• Home
 • Projekty
 • Bezpłatne Przejazdy dla dzieci i młodzieży

Bezpłatne Przejazdy dla dzieci i młodzieży

FAQ


Jakie dokumenty są wymagane przy kontroli? 

dziecko musi mieć ze sobą swoją zweryfikowaną Gdańską Kartę Mieszkańca.

Co to znaczy zweryfikowana Karta?

Rodzic lub opiekun prawny zakładając swoją Gdańską Kartę Mieszkańca, musi dokonać weryfikacji, czyli okazać 1 z 4 dokumentów potwierdzających uprawnienia do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Uprawnienie automatycznie jest przenoszone na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat. 

Zobacz, jak dodać pakiet bezpłatnych przejazdów do Karty on-line:
 1. zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 2. wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
 3. kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
 4. wybierz odpowiedni dla danego roku szkolnego Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
 5. wybierz szkołę lub przedszkole do którego uczęszcza dziecko (jeśli placówki do której uczęszcza dziecko, nie ma na liście, wybierz opcję Inna Szkoła)
 6. dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
 7. kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.
Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 3 dni roboczych.

Jeżeli weryfikacja jest pozytywna - możesz odebrać Kartę w dowolnym Punkcie Odbioru (np. w ZOO, w Centrum Hewelianum itp.) lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. Pamiętaj, aby udając się do Punktu Odbioru zabrać ze sobą potwierdzenie z kodem QR, które zostanie wygenerowane na Twoim koncie po kliknięciu w niebieski przycisk "odbierz kartę". Potwierdzenie można wydrukować lub zapisać w pamięci telefonu. 
Jeżeli już wcześniej odebrałeś Kartę dla swojego dziecka - nie musisz robić nic więcej. 

Jeżeli weryfikacja jest negatywna - Biuro Obsługi kontaktuje się, wysyłając maila z przyczyną odrzucenia wniosku.

Aby ponownie przesłać prawidłowe dokumenty do weryfikacji (po odrzuceniu wniosku) 
- zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
- wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
- dodaj pakiet Gdańskiej Karty Mieszkańca,
- dodaj wymagane dokumenty weryfikacyjne.
Jakie dokumenty są wymagane przy kontroli? 

Dziecko musi mieć ze sobą swoją zweryfikowaną Gdańską Kartę Mieszkańca.

Co to znaczy zweryfikowana Karta?

Rodzic lub opiekun prawny zakładając swoją Gdańską Kartę Mieszkańca musi dokonać weryfikacji, czyli okazać 1 z 4 dokumentów potwierdzających uprawnienia do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Uprawnienie automatycznie jest przenoszone na dziecko które nie ukończyło jeszcze 18 lat.

Zobacz, jak dodać pakiet bezpłatnych przejazdów do Karty on-line:

1. Zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
2. Wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
3. Kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
4. Wybierz odpowiedni dla danego roku szkolnego Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
5. Wybierz szkołę lub przedszkole do którego uczęszcza dziecko (jeśli placówki do której uczęszcza dziecko, nie ma na liście, wybierz opcję Inna Szkoła)
6. Dodaj skany dokumentów:
- jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola/zerówki, należy przesłać skan zaświadczenia z placówki, do której dziecko uczęszcza lub pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z informacją, do jakiej placówki uczęszcza dziecko wraz z odręcznym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego,
- jeśli dziecko uczęszcza do szkoły, należy przesłać skan dwóch stron ważnej legitymacji szkolnej dziecka.
7. Dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
8. Kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.

Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 3 dni roboczych.

Jeżeli weryfikacja jest pozytywna - możesz odebrać Kartę w dowolnym Punkcie Odbioru (np. w ZOO, w Hevelianum itp.) lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. Pamiętaj, aby udając się do Punktu Odbioru zabrać ze sobą potwierdzenie z kodem QR, które zostanie wygenerowane na Twoim koncie po kliknięciu w niebieski przycisk "odbierz kartę". Potwierdzenie można wydrukować lub zapisać w pamięci telefonu. 
Jeżeli już wcześniej odebrałeś Kartę dla swojego dziecka - nie musisz robić nic więcej. 

Dziecko może jeździć komunikacją miejską wyłącznie z Gdańską Kartą Mieszkańca (nie musi mieć ze sobą do kontroli legitymacji szkolnej) 

Jeżeli weryfikacja jest negatywna - Biuro Obsługi kontaktuje się, wysyłając maila z przyczyną odrzucenia wniosku.
Aby zamówić roczny pakiet bezpłatnych przejazdów dla dziecka, które ma już zweryfikowaną Kartę Mieszkańca, należy, w przypadku dzieci w wieku szkolnym, przedstawić zaktualizowaną legitymację szkolną, tzn. legitymację, na której odwrocie znajduje się pieczątka ważności do 30 września 2021.
Tak, Karta Mieszkańca uprawnia do bezpłatnych przejazdów liniami 171 i N1 na całej ich długości, również w pojazdach gdyńskich ale podczas kontroli uczeń musi zawsze okazać oprócz Karty Mieszkańca również ważną legitymację szkolną, nawet jeśli przy przejazdach na terenie Gdańska ma prawo do poruszania się wyłącznie z Gdańską Kartą Mieszkańca.
Pakiet warunkowy to pakiet, który pozwala dziecku przez miesiąc korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej, jeśli będzie miało przy sobie legitymację szkolną z pieczątką ważności do 30 września 2021 roku oraz swoją Kartę Mieszkańca.

Osobami uprawnionymi do korzystania z pakietu bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską są uczniowie posiadający swoją Kartę Mieszkańca oraz ważną legitymację szkolną. Studenci nie są uprawnieni do korzystania z pakietu.

Tak, pakiet bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską obowiązuje podczas taryfy dziennej, jak również podczas taryfy nocnej. Z pakietu bezpłatnych przejazdów można korzystać we wszystkie dni tygodnia, także w weekendy.
Pakiet bezpłatnych przejazdów upoważnia do bezpłatnego korzystania tylko z autobusów i tramwajów gdańskich. W ramach pakietu bezpłatnych przejazdów nie można korzystać z przejazdów SKM, PKM i POLREGIO.

Uczniowie szkół policealnych nie mogą korzystać z pakietu bezpłatnych przejazdów.

Jakie dokumenty są wymagane przy kontroli? 

Dziecko musi mieć ze sobą swoją zweryfikowaną Gdańską Kartę Mieszkańca.

Co to znaczy zweryfikowana Karta?
Rodzic lub opiekun prawny zakładając swoją Gdańską Kartę Mieszkańca musi dokonać weryfikacji, czyli okazać 1 z 4 dokumentów potwierdzających uprawnienia do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Uprawnienie automatycznie jest przenoszone na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat. 

Zobacz, jak dodać pakiet bezpłatnych przejazdów do Karty on-line:

1. zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
2. wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
3. kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
4. wybierz odpowiedni dla danego roku szkolnego Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
5. wybierz szkołę, do której  uczęszcza dziecko (jeśli placówki do której uczęszcza dziecko, nie ma na liście, wybierz opcję Inna Szkoła),
6. dodaj skany legitymacji szkolnej dziecka: WYMAGANE SĄ OBIE STRONY LEGITYMACJI. Uwaga! Jeśli Twoje dziecko ukończyło 18. rok życia, pamiętaj że będziesz musiał dodać do wniosku dziecka jego dokument weryfikacyjny. Może nim być:
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy dziecka w Gdańsku LUB
- pierwsza strona PIT za rok 2019 ze wskazanym Urzędem Skarbowym w Gdańsku na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku LUB 
- bieżąca decyzja ustalająca wymiar podatku od nieruchomości na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku LUB 
- bieżąca umowa (telewizja, internet, telefon) wystawiona na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku LUB
- umowa najmu mieszkania wystawiona na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku.
7. dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
8. kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.
Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 3 dni roboczych.

Jeżeli weryfikacja jest pozytywna - możesz odebrać Kartę w dowolnym Punkcie Odbioru (np. w ZOO, w Centrum Hewelianum itp.) lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. Pamiętaj, aby udając się do Punktu Odbioru zabrać ze sobą potwierdzenie z kodem QR, które zostanie wygenerowane na Twoim koncie po kliknięciu w niebieski przycisk "odbierz kartę". Potwierdzenie można wydrukować lub zapisać w pamięci telefonu. 
Jeżeli już wcześniej odebrałeś Kartę dla swojego dziecka - nie musisz robić nic więcej. 
Dziecko może jeździć komunikacją miejską wyłącznie z Gdańską Kartą Mieszkańca (nie musi mieć ze sobą do kontroli legitymacji szkolnej) .

Jeżeli weryfikacja jest negatywna - Biuro Obsługi kontaktuje się, wysyłając maila z przyczyną odrzucenia wniosku.

Aby ponownie przesłać prawidłowe dokumenty do weryfikacji (po odrzuceniu wniosku) 
- zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
- wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
- dodaj pakiet Gdańskiej Karty Mieszkańca,
- dodaj wymagane dokumenty weryfikacyjne.
Jeżeli masz już odebraną kartę dla dziecka:
 1. zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 2. wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
 3. kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
 4. wybierz Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
 5. dodaj skany lub dobrej jakości zdjęcia ważnej legitymacji szkolnej (pierwsza i druga strona legitymacji szkolnej dziecka); dla dzieci 4-6 legitymacja szkolna nie jest wymagana, dla dziecka które ukończyło 7 rok życia i realizuje obowiązek przedszkolny w zerówce wymagane jest zaświadczenie z zerówki lub odręczne oświadczenie rodzica o realizowanym obowiązku predszkolnym,
 6. wybierz szkołę lub przedszkole, do którego uczęszcza dziecko. Jeśli placówka, do której uczęszcza dziecko nie znajduje się w spisie szkół, wybierz opcję Inna Szkoła.
 7. dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
 8. kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.
Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 3 dni roboczych.

Jeżeli zakończyłeś powyższą procedurę Twoje dziecko może poruszać się komunikacją miejską wyłącznie z Gdańską Kartą Mieszkańca.

Uwaga! Pamiętaj, że aby Twoje dziecko korzystał z bezpłatnych przejazdów, konto Rodzica musi być zweryfikowane - musisz okazać 1 z dokumentów uprawniających do Gdańskiej Karty Mieszkańca w Centrum Obsługi przy al. Grunwaldzkiej 148 lub wysyłając skany dokumentów do weryfikacji online.
Jeśli zdjęcie, które próbujesz dodać, ma mniej niż 300 pikseli, prosimy o dodanie innego zdjęcia lub udanie się ze zdjęciem do Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148, gdzie pracownicy pomogą prawidłowo dodać zdjęcie.

Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską są przyznawane na okres ważności legitymacji szkolnej dziecka. Po tym czasie konieczne jest odnowienie ważności uprawnień.