Rudniki

O dzielnicy


Dane liczbowe
Powierzchnia: 14,66 km2
Liczba ludności: 1048 osób 
Gęstość zaludnienia: 71os/km2

Historia dzielnicy
W roku 1949 konferencja komisji do spraw ustalania nazw miejscowości przy Ministerstwie Administracji Publicznej i regionalnych komisji przy Polskiej Akademii Nauk zredukowała zasięg nazwy

Rudniki tylko do Knipawy, z dodatkową zmianą z Rudnik na Rudno, Bürgerwiesen (Łąki Mieszczańskie) otrzymały zaś nazwę Błonia. Dla okręgów wyborczych utrzymano jednak ogólną nazwę Rudniki, obejmując nią jako jednostkę pomocniczą Błonia, Biały Dworek, Gęsią Karczmę, Kryzel, Miałki Szlak, Płonię Małą i Wielką, Redutę Płońska,
Redutę Tylną i Sienną Groblę II. Dzielnica głównie przemysłowa, największym zakładem jest Rafineria Gdańska.
źródło:www.gdansk.pl

Rada dzielnicy
Siedziba:
ul. Rzęsna 1, 80-716 Gdańsk
Telefon/fax:
(58) 305-34-21
E-mail:
rudniki@radadzielnicy.gdansk.pl