywał newsletter Karty Mieszkańca.

W każdej chwili możesz usunąć zgodę na otrzymywanie newslettera - w tym celu napisz do nas na adres karta@jestemzgdanska.pl

W przypadku utraty Karty Mieszkańca należy zalogować się na swoje konto i zablokować zagubioną Kartę Mieszkańca. Następnie należy udać się do Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148 w celu odebrania duplikatu Karty Mieszkańca. Duplikat kosztuje 20zł.

Uwaga! Aby otrzymać duplikat Karty Mieszkańca ze zdjęciem powinieneś złożyć wniosek o duplikat - zrobisz to po zalogowaniu się do swojego konta. Jeśli nie chcesz składać wniosku online, udaj się do Centrum Obsługi przy Grunwaldzkiej 148. Duplikaty Karty Mieszkańca ze zdjęciem są wydawane w punkcie ZTM przy ulicy Na Stoku 49 (po wcześniejszym złożeniu wniosku online lub wizycie w Centrum Obsługi przy Grunwaldzkiej 148).

Tak,​ jedna osoba może odebrać karty dla całej rodziny, posiadając wydrukowane potwierdzenia zakupu kart.

Jeśli została wybrana weryfikacja w punkcie, wówczas należy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające uprawnienia poszczególnych członków rodziny do otrzymania Gdańskiej Karty Mieszkańca.

Jeśli została wybrana weryfikacja online i wniosek każdego z członków rodziny został zweryfikowany poztywnie, wówczas wystarczy, że osoba udająca się po odbiór Gdańskich Kart Mieszkańca zabierze ze sobą potwierdzenia zakupu kart dla każdej osoby z rodziny, wydrukowane z kont osób wnioskujących o Gdańską Kartę Mieszkańca.

Nie. Niepersonalizowana Karta Mieszkańca kosztuje 1 zł, natomiast Karta Mieszkańca ze zdjęciem kosztuje 2 zł. Kartę można nabyć za pośrednictwem strony www.jestemzgdanska.pl i opłacić ją przelewem internetowym lub gotówką w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148.

Osoby niepełnoletnie są uprawnione do korzystania z Karty Mieszkańca pod warunkiem, że ich Przedstawiciel Ustawowy (matka, ojciec, opiekun prawny) jest Osobą Uprawnioną, czyli spełnia jeden z następujących warunków:

 • jest zameldowany w Gdańsku LUB
 • rozlicza się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych LUB
 • opłaca w Gdańsku podatek od nieruchomości LUB
 • opłaca media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku.

Osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie założyć konta użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca ani samodzielnie złożyć wniosku papierowego o Kartę w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca.

Aby osoby niepełnoletnie mogły korzystać z Karty Mieszkańca ich Przedstawiciel Ustawowy jest zobowiązany do złożenia wniosku o Kartę Mieszkańca w ich imieniu poprzez:

 • Założenie Konta Rodzinnego w Systemie Karty Mieszkańca lub złożenie wniosku papierowego w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca,
 • Opłacenie wszystkich wnioskowanych Kart Mieszkańca,
 • Zweryfikowanie się w odpowiednim dokumentem potwierdzającym,
 • Odebranie Kart Mieszkańca.

Do założenia konta użytkownika i odbioru Karty Mieszkańca ​dla osoby niepełnoletniej nie jest wymagany indywidualny adres e-mail. Przedstawiciel Ustawowy może podjąć decyzję o udostępnieniu osobie niepełnoletniej możliwości zarządzania swoim kontem użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca ​poprzez dodanie indywidualnego adresu e-mail użytkownika. Dzięki temu użytkownik niepełnoletni może logować się do swojego konta, może zarządzać swoimi zainteresowaniami, widzi historię wykorzystania darmowych wejść i zniżek w ramach swojej Karty.

Przedstawiciel Ustawowy ​poprzez swoje indywidualne konto użytkownika może zarządzać kontem osoby niepełnoletniej. Może zmieniać dane konta użytkownika, ma wgląd w wykorzystane darmowe wejścia oraz zniżki, może w imieniu osoby niepełnoletniej odstąpić od umowy, usunąć konto z systemu, złożyć reklamację.

Osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie odłączyć swojego konta od konta Przedstawiciela Ustawowego.

 1. Bezpłatne wejścia

  Z Kartą Mieszkańca otrzymujesz pakiet 27 bezpłatnych wejść lub usług - po jednym do każdego z Partnerów wymienionych w sekcji top. Każde z wejść można wykorzystać raz do końca roku kalendarzowego. Oferta bezpłatnego wejścia jest indywidualna dla każdego Partnera i opisana szczegółowo w wizytówkach Partnerów na stronie www.jestemzgdanska.pl

 2. Pakiet rabatów

  Na kartę nagrany jest pakiet rabatów.
  Rabaty podzielone są według grup wiekowych:

  Dzieci i Młodzież - od 0 do 18 lat
  Dorosły mieszkaniec - w wieku od 18 do 55 lat
  Senior - od 55. roku życia
  Rodzice - jeżeli do konta osoby dorosłej dopisane są dzieci w wieku od 0 do 18 lat

  Rabaty podzielone są na następujące kategorie:

  • kultura,
  • sport,
  • rozwój osobisty
  • dom i ogród,
  • zdrowie,
  • budżet domowy.

Kartę Mieszkańca możesz nabyć za 1 pln, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią i spełniasz przynajmniej jeden z poniższych warunków oraz możesz przedstawić na to stosowny dokument potwierdzający:

 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w Gdańsku LUB
 • potwierdzenie zameldowanie na pobyt czasowy w Gdańsku LUB
 • kartę pobytu stałego LUB
 • kartę pobytu czasowego LUB
 • pierwszą stronę PIT 37; PIT 38, PIT 36, PIT 28 lub PIT 36L z bieżącego roku podatkowego LUB
 • bieżącą decyzję wymiaru podatku od nieruchomości (gruntowy) zlokalizowanej w Gdańsku LUB
 • potwierdzenie własności mieszkania (akt notarialny) zlokalizowanego w Gdańsku LUB
 • bieżącą umowę najmu mieszkania zlokalizowanego w Gdańsku LUB
 • dokument od usługodawcy (faktura lub strona/strony zawartej umowy, na której widnieje adres w Gdańsku i podany jest czas trwania umowy) LUB
 • potwierdzenie zamieszkania w Bursie Gdańskiej LUB
 • zaświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim uczelni mającej siedzibę w Gdańsku.

Wniosek online

Jeżeli złożyłeś wniosek online w Systemie Karty Mieszkańca za pośrednictwem strony www.jestemzgdanska.pl powinieneś odebrać Kartę w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148. Godziny otwarcia Centrum Obsługi:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 08:00-18:00
środa 09:00-18:00
sobota 10:00-16:00
niedziela nieczynne
przerwa w obsłudze, poniedziałek-sobota 13:00-13:30

Wniosek w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148 

Możesz złożyć wniosek w formie papierowej i od ręki odebrać Kartę Mieszkańca bez zdjęcia w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148. UWAGA! O terminie odbioru Karty Mieszkańca ze zdjęciem zostaniesz powiadomiony.

Listę obiektów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w których można skorzystać z bezpłatnych wejść z Kartą Mieszkańca, znajdziesz TUTAJ. Lista jest na bieżąco aktualizowana.

Potrzebujesz Pomocy?+48 58 300 06 59
pon-pt: 09:00 - 17:00