Potańcówka wielokulturowa. Muzyka świata

Akordeonista Paweł Wiśniewski porwie Was do tańca! Nie zabraknie folku, muzyki klezmerskiej, a także tanga! 4 września zapraszamy do wysłuchania muzyki z różnych stron świata i uczestniczenia w skocznych tańcach.


Paweł Wiśniewski – absolwent PSM I i II st. im. S. Moniuszki w Grudziądzu, którą ukończył z wyróżnieniem w klasie akordeonu mgra T. Kwiatkowskiego. Obecnie student II roku studiów magisterskich w klasie akordeonu prof. dra hab. K. Olczaka oraz dra hab. P. Zagańczyka w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

To piąte spotkanie w ramach „Potańcówek wielokulturowych”, podczas których uczestnicy będą mogli poznać etniczne i tradycyjne tańce z Polski i ze świata (tj. żydowski, gruziński czy ukraiński). Promujemy ideę integracji oraz różnorodności kulturowej. Pielęgnujemy tradycje. Poznajemy z kulturą regionu oraz kulturą ludową innych krajów. Chcemy edukować przez sztukę, kulturę i wzajemne poznawanie się.

Potańcówka wielokulturowa odbywa się w ramach projektu „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo", który jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku tutaj