Przymorze Wielkie

O dzielnicy


Dane liczbowe
Powierzchnia: 3,24 km2
Liczba ludności: 26 401 osób
Gęstość zaludnienia: 8148 os/km2

Historia dzielnicy
Na terenie tym w XVII wieku znajdowała się część tzw. Burau, czyli wrzosowisk między Jelitkowem, Brzeźnem a Oliwą, oraz bór sosnowy, którego resztki (około 200 ha) wycięto w 1865 roku, a także zniszczone w 1945 Biały Dwór, Czerwony Dwór i Czarny Dwór. Ostatecznie jednak powrócono do nazwy średniowiecznej wsi Przymorze. Obecną nazwą Przymorze obejmuje się dwie dzielnice Gdańska: Przymorze Małe i Przymorze Wielkie.
  • Przymorze Wielkie charakteryzuje wysoka zabudowa, zwłaszcza tzw. falowce, uzupełniona zabudową niższą, pięciokondygnacyjną, według projektu Janusza Morka. 10 czerwca 1959 roku wmurowano kamień węgielny pod pierwszy budynek Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”. Budowę rozpoczęto od osiedla nr 2 (między ul. Piastowską a Lumumby, obecnie ul. Jagiellońska) i nr 3 (między ul. Lumumby a Obrońców Wybrzeża) w latach 1963-1968 (trzy falowce, 25 budynków typu „Morek”, łącznie 7640 mieszkań). Osiedle nr 4 (między ul. Obrońców Wybrzeża a Kołobrzeską) zrealizowano w latach 1970-1973 (falowiec przy ul. Obrońców Wybrzeża - 1790 lokali, 13 budynków niskich - 340 lokali, w 1980 dwa budynki rotacyjne - 180 lokali, łącznie 4310 lokali). Osiedle nr 1 (od Kołobrzeskiej do granicy z Zaspą-Rozstajami i Jelitkowskim Dworem) zrealizowano w okresie 1972-1973 (siedem budynków niskich - 1260 lokali, trzy falowce - 1520 lokali), w 1981 zbudowano dwa budynki rotacyjne. Walorem Wielkiego Przymorza jest sąsiedztwo plaż i Parku im. Ronalda Reagana. W sumie Spółdzielnia Mieszkaniowa Przymorze w okresie 1960-1981 wybudowała 15 252 mieszkania; w ponad stu blokach i punktowcach zamieszkało 49 714 osób (Przymorze Małe 16 650, Przymorze Wielkie 33 064).
źródło: www.gdansk.pl

Rada dzielnicy
Siedziba:
ul. Jagiellońska 5, 80-371 Gdańsk
Telefon/fax:
58 761-45-97 wew. 27
E-mail:
rada@przymorzewielkie.pl
przymorzewielkie@radadzielnicy.gdansk.pl
Portal:
www.przymorzewielkie.pl
Facebook:
Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie