Image

Lemury już w gdańskim ZOO!


Lemur wari czarno-biały, bo o nim mowa, to gatunek zamieszkujący niewielkie obszary wschodniego Madagaskaru. Niestety poprzez niszczenie środowiska naturalnego odnotowano pięciokrotny spadek ich liczebności. W związku z tym został on sklasyfikowany jako gatunek krytycznie zagrożony. Dzięki hodowli w ogrodach zoologicznych istnieje szansa na zachowanie i ochronę tych pięknych zwierząt.

Nowi mieszkańcy

Zwierzęta mają za sobą długą podróż. Zaznajamiają się z nowym domem oraz opiekunami, dlatego potrzebują ciszy i spokoju. Na czas aklimatyzacji nie będzie możliwości podglądania ich przez szybę. W przyszłości do ich dyspozycji będzie również wyspa. Oba osobniki przyjechały z Wielkiej Brytanii. Samica o imieniu Sakina urodziła się w Howletts Wild Animal Park, natomiast samiec Tanjona w Kopenhadze, skąd później trafił do Colchester. Oba urodziły się w 2016 roku, a w maju skończą 8 lat.

Nowy dom dla lemurów

Budowa pawilonu dla lemurów stała się możliwa dzięki podjęciu nowatorskiej dla ZOO współpracy z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego. Gmina Miasta Gdańska oraz GARG sfinansowały tę inwestycję. W zamian za dofinansowanie, ogród zoologiczny zapewnił Agencji świadczenia marketingowe, m.in. tytuł Partnera ZOO i wyłącznego Opiekuna nowego gatunku, oznakowanie GARG na terenie i w materiałach edukacyjnych ogrodu.

Przypominamy, że ogród jest czynny codziennie przez cały rok, a z aktywną Kartą Mieszkańca można raz w roku kalendarzowym skorzystać z bezpłatnego biletu wstępu! Zachęcamy do odwiedzin.