Wzgórze Mickiewicza

O dzielnicy


Dane liczbowe
Powierzchnia: 0,52 km2
Liczba ludności: 2438 osób 
Gęstość zaludnienia: 4688 os/km2

Historia dzielnicy
Pierwotnie północno-wschodnia część wsi Ujeścisko: pola uprawne, sady, ogródki działkowe. W 1935 roku wydzielone jako Nowe Ujeścisko (Neuwonneberg) i przeznaczone do zabudowy. 26 marca 1942 wraz z Ujeściskiem włączone w granice administracyjne Gdańska, czego po 1945 nie uznały władze polskie. Gromadę Nowe Ujeścisko włączono ostatecznie w granice administracyjne Gdańska 5 października 1954.

Obecnie kompleks około 800 domków jednorodzinnych (wolno stojących, bliźniaczych lub szeregowych), powstałych od początku lat 80. XX wieku. Zabudowę podzielono na 4 zadania: 1. i 2. objęło obszar w sąsiedztwie Siedlec, 3. i 4. – okolice cmentarza i Trasy W-Z. Zajmuje obszar 0,6 km², w 2011 roku osiedle zamieszkiwało 2570 mieszkańców.

Nazwy ulic zaczerpnięto z utworów Adama Mickiewicza (głównie z Pana Tadeusza); przy granicy z Siedlcami (Park Na Zboczu) odnowiony pomnik wieszcza.
źródło:www.gdansk.pl

Rada dzielnicy
Siedziba:
ul. Jacka Soplicy 15, 80-119 Gdańsk
Telefon/fax:
693-813-109
E-mail:
rada@wzgorzemickiewicza.pl
Portal:
www.wzgorzemickiewicza.pl