Image

Zamelduj się w Gdańsku!


Obecnie w Gdańsku zameldowanych na stałe lub czasowo jest niemal 432 tys. osób. Jednak faktyczna ich liczba to prawie pół miliona. Dlatego kolejny raz zachęcamy wszystkich, którzy mieszkają w Gdańsku do zameldowania się w miejscu zamieszkania.

Obowiązek, z którego masz wiele korzyści

Dzięki zameldowaniu mieszkańcy mają wpływ na swoją dzielnicę. Wielkość środków finansowych przekazywana do poszczególnych dzielnic uzależniona jest od liczby zameldowanych tam osób. Meldunek daje też możliwość kształtowania lokalnej rzeczywistości. Obywatele mogą bez przeszkód wybierać miejskie władze i brać udział w wyborach na różnych szczeblach, ponieważ zameldowanie na pobyt stały skutkuje wpisem do spisu wyborców.

Bardzo istotny jest wpływ na rozwój transportu publicznego. Siatka połączeń, tworzona jest na podstawie danych dotyczących liczby mieszkańców, czyli potencjalnych użytkowników komunikacji zbiorowej.

Ponadto meldunek to także:
  • możliwość kandydowania do rady dzielnicy, czy rady miasta
  • możliwość korzystania ze zniżek oferowanych w ramach Karty Mieszkańca
  • ułatwienie rekrutacji do przedszkola, czy szkoły
Liczba mieszkańców kształtuje również wysokość dotacji na realizowane przez miasto zadania.

Meldunek - nic prostszego

Proces zameldowania jest bezpłatny i bardzo prosty. Zameldować się możesz na dwa sposoby:

1. w urzędzie, osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej w punktach zlokalizowanych w: Warto wcześniej zarezerwować wizytę przez rezerwację internetową lub telefonicznie: (58) 52 44 500 (dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu).

2. przez internetową stronę Ministerstwa Cyfryzacji.

Co potrzebujesz?
  • wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, znajdziesz go tutaj
  • dokonane, na druku meldunkowym, przez właściciela (najemcę) mieszkania potwierdzenie faktu zamieszkiwania osoby meldującej się
  • do wglądu oryginał aktu notarialnego, odpisu księgi wieczystej lub umowy najmu lokalu (należy zwrócić uwagę czy wynajmujący jest właścicielem lokalu. Jeśli nie - potrzebna jest zgoda właściciela na wprowadzenie do mieszkania przez wynajmującego innych osób)
  • dowód osobisty lub paszport.
Wykaz dokumentów niezbędnych do zameldowania znajdziesz tutaj.