Image

Podróżuj tylko z Kartą Mieszkańca


Gdańska Karta Mieszkańca z roku na rok pozwala na integrację coraz większej liczby funkcjonalności przydatnych w codziennym życiu. Tym razem osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Gdańsku zyskały możliwość dodania dokumentu uprawniającego do ulgi do swojej karty i przemieszczania się po mieście tylko z nią.

Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnych przejazdów pojazdami ZTM w Gdańsku mogą dodać do swojej Karty Mieszkańca dokument uprawniający je do tej ulgi i swoje zdjęcie. Dzięki temu nie będą musiały mieć przy sobie innych dokumentów niż Karta Mieszkańca, bo zostaną one dodane do ich karty - podczas kontroli biletowej wystarczy pokazać ją kontrolerowi.

Jak dodać dokumenty do Karty Mieszkańca

Aby to zrobić, należy:
 
 • zalogować się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 • kliknąć dodaj nowy pakiet,
 • wybrać pakiet bezpłatnych przejazdów i odpowiedni wariant (np. "Osoby, które ukończyły 70 lat życia" albo "Honorowi dawcy krwi"),
 • dodać skan lub zdjęcie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej oraz swoje zdjęcie,
 • wysłać wniosek.

Po pozytywnej weryfikacji uprawnienie zostanie dodane do Karty Mieszkańca, o czym użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail.

Wniosek można też dodać w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca, al. Grunwaldzka 148 (naprzeciwko Galerii Bałtyckiej) od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu uprawniającego do ulgi oraz swojego zdjęcia. Uwaga! Wizyta w Centrum Obsługi jest możliwa tylko po uprzednim zarezerwowaniu terminu na www.gdansk.pl/rezerwacja lub telefonicznie pod numerem +48 58 300 06 59 (infolinia czynna od 09:00 - 17:00 od pon. do pt.)

Uwaga! Każda osoba, która chce dodać pakiet do swojego konta powinna mieć aktywną Kartę Mieszkańca, tzn. z dodanym pakietem mieszkańca na dany rok kalendarzowy. Jeśli nie dodałeś jeszcze pakietu mieszkańca, zrób to przed złożeniem wniosku o pakiet bezpłatnych przejazdów.

Kto może dodać pakiet

Z nowej funkcjonalności Karty Mieszkańca mogą korzystać:
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym oraz towarzyszący im opiekun na trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa, 
 • inwalidzi wojenni i wojskowi wraz z towarzyszącym im przewodnikiem, 
 • senatorowie i posłowie na Sejm, 
 • Honorowi Obywatele Miasta Gdańska, 
 • osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz towarzyszący im pełnoletni opiekun, 
 • ociemniali o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszący im przewodnik, 
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z towarzyszącym im przewodnikiem, 
 • osoby, które ukończyły 70 lat życia,
 • dzieci oraz młodzież do lat 16 będące osobami niepełnosprawnymi oraz towarzyszący im opiekun,
 • dzieci osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – na trasie miejsce zamieszkania – placówka oświatowa
 • honorowi dawcy krwi
 • osoby, które przebywały na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR, zamieszkałe na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku,
 • osoby objęte Programem „Duża Gdańska Rodzina”.

Przypominamy, że pakiet bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2020/2021 pozostaje ważny do 30 września 2021 roku i w obecnej chwili żadne czynności nie są w tym przypadku wymagane.