Orunia Górna - Gdańsk Południe

O dzielnicy


Dane liczbowe:
Powierzchnia: 7,2 km2
Liczba ludności: 20 786 osób 
Gęstość zaludnienia: 2887os/km2

Historia dzielnicy:
Nazwa Orunia Górna jest nazwą zwyczajową, nadaną osiedlu podczas budowy w latach 90. XX wieku. Nie ma ona żadnego źródła historycznego, a teren ten był nieużytkami znajdującymi się pomiędzy Ujeściskiem a Orunią, zwaną błędnie Dolną.

Orunia Górna położona jest na Górnym Tarasie Gdańska. Dokładniej, została ulokowana na nieużytkach pomiędzy Orunią, Ujeściskiem a Łostowicami. Osiedle położone jest na wzgórzach morenowych. Południowy kraniec to skarpa tworząca małą pradolinę, przez którą przepływa Potok Oruński. Do wschodniego krańca przylegają Oruńskie wzgórza: Góra Łez, Gliniana Góra, Wzgórze Ptaszników. Zachodni kraniec osiedla charakteryzuje się delikatniejszym spadkiem.
źródło:inne

Rada dzielnicy:
Siedziba:

ul. Platynowa 11/3, 80-041 Gdańsk
E-mail:
orunia.gorna.gd.poludnie@wp.pl
oruniagorna-gdanskpoludnie@radadzielnicy.gdansk.pl
Facebook:
Rada Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe