Smaki Gdańska

Regulamin


1. Pakiet "Smaki Gdańska" jest dostępny w trzech wersjach: solo, duet i kwartet i umożliwia odpowiednio jedno, dwa lub cztery skorzystania z oferty wybranych lokali gastronomicznych w ramach pakietu i bez wnoszenia dodatkowych opłat. 
2. Weryfikacja uprawnień przysługujących Użytkownikowi w ramach Pakietu "Smaki Gdańska" odbywa się poprzez sprawdzenie Karty lub Aplikacji przez pracownika lokalu gastronomicznego.
3. Aktualna lista lokali gastronomicznych i szczegóły oferty w ramach poszczególnych wersji tego Pakietu jest dostępna na stronie www.jestemzgdanska.pl. 
4. Do Pakietu "Smaki Gdańska" odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia punktów III – VI oraz VIII Rozdziału II Regulaminu Gdańskiej Karty Mieszkańca, z tym że wniosek o dostęp do Pakietu "Smaki Gdańska" może złożyć jedynie osoba posiadająca aktywowany Pakiet  Mieszkańca na dany rok.
5. Pakiet “Smaki Gdańska” jest odpłatny. Ceny Pakietu “Smaki Gdańska” w poszczególnych wersjach i możliwe sposoby płatności są określone na stronie www.jestemzgdanska.pl.
6. Aktywacja Pakietu "Smaki Gdańska" następuje z chwilą uzyskania przez Organizatora zapłaty jego ceny. 
7. Każdy zakupiony Pakiet "Smaki Gdańska" jest ważny przez okres 30 dni od daty jego aktywacji.