Aktualności

Nowe zasady weryfikacji uprawnień do Karty Mieszkańca

Udostępnij 2019-12-20
Od 1 stycznia 2020 roku zmieniają się dokumenty uprawniające do otrzymania Gdańskiej Karty Mieszkańca. Dzięki temu jeszcze więcej osób będzie mogło cieszyć się przywilejami z niej wynikającymi.

Uprawnienie do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca będzie nadawane maksymalnie na 3 lata, po tym czasie należy dokonać ponownej weryfikacji swoich uprawnień. 

Dokumenty weryfikacyjne obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku:
 
  • zameldowanie na pobyt stały (nie starsze niż 3 lata) - uprawnienie zostanie nadane na 3 lata
  • zameldowanie na pobyt czasowy - uprawnienie zostanie nadane zgodnie z datami określonymi na zameldowaniu czasowym, ale nie dłużej niż na 3 lata
  • karta pobytu (dla obcokrajowca) - dla pobytu stałego uprawnienie zostanie nadane na okres maksymalnie 3 lat; dla pobytu czasowego uprawnienie zostanie nadane na okres ważności dokumentu, ale nie dłużej niż 3 lata
  • umowa najmu mieszkania - uprawnienie zostanie nadane zgodnie z datami określonymi na umowie, ale nie dłużej niż na 3 lata
  • umowy za media (zamiast rachunków, chyba że na rachunku jest wskazana data ważności umowy) - uprawnienie zostanie nadane zgodnie z datami określonymi na umowie/fakturze, ale nie dłużej niż na 3 lata
  • dowód rozliczenia podatku w Gdańskim Urzędzie Skarbowym (złożony elektronicznie lub z pieczątką US) - uprawnienie zostanie nadane do 10 maja kolejnego roku. Uwaga! Konieczne jest przedstawienie PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28 lub PIT 36L, który wskazuje, że dana osoba faktycznie rozliczyła swój podatek w Gdańskim Urzędzie Skarbowym. PIT 11, który otrzymujemy od pracodawcy, jest dokumentem informacyjnym i nie wskazuje, że PIT ostatecznie został rozliczony w Gdańsku.
  • decyzja wymiaru podatku od nieruchomości (gruntowy) - uprawnienie zostanie nadane 1 rok od dnia wydania dokumentu
  • potwierdzenie własności mieszkania (akt notarialny) lub wypis z księgi wieczystej - uprawnienie zostanie nadane na 3 lata
  • zaświadczenie o zamieszkaniu dziecka w Gdańskiej Bursie - uprawnienie zostanie nadane na czas przebywania w bursie

Uwaga! Od 1 stycznia dowód osobisty nie będzie już dokumentem, na podstawie którego będzie można potwierdzić swoje uprawnienia do Gdańskiej Karty Mieszkańca, nawet jeśli został wydany w Gdańsku.

Wszystkie dokumenty przedstawiane do weryfikacji powinny być aktualne i bieżące.

Jednocześnie przypominamy, że każda osoba od 18. roku życia, która chce otrzymać Gdańską Kartę Mieszkańca, musi przedstawić własny dokument weryfikacyjny, na którym znajdzie się jej imię i nazwisko wraz z gdańskim adresem.