Trzeci wiek w zdrowiu

Informacje


Trzeci wiek w zdrowiu

Pakiet Trzeci Wiek w Zdrowiu
Program promocji zdrowego stylu życia dla osób będących na emeryturze.
Udział w programie pozwoli jego uczestnikom na bycie silniejszym i sprawniejszym dzięki dopasowanej do możliwości i ograniczeń aktywności fizycznej. Pozwoli na nabycie wiedzy o procesie starzenia, prawidłowym odżywianiu, przyjmowaniu leków, nawiązywaniu relacji społecznych. Dopasowana aktywność fizyczna przyczyni się do poprawy stanu zdrowia oraz samopoczucia.

 
„Trzeci Wiek w Zdrowiu" to program promocji zdrowego stylu życia kierowany do osób będących na emeryturze. 
 
Korzyści dla uczestnika programu
Udział w programie pozwoli jego uczestnikom na bycie silniejszym i sprawniejszym dzięki dopasowanej do możliwości i ograniczeń aktywności fizycznej. Stworzy też szansę na nabycie wiedzy o procesie starzenia, prawidłowym odżywianiu, przyjmowaniu leków, nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych. Dopasowana aktywność fizyczna przyczyni się do poprawy stanu zdrowia oraz samopoczucia.
 
Udział w programie jest bezpłatny, przebiega w kilku krokach.
 

Krok 1 / 01.07 - 04.07 (umawiane telefonicznie od 24.06 - 28.06)

Wizyta indywidualna – ustalenie Planu Postępowania Zdrowotnego, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, ul. Kołobrzeska 61, Gdańsk-Przymorze

Z każdą osobą, która się zgłosi zostanie nawiązany kontakt telefoniczny w celu umówienia się na pierwszą wizytę indywidualną, na której ustala się indywidualny Plan Postępowania Zdrowotnego w oparciu o informacje uzyskane podczas spotkania z pielęgniarką, dietetykiem, specjalistą aktywności fizycznej i psychologiem. Podczas wizyty indywidualnej uczestnicy otrzymują dokładny harmonogram 8 tygodni wykładów i ćwiczeń.
 

Krok 2 / 08.07 - 28.08

8 tygodni wykładów i ćwiczeń, Dom Kultury „Młyniec”, Pilotów 3, Gdańsk – Zaspa

W okresie trwającym 8 tygodni, uczestnicy spotykają się 2 razy w tygodniu, w porze przedobiadowej:
- pierwsze spotkanie obejmuje 1 godzinę wykładów i 1 godzinę ćwiczeń,
- drugie spotkanie obejmuje 1 godzinę ćwiczeń.
 
Wykłady są prowadzone przez specjalistów i wykładowców gdańskich uczelni, na co dzień pracujących z seniorami. Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia z zakresu:
- prozdrowotnego stylu życia
- procesu starzenia się,
- prawidłowego odżywiania,
- aktywności fizycznej,
- bezpieczeństwa i higieny życia,  substancji psychoaktywnych, suplementów diety
- stresu i relacji społecznych,
- pierwszej pomocy i idei koperty życia,
- relacji pacjent – lekarz.

Dodatkowo uczestnicy programu w ramach wykładów spotykają się z przedstawicielem Regionalnego Centrum Wolontariatu, które zaprasza seniorów do współpracy i przedstawia możliwości wypełniania wolnego czasu na rzecz lokalnej społeczności a także umożliwia pozyskanie środków finansowych na realizację zajęć z klubach seniora.
 
W czasie zajęć z aktywności fizycznej uczestnicy dowiadują się, jak w sposób dopasowany do ich możliwości i ograniczeń korzystać z ruchu w domu i na świeżym powietrzu. Zajęcia te mają charakter praktyczny. Przez pierwsze cztery tygodnie seniorzy poznają swoje możliwości i ograniczenia, są wprowadzani stopniowo do różnych form aktywności fizycznej, przez kolejne 4 tygodnie mają zajęcia z trenerami klubów fitness oraz szkół tańca.
 

Krok 3 

Wizyta indywidualna – podsumowanie, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, 
ul. Kołobrzeska 61, Gdańsk-Przymorze

Na koniec programu umawiana jest końcowa wizyta indywidualna - podsumowanie ośmiu tygodni edukacji i treningu ze specjalistami w tym samym składzie, jak podczas pierwszej wizyty, czyli z pielęgniarką, dietetykiem, specjalistą aktywności fizycznej i psychologiem.
Każdy uczestnik programu będzie sam mógł stwierdzić jak udział w programie przyczynił się do zainicjowania pozytywnych zmian w jego stylu życia. Osoby, które wymagają dodatkowego wsparcia np. w rzuceniu palenia, leczenia depresji lub rozwiązaniu innych problemów są skierowane do instytucji nastawionych na pomoc w danym obszarze.
 
Niektóre opinie uczestników programu:

 • „Doskonałe wykłady pozwoliły wprowadzać zmiany w moim życiu, ćwiczę każdego dnia rano
 • i po południu, nie bolą mnie kolana ani biodra, jestem elastyczna i zadowolona z każdego dnia"
 • „Wspaniałe zestawienie, poprzedzone wykładem specjalistów ćwiczenia fizyczne, które doskonale wpływają na psychikę i sprawność fizyczną. Ja np. podniosłam się psychicznie po pogrzebach bliskich mi ludzi: męża i mamy."
 • „Poznałam fantastyczne, pozytywnie nastawione do życia i do ludzi kobiety. Utrzymujemy stały kontakt telefoniczny, spotykamy się, wymieniamy doświadczeniami."
 • „Zwracam uwagę na produkty żywnościowe i piję więcej wody"

Zgłoszenie do programu

Jeżeli skończyłeś 60 lat i jesteś zainteresowany udziałem w projekcie:

 1. zaloguj się na swoje konto na stronie www.jestemzgdanska.pl
 2. wejdź w zakładkę karty i pakiety
 3. kliknij w niebieski przycisk Dodaj nowy pakiet do swojej karty
 4. wybierz pakiet Trzeci Wiek w Zdrowiu
 5. Zaznacz wymagane zgody
 6. Kliknij w niebieski przycisk +dodaj pakiet
 7. Skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia pierwszej wizyty indywidualnej.