Ujeścisko-Łostowice

O dzielnicy


Dane liczbowe
Powierzchnia: 7,87 km2
Liczba ludności: 28 254 osoby
Gęstość zaludnienia: 3590 os/km2

Historia dzielnicy
  • Ujeścisko, część jednostki pomocniczej Ujeścisko-Łostowice. Polską nazwę stosowano jeszcze w początku XIX wieku, obecną nazwę zasugerował historyk Wojciech Kętrzyński, w 1879 roku tłumacząc Wonneberg jako Wujeścisko. Obejmowała pierwotnie obecne Zabornię, Pieklisko, Wzgórze Mickiewicza oraz oba brzegi Potoku Siedleckiego od Jasienia po Krzyżowniki, od zachodu graniczyła z Zakoniczynem przy stawie rybnym. Około roku 1340 wydana przez Krzyżaków do lokacji na prawie chełmińskim, zajmowała około 649 ha, z karczmą Heidekrug (Borową) i 25 ha łąk do wypasu bydła w Krępcu. Centrum wsi zlokalizowane było między obecną ul. Warszawską, Kielecką do Białostockiej. Wieś nadana w 1410 przez króla polskiego Władysława Jagiełłę Głównemu Miastu Gdańsk, nadania nie uznali później Krzyżacy. Od 1454 roku z nadania Kazimierza Jagiellończyka własność Głównego Miasta Gdańska. W 1577 roku zniszczona podczas wojny Gdańska z królem Polski Stefanem Batorym.
W 1588 podczas sporów z mieszkańcami Zakoniczyna zabroniono im przejazdu do Gdańska przez Ujeścisko. Z 1647 roku znany jest obowiązujący we wsi wilkierz, uzupełniony w 1717. W 1807 była miejscem potyczki wojsk napoleońskich z Prusakami oraz kwaterą główną generała Ignacego Giełguda. 26 marca 1942 roku Ujeścisko zostało włączone w granice administracyjne Gdańska, czego (z wyjątkiem Piekliska) po 1945 roku nie uznały władze polskie. W 1945 zniszczeniu uległ kościół (zachował się budynek dawnej plebanii z 1867, obecnie przychodnia lekarska przy ul. Warszawskiej). W 1954 roku włączono w granice administracyjne Gdańska Nowe Ujeścisko (Wzgórze Mickiewicza), pozostałą część 1 stycznia 1973. W 1979 na dawnych gruntach wsi powstał nowy cmentarz Komunalny, zwany Łostowickim. 
  • Łostowice (1334 Włostowice, 1356 Schonevelt, XVI wiek Łostowice alias Szynfeld, Schönfeld), od 2011 roku część jednostki pomocniczej Gdańska Ujeścisko-Łostowice. Wzmiankowana w roku 1334 wieś granicząca z Kowalami i Zakoniczynem. W granicach administracyjnych Gdańska od 1 stycznia 1973. Od 2000 zabudowywane nowymi osiedlami.
Rada dzielnicy
Siedziba:
ul. Przemyska 21 (Dom Sąsiedzki), 80-180 Gdańsk
Telefon/fax:
(58) 326-07-91
E-mail:
ujescisko-lostowice@radadzielnicy.gdansk.pl
Portal:
www.radaujescisko.pl
Facebook:
Rada Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice