Bezpłatne Przejazdy

FAQ


Jakie dokumenty są wymagane przy kontroli? 

dziecko musi mieć ze sobą swoją zweryfikowaną Gdańską Kartę Mieszkańca z dodanym pakietem bezpłatnych przejazdów na dany rok szkolny.

Co to znaczy zweryfikowana Karta?

Rodzic lub opiekun prawny zakładając swoją Gdańską Kartę Mieszkańca, musi dokonać weryfikacji, czyli okazać jeden z dokumentów potwierdzających uprawnienia do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Uprawnienie automatycznie jest przenoszone na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat. 

Zobacz, jak online dodać pakiet bezpłatnych przejazdów do Karty:
 1. zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 2. wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
 3. kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
 4. wybierz odpowiedni dla danego roku szkolnego Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
 5. wybierz szkołę lub przedszkole do którego uczęszcza dziecko (jeśli placówki do której uczęszcza dziecko, nie ma na liście, wybierz opcję Inna Szkoła)
 6. dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
 7. kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.
Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 5 dni roboczych.

Jeżeli weryfikacja jest negatywna - Biuro Obsługi kontaktuje się, wysyłając maila z przyczyną odrzucenia wniosku.

Aby ponownie przesłać prawidłowe dokumenty do weryfikacji (po odrzuceniu wniosku) 
- zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
- wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
- dodaj pakiet Gdańskiej Karty Mieszkańca,
- dodaj wymagane dokumenty weryfikacyjne.
Jakie dokumenty są wymagane przy kontroli? 

Dziecko musi mieć ze sobą swoją zweryfikowaną Gdańską Kartę Mieszkańca z dodanym pakietem bezpłatnych przejazdów na dany rok szkolny.

Co to znaczy zweryfikowana Karta?

Rodzic lub opiekun prawny zakładając swoją Gdańską Kartę Mieszkańca musi dokonać weryfikacji, czyli okazać jeden z dokumentów potwierdzających uprawnienia do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Uprawnienie automatycznie jest przenoszone na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat.

Zobacz, jak dodać pakiet bezpłatnych przejazdów do Karty on-line:

1. Zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
2. Wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
3. Kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
4. Wybierz odpowiedni dla danego roku szkolnego Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
5. Wybierz szkołę lub przedszkole, do którego uczęszcza dziecko (jeśli placówki, do której uczęszcza dziecko, nie ma na liście, wybierz opcję Inna Szkoła)
6. Dodaj skany dokumentów:
- jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola/zerówki, należy przesłać skan zaświadczenia z placówki, do której dziecko uczęszcza lub pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z informacją, do jakiej placówki uczęszcza dziecko wraz z odręcznym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego,
- jeśli dziecko uczęszcza do szkoły, należy przesłać skan dwóch stron ważnej legitymacji szkolnej dziecka.
7. Dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
8. Kliknij niebieski przycisk Dodaj pakiet.

Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 5 dni roboczych.

Jeżeli weryfikacja jest negatywna - Biuro Obsługi kontaktuje się, wysyłając maila z przyczyną odrzucenia wniosku.

Aby ponownie przesłać prawidłowe dokumenty do weryfikacji (po odrzuceniu wniosku) 
- zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
- wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
- dodaj pakiet Gdańskiej Karty Mieszkańca,
- dodaj wymagane dokumenty weryfikacyjne.
Aby zamówić roczny pakiet bezpłatnych przejazdów dla dziecka, które ma już zweryfikowaną Kartę Mieszkańca, należy, w przypadku dzieci w wieku szkolnym, przedstawić zaktualizowaną legitymację szkolną, tzn. legitymację, na której odwrocie znajduje się pieczątka ważności do 30 września 2023.
Tak, Karta Mieszkańca uprawnia do bezpłatnych przejazdów liniami 171 i N1 na całej ich długości, również w pojazdach gdyńskich ale podczas kontroli uczeń musi zawsze okazać oprócz Karty Mieszkańca również ważną legitymację szkolną, nawet jeśli przy przejazdach na terenie Gdańska ma prawo do poruszania się wyłącznie z Gdańską Kartą Mieszkańca.

Osobami uprawnionymi do korzystania z pakietu bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską są uczniowie posiadający swoją Kartę Mieszkańca oraz ważną legitymację szkolną. Studenci nie są uprawnieni do korzystania z pakietu.

Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów gdańskimi autobusami i tramwajami mogą dodać dokument uprawniający do ulgi do swojej Karty Mieszkańca.

Dzięki temu nie będą musiały mieć przy sobie innych dokumentów niż Karta Mieszkańca, bo zostaną one dodane do ich karty - podczas kontroli biletowej wystarczy pokazać kontrolerowi tylko Kartę Mieszkańca z dodanym pakietem.

Aby dodać dokument, należy:
 
 • zalogować się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 • kliknąć dodaj nowy pakiet,
 • wybrać pakiet bezpłatnych przejazdów i odpowiedni wariant (np. "Osoby, które ukończyły 70 lat życia" albo "Honorowi dawcy krwi"),
 • dodać skan lub zdjęcie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej oraz swoje zdjęcie,
 • wysłać wniosek.
 
Po pozytywnej weryfikacji uprawnienie zostanie dodane do Karty Mieszkańca, o czym użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail.
 
Wniosek można też dodać w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca, al. Grunwaldzka 148 (naprzeciwko Galerii Bałtyckiej). Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu uprawniającego do ulgi oraz swojego zdjęcia.
 
Tak, pakiet bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską obowiązuje podczas taryfy dziennej, jak również podczas taryfy nocnej. Z pakietu bezpłatnych przejazdów można korzystać we wszystkie dni tygodnia, także w weekendy.
Pakiet bezpłatnych przejazdów upoważnia do bezpłatnego korzystania tylko z autobusów i tramwajów gdańskich. W ramach pakietu bezpłatnych przejazdów nie można korzystać z przejazdów SKM, PKM i POLREGIO.

Uczniowie szkół policealnych nie mogą korzystać z pakietu bezpłatnych przejazdów.

Jakie dokumenty są wymagane przy kontroli? 

Dziecko musi mieć ze sobą swoją zweryfikowaną Gdańską Kartę Mieszkańca z dodanym pakietem bezpłatnych przejazdów na dany rok szkolny.

Co to znaczy zweryfikowana Karta?

Rodzic lub opiekun prawny zakładając swoją Gdańską Kartę Mieszkańca musi dokonać weryfikacji, czyli okazać jeden z dokumentów potwierdzających uprawnienia do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Uprawnienie automatycznie jest przenoszone na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat. 

Zobacz, jak dodać pakiet bezpłatnych przejazdów do Karty on-line:

1. zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
2. wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
3. kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
4. wybierz odpowiedni dla danego roku szkolnego Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
5. wybierz szkołę, do której  uczęszcza dziecko (jeśli placówki do której uczęszcza dziecko, nie ma na liście, wybierz opcję Inna Szkoła),
6. dodaj skany legitymacji szkolnej dziecka: WYMAGANE SĄ OBIE STRONY LEGITYMACJI. Uwaga! Jeśli Twoje dziecko ukończyło 18. rok życia, pamiętaj że będziesz musiał dodać do wniosku dziecka jego dokument weryfikacyjny. Może nim być:
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy dziecka w Gdańsku LUB
- pierwsza strona PIT za ostatni rok podatkowy ze wskazanym Urzędem Skarbowym w Gdańsku na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku LUB 
- bieżąca decyzja ustalająca wymiar podatku od nieruchomości na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku LUB 
- bieżąca umowa (telewizja, internet, telefon) wystawiona na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku LUB
- umowa najmu mieszkania wystawiona na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku.
7. dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
8. kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.
Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 5 dni roboczych.

Jeżeli weryfikacja jest negatywna - Biuro Obsługi kontaktuje się, wysyłając maila z przyczyną odrzucenia wniosku.

Aby ponownie przesłać prawidłowe dokumenty do weryfikacji (po odrzuceniu wniosku) 
- zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
- wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
- dodaj pakiet Gdańskiej Karty Mieszkańca,
- dodaj wymagane dokumenty weryfikacyjne.
Uwaga! Procedura dotyczy osób, które mają uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów gdańskimi autobusami i tramwajami (np. honorowi dawcy krwi czy osoby po 70. roku życia). Jeśli chcesz dodać pakiet bezpłatnych przejazdów swojemu dziecku, zapoznaj się z zasadami TUTAJ

Aby dodać dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów do swojej Karty Mieszkańca, należy:
 
 • zalogować się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 • kliknąć dodaj nowy pakiet,
 • wybrać pakiet bezpłatnych przejazdów i odpowiedni wariant (np. "Osoby, które ukończyły 70 lat życia" albo "Honorowi dawcy krwi"),
 • dodać skan lub zdjęcie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej oraz swoje zdjęcie,
 • wysłać wniosek.
 
Po pozytywnej weryfikacji uprawnienie zostanie dodane do Karty Mieszkańca, o czym użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail.
 
Wniosek można też dodać w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca, al. Grunwaldzka 148 (naprzeciwko Galerii Bałtyckiej). Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu uprawniającego do ulgi oraz swojego zdjęcia.
 
Jeżeli masz już odebraną kartę dla dziecka:
 1. zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 2. wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
 3. kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
 4. wybierz Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
 5. dodaj skany lub dobrej jakości zdjęcia ważnej legitymacji szkolnej (pierwsza i druga strona legitymacji szkolnej dziecka); dla dzieci 4-6 legitymacja szkolna nie jest wymagana, dla dziecka które ukończyło 7 rok życia i realizuje obowiązek przedszkolny w zerówce wymagane jest zaświadczenie z zerówki lub odręczne oświadczenie rodzica o realizowanym obowiązku predszkolnym,
 6. wybierz szkołę lub przedszkole, do którego uczęszcza dziecko. Jeśli placówka, do której uczęszcza dziecko nie znajduje się w spisie szkół, wybierz opcję Inna Szkoła.
 7. dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
 8. kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.
Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 5 dni roboczych.

Jeżeli zakończyłeś powyższą procedurę, Twoje dziecko może poruszać się komunikacją miejską wyłącznie z Gdańską Kartą Mieszkańca.

Uwaga! Pamiętaj, że aby Twoje dziecko korzystał z bezpłatnych przejazdów, konto Rodzica musi być zweryfikowane - musisz okazać 1 z dokumentów uprawniających do Gdańskiej Karty Mieszkańca w Centrum Obsługi przy al. Grunwaldzkiej 148 lub wysyłając skany dokumentów do weryfikacji online.
Jeśli jesteś opiekunem osoby uprawnionej do bezpłatnego przejazdów, nie musisz dodawać żadnych dokumentów do swojej Karty Mieszkańca. Abyś jednak mógł podróżować bezpłatnie, twój podopieczny powinien mieć dodany pakiet bezpłatnych przejazdów (dla osób uprawnionych do przejazdów z opiekunem). W przypadku kontroli biletowej wystarczy, że Twój podopieczny przedstawi swoją Kartę Mieszkańca z dodanym pakietem i wskaże Cię jako swojego opiekuna.

Aby dodać pakiet, należy:
 
 • zalogować się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 • kliknąć dodaj nowy pakiet,
 • wybrać pakiet bezpłatnych przejazdów i odpowiedni wariant Roczny pakiet bezpłatnych przejazdów (dla osób uprawnionych do przejazdów z opiekunem),
 • dodać skan lub zdjęcie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej oraz swoje zdjęcie,
 • wysłać wniosek.
 
Po pozytywnej weryfikacji uprawnienie zostanie dodane do Karty Mieszkańca, o czym użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail.
 
Wniosek można też dodać w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca, al. Grunwaldzka 148 (naprzeciwko Galerii Bałtyckiej). Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu uprawniającego do ulgi oraz swojego zdjęcia.

Pamiętaj, że pakiet powinien być dodany do karty Twojego podopiecznego, a nie do Twojej!
 
Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów gdańskimi autobusami i tramwajami, mogą dodać do swojej Karty Mieszkańca dokument uprawniający je do tej ulgi. Dzięki temu podczas kontroli biletowej będą mogły okazywać tylko Kartę Mieszkańca.
 
Z nowej funkcjonalności Karty Mieszkańca mogą korzystać:
 
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym oraz towarzyszący im opiekun na trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa, 
 • inwalidzi wojenni i wojskowi wraz z towarzyszącym im przewodnikiem, 
 • senatorowie i posłowie na Sejm, 
 • Honorowi Obywatele Miasta Gdańska, 
 • osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz towarzyszący im pełnoletni opiekun, 
 • ociemniali o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszący im przewodnik, 
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z towarzyszącym im przewodnikiem, 
 • osoby, które ukończyły 70 lat życia,
 • dzieci oraz młodzież do lat 16 będące osobami niepełnosprawnymi oraz towarzyszący im opiekun,
 • dzieci osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – na trasie miejsce zamieszkania – placówka oświatowa
 • honorowi dawcy krwi
 • osoby, które przebywały na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR, zamieszkałe na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku,
 • osoby objęte Programem „Duża Gdańska Rodzina”.
Jeśli zdjęcie, które próbujesz dodać, ma mniej niż 300 pikseli, prosimy o dodanie innego zdjęcia lub udanie się ze zdjęciem do Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148, gdzie pracownicy pomogą prawidłowo dodać zdjęcie. Dodając zdjęcie pamiętaj, że musi ono SPEŁNIAĆ WYMOGI JAK DO DOWODU OSOBISTEGO.

Zachęcamy do rezerwacji wizyt w Centrum Obsługi. Rezerwacji wizyty można dokonać na www.gdansk.pl/rezerwacja lub telefonicznie pod numerem +48 58 300 06 59 (infolinia czynna od 09:00 - 17:00 od pon. do pt.)

Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską są przyznawane na okres ważności legitymacji szkolnej dziecka. Po tym czasie konieczne jest odnowienie ważności uprawnień.