Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku

ul. Cystersów 19, Gdańsk
  • Home
  • Partnerzy
  • Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku
Czerwona oznacza Twoją lokalizację.Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.
  • Dostosowany


Opis

W Oddziale Etnografii można zobaczyć kilka unikatowych zbiorów o znaczeniu ponadregionalnym. Są to: kolekcja przedmiotów związanych z kulturą osadników zamieszkujących Żuławy do 1945 r., kolekcja pozaeuropejska, kolekcja przedmiotów, fotografii i archiwaliów przywiezionych przez ludność przesiedloną z dawnych kresów wschodnich II Rzeczypospolitej oraz kolekcja zabytków etnograficznych z regionów sąsiadujących z Pomorzem Gdańskim. Do najcenniejszych spośród 10 000 obiektów zgromadzonych w Oddziale Etnografii należy kolekcja mebli ludowych oraz sztuki i rzemiosła, głównie z Pomorza Gdańskiego: Kaszub, Kociewia, Żuław, Powiśla i Borów Tucholskich. Zbiory pochodzą przeważnie z XVIII, XIX i XX stulecia, choć zdarzają się zarówno przedmioty starsze, w tym XVI-wieczne, jak i współczesne.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

- DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
- bilet ulgowy dla Ciebie i opiekuna
- do wejścia prowadzi płaski i równy chodnik bez żadnego podwyższenia
- dla osób z niepełnosprawnością ruchową ruchowo dostępna wystawa stała “Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego” na parterze; wystawy na I i II piętrze dostępne jedynie po stromych i wysokich schodach
- brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową
- możliwość zwiedzania z psem przewodnikiem
- jeśli masz specjalne potrzeby, zgłoś je w kasie biletowej
- wykład lekcji muzealnej lub oprowadzanie w języku migowym dostępne na indywidualne zgłoszenie co najmniej 3 dni robocze przed wizytą

Regulamin i warunki


Obiekt pozostaje zamknięty dla odwiedzających do odwołania.

Zasady zwiedzania:
  • Będzie konieczne zakrywanie nosa i ust, a także dezynfekowanie rąk. W części recepcyjnej Oddziału Etnografii zostało przygotowane stanowisko z płynem dezynfekującym, jest on też dostępny w toaletach.
  • W Oddziale Etnografii jednocześnie może przebywać nie więcej niż 42 osoby z rozłożeniem ich ilości na poszczególne sale wystawowe: sala na poziomie 0 – maksymalnie 6 osób, sala na poziomie +1 – maksymalnie 6 osób, ogród  – maksymalnie 30 osób, przy czym należy pamiętać o zachowaniu dwumetrowego dystansu od innych gości i pracowników muzeum.
  • Szatnie będą nieczynne, nie będzie więc możliwości zostawienia wierzchnich okryć. Zwiedzającym zostanie udostępnione miejsce do przechowania parasoli, walizek i plecaków podróżnych, przy czym muzeum nie ponosi za nie odpowiedzialności.

W Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku Karta Mieszkańca uprawnia raz w roku do bezpłatnego zwiedzania wystawy stałej. 

Aby skorzystać z bezpłatnego zwiedzania:
1. Poinformuj obsługę o posiadaniu Karty Mieszkańca i udostępnij ją obsłudze przed zwiedzaniem.
2. Twoja Karta zostanie zweryfikowana za pomocą urządzenia mobilnego.
3. Po pozytywnej weryfikacji Karty, otrzymasz możliwość bezpłatnego zwiedzania obiektu.