Suchanino

O dzielnicy


Dane liczbowe
Powierzchnia: 1,44 km2
Liczba ludności: 10 146 osób 
Gęstość zaludnienia: 7046 os/km2

Historia dzielnicy
Po zniszczeniu Młodego Miasta w 1454 przejęte przez radę Głównego Miasta, w której imieniu wsią zarządzali sołtysi odpowiedzialni za porządek i pobór czynszów. Znane są nazwiska wielu z nich z okresu XVI - XVIII wieku. Rada Miejska nadawała też wsi wilkierze i przepisy, np. przeciwpożarowe. Wieś była rozległa pod względem zajmowanego obszaru, ze słabymi gruntami, przecinana wzgórzami i jarami. Tereny nadrzeczne były zalewowe, wykorzystywane na łąki do wypasania bydła, część zachodnią przeznaczono pod uprawy zbóż i ogrody. Centrum wsi znajdowało się w rejonie stawku u zbiegu obecnych ulic: Beethovena, Powstańców Warszawy i Cygańskiej Góry.

Wieś wielokrotnie była palona i grabiona, głównie przez wojska oblegające Gdańsk w: 1461, 1586, 1656, 1734, 1807, 1813. Rejon był ubogi w zakłady produkcyjne, odnotowano jedynie cegielnię koło kościoła Wszystkich Bożych Aniołów (XVIII/XIX wiek) i w rejonie Diabełkowa. Nad Wisłą, w rejonie należącym do wsi, zatrzymywały się tratwy; na brzegu składowano drewno oferowane przez flisaków odbiorcom. W roku 1772, po I rozbiorze Polski, wieś włączona do państwa pruskiego, po 1814 weszła w skład nowo utworzonego powiatu, z wyjątkiem prowadzącej do Wrzeszcza al. Lipowej (al. Zwycięstwa), która włączona została w skład gminy miejskiej Gdańska. 18 marca 1877 tereny leżące na wschód od niej zostały odpłatnie przejęte przez władze Gdańska, podobnie się stało z pozostałą częścią wsi, włączoną 1 kwietnia 1902 w granice miasta i będącą częścią dzielnicy Wrzeszcz. Poza Wrzeszczem pozostała rdzenna, rolnicza część gminy z główną drogą, obecna ul. Beethovena. Wieś przestała istnieć jako odrębna jednostka administracyjna, posiadała w latach 1874-1907 urząd stanu cywilnego.

W latach 1814-1902 na terenie gminy Suchanino odnotowano wiele godnych uwagi wydarzeń. Około roku 1815 przy al. Lipowej, obok ruin kościoła Wszystkich Bożych Aniołów, powstał czynny do 1895 cmentarz szpitala miejskiego. Przy Wielkiej Alei, w miejsce którego następnie założono ogólnodostępny park. W 1819 roku powstał szeroki na 100 metrów wojskowy mały plac ćwiczeń do musztry pieszej, wraz z polową ujeżdżalnią do układania koni, częściowo pod wiatą, używany przez wojsko do roku 1918.

Po 1902 roku dzieje tej części dawnej gminy Zigankenberg nierozerwalnie były i są związane z dzielnicą Wrzeszcz. W drugiej, dawniej jej rdzennej, części w 1935 rozpoczęła się zabudowa przez spółdzielnię mieszkaniową i prywatnych inwestorów jej rolniczej części, graniczącej z gminami Ujeścisko i Jasień, według typowych planów dla całego osiedla. Po 1945 ta część dawnej gminy otrzymała nazwę Suchanino, zwana była przez lata przez wielu gdańszczan popularnie Cygańską Górą.
źródło: www.gdansk.pl

Rada dzielnicy
Siedziba: 
ul. Paderewskiego 4/35, 80-170 Gdańsk
Telefon/fax:
58 573-41-83, 500 596 616
E-mail:
suchanino@radadzielnicy.gdansk.pl
Facebook: 
Rada Dzielnicy Suchanino