Jasień

O dzielnicy


Dane liczbowe
Powierzchnia: 11,45 km2
Liczba ludności: 20 972 osoby
Gęstość zaludnienia: 1832 os/km2

Historia dzielnicy 
Od lipca 1807 w granicach I Wolnego Miasta Gdańska. W roku 1869 zamieszkiwało go 270 osób . W 1871 istniał folwark oraz 23 zagrody, mieszkało 261 osób. Od 1874 roku Nenkau wchodziło w obręb powiatu gdańskiego jako obszar dworski w okręgu urzędowym Kiełpino. W 1880 w obrębie Nenkau znajdowały się karczma, cegielnie, 20 zagród, mieszkało 270 osób. W roku 1891 grunty majątku, którego właścicielem był Edward Maquet, liczyły 440 ha, funkcjonowała cegielnia. Po I wojnie światowej obszar dworski należał do II Wolnego Miasta Gdańska, mieszkało tu 199 (1923) i 210 (1924) osób, istniał folwark z dworkiem i parkiem, funkcjonowały kuźnia, szkoła i rzeźnia.
Po II wojnie światowej zmieniono nazwę na Nenkowo, wieś zasiedlili napływowi Kaszubi i górale. W roku 1951 wieś gromadzka gminy Łostowice w powiecie gdańskim, w 1954 wieś gromadzka powiatu gdańskiego, włączona w granice administracyjne Gdańska 1 I 1973.

Nadana w 1954 nazwa Jasień nawiązuje do nazwiska byłego właściciela F.J. Jasieńskiego. W latach 1991–1998 na wykupionych gruntach rolniczych rozpoczęto budowę osiedla mieszkaniowego Jasień, następnie osiedla Kryształowe. Niektóre ulice noszą imiona wywodzące się z legend kaszubskich: rycerza Blizbora, Pólnicy, księżniczki Damroki, Kraśniąt, Stolema. Od 1996 wydawany jest miesięcznik osiedlowy „Dzwonek Jasieński”. Zespół dworsko-pałacowy przy ul. Zwierzynieckiej obecnie zajmuje powierzchnię około 2 ha. Zachowany budynek dworu jest murowany z cegły, pochodzi z 1. połowy XIX wieku. Do Jasienia zalicza się dawne przysiółki Nynkowska Góra (Nenkauerberg) w okolicy ul. Żołędziowej oraz Nynkowska Cegielnia (Nenkauer Ziegelei) w pobliżu ul. Leszczynowej i Jeziornej. Na potrzeby
powstającego od roku 1980 osiedla Karczemki (w dzielnicy Kokoszki) przekazano obszar na zachodzie zwany Karczemki Nynkowskie. 

Od listopada 2011 samodzielna jednostka pomocnicza w administracyjnym podziale Gdańska obejmuje, oprócz historycznego Jasienia, także Kiełpinek, Rębowo i Szadółki. Granicę między nowymi jednostkami Jasień i Ujeścisko - Łostowice wyznaczono na północ od granicy z Pieckami - Migowem, stąd biegnie na południe przez ul. Stolema, Kartuską, Jeziorową, Jabłoniową (skąd granica jednostki Jasień biegnie na południowy - wschód do Potoku Oruńskiego i wzdłuż Potoku Kozackiego do granic administracyjnych Gdańska). 
źródło:www.gdansk.pl

Rada dzielnicy
Siedziba:
ul. Leszczynowa 5, 80-175 Gdańsk
Telefon:
603 740 781
E-mail:
dzwonek-jasienski@poczta.wp.pl
jasien@radadzielnicy.gdansk.pl
Facebook:
Rada Dzielnicy Jasień