Pakiet Gdańskiego Lwa

FAQ


Pakiet Gdańskiego Lwa to płatny pakiet, który można dograć do swojej zweryfikowanej Karty Mieszkańca. Umożliwia on nielimitowany wstęp do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego przez 365 dni od daty zakupu w godzinach otwarcia Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.
Jeżeli dodasz swoje zdjęcie do systemu Gdańskiej Karty Mieszkańca, udając się do ZOO nie musisz mieć przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdjęcie można dodać po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce Profil.
Karta Mieszkańca z Pakietem Gdańskiego Lwa nie działa na okaziciela. Może z niego korzystać wyłącznie osoba, do której należy Karta Mieszkańca.
Dodanie swojego zdjęcia w profilu Karty Mieszkańca spowoduje, że podczas wizyty w ZOO nie będziesz musiał okazywać dokumentu potwierdzającego tożsamość. Aby dodać zdjęcie należy:

1. Zalogować się na swoje konto na stronie www.jestemzgdanska.pl
2. Wejść w zakładkę Profil
3. Kliknąć w niebieski przycisk Zmień zdjęcie

UWAGA! Jeżeli nie dodasz zdjęcia do swojego profilu w systemie www.jestemzgdanska.pl lub zdjęcie nie będzie pozwalało na jednoznaczną weryfikację tożsamości, pracownik ZOO może Cię poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
Pakiet Gdańskiego Lwa można dograć do swojej zweryfikowanej Karty Mieszkańca online po zalogowaniu się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl, w aplikacji Jestem z Gdańska lub bezpośrednio w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148.
Zweryfikowani użytkownicy Karty Mieszkańca mogą nabyć Pakiet Gdańskiego Lwa za 150 zł (normalny) lub 120 zł (ulgowy).
Jeśli chciałbyś zamówić ulgowy Pakiet Gdańskiego Lwa w ramach Karty Mieszkańca, postępuj następująco:

1. Zaloguj się na swoje konto w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca
2. Wejdź w zakładkę Karty i pakiety
3. Kliknij dodaj nowy pakiet do swojej Karty
4. Wybierz pakiet Karta Gdańskiego Lwa
5. Wybierz wariant biletowy ulgowy
6. Wybierz daty ważności - dzień i godzinę od kiedy ma obowiązywać pakiet
7. Dodaj dobrej jakości skany dokumentu uprawniającego do otrzymania ulgi poprzez kliknięcie w strzałkę w prostokącie
8. Kliknij Dodaj pakiet
9. Wejdź w zakładkę Koszyk i zapłać online.

Po dokonaniu płatności, wniosek trafi do Biura Obsługi Klienta i zostanie zweryfikowany w ciągu 3 dni roboczych. Po pozytywnej weryfikacji wniosek zostanie automatycznie przypisany do Twojej Karty Mieszkańca.

Pakiet Gdańskiego Lwa w wariancie ulgowym można również zamówić w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148.
Jeśli chciałbyś zamówić Pakiet Gdańskiego Lwa w ramach Karty Mieszkańca, postępuj następująco:

1. Zaloguj się na swoje konto w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca
2. Wejdź w zakładkę Karty i pakiety
3. Kliknij dodaj nowy pakiet do swojej Karty
4. Wybierz pakiet Karta Gdańskiego Lwa
5. Wybierz wariant biletowy: 
bilet normalny 150 zł lub
bilet ulgowy 120 zł (konieczność potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulgowego biletu stosownym dokumentem)
6. Wybierz daty ważności - dzień i godzinę od kiedy ma obowiązywać pakiet
7. Kliknij dodaj pakiet
8. Kliknij w czerwony przycisk: „Aby opłacić przejdź do koszyka”
9. Kliknij zapłać online
Po dokonaniu opłaty, Pakiet Gdańskiego Lwa zostanie przypisany do Twojej Karty Mieszkańca.

Pakiet Gdańskiego Lwa można również zamówić w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148.
Osoby i dokumenty uprawniające do ulgi:

- dzieci w wieku od 3 do 7 lat
- młodzież szkolna za okazaniem legitymacji szkolnej, 
- studenci do ukończenia 26. roku życia za okazaniem legitymacji studenckiej,
- emeryci, renciści i kombatanci za okazaniem legitymacji,
- osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i lekkim za okazaniem stosownego dokumentu.
Pakiet Gdańskiego Lwa jest ważny przez 365 dni od daty aktywacji pakietu (aktywacja pakietu następuje automatycznie w dniu i o czasie wybranym podczas zakupu pakietu) i uprawnia do wielokrotnego wejścia na teren ZOO w Gdańsku w godzinach otwarcia.