Letnica

O dzielnicyDane liczbowe
Powierzchnia:
Liczba ludności:
Gęstość zaludnienia:


Historia dzielnicy
W 1589 roku istniały tu cztery gospodarstwa, w 1591 określane łącznie jako Gburowo (Burau); w roku 1604 należało do parafii kościoła św. Jakuba w Oliwie. W początkach XVIII wieku powstał dwór Lauental (pierwsza wzmianka w roku 1728; otrzymał wówczas przywilej na domowy wyrób piwa i gorzałki), zwany także Löwental (Lwia Dolina). Podczas oblężenia Gdańska w 1734 spalony przez Rosjan. W XIX wieku zaczęły powstawać tu zakłady, w Letnicy zamieszkali także pracownicy innych gdańskich zakładów. Dużą część ludności stanowili przybysze z Kaszub i Kociewia.

1 XII 1900 roku w Letnicy mieszkało 1700 osób. W 1929 przez Letnicę przeprowadzono nową drogę z Gdańska do Nowego Portu, Paul-Beneke-Weg (ul. Marynarki Polskiej), na którą przeniesiono także linię tramwajową. W okresie 1933 - 1934 na północnym skraju Letnicy robotnicy katoliccy zbudowali osiedle działkowe (Laubenkolonie) Gwiazda Morza (Meeresstern). Po II wojnie światowej nadano Letnicy nazwę Letniewo. W 1949 roku państwowa Komisja Ustalania Nazw Miejscowych zmieniła ją, jako niezgodną z zasadami polskiego słowotwórstwa na Letnica, odrzucając proponowane równolegle Lewkowo. W 1968 roku decyzją władz tereny Letnicy przeznaczono w całości na zabudowę przemysłową, miała tu też powstać nowa zajezdnia tramwajowa. Plany te nie zostały zrealizowane, spowodowały jednak postępującą dekapitalizację budynków mieszkalnych, których - z uwagi na planowaną rozbiórkę - przez całe dziesięciolecia nie remontowano; stan ten uległ zmianie dopiero w 1998 dzięki rozpoczęciu procedury przywracającej dzielnicy dawny charakter. W 1997 w Letnicy powstała - jako jedna z pierwszych w Gdańsku - Rada Dzielnicy, której przewodniczył Antoni Szczyt (1952–2010); przez kilka miesięcy w 1998 działała też powołana przez nią Straż Obywatelska. Uchwalony w czerwcu 2009 roku nowy plan zagospodarowania przestrzennego Letnicy przewiduje dla niej funkcję mieszkaniowo-usługową. W roku 2010 rozpoczęła się rewitalizacja dzielnicy. W latach 2008–2011 w Letnicy, w miejscu dawnych ogródków działkowych nad Redewką, zbudowano nowoczesny stadion miejski.

Rada dzielnicy
Siedziba:
ul. Uczniowska 22, 80-531 Gdańsk
Telefon/fax:
(58) 753-52-94