Image

Biblioteka Profesora Jerzego Limona otwarta dla czytelników


Księgozbiór Profesora Jerzego Limona jest darem Justyny Marcinkiewicz-Limon, wdowy po założycielu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, a biblioteka ufundowana została przez Amerykańskie Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Theatrum Gedanense i jego przewodniczącego, Charlesa Krausego.

Zbiory biblioteki 

Zbiór dzieł Biblioteki liczy obecnie ok. 3200 woluminów o interdyscyplinarnym charakterze i jest odzwierciedleniem natury, pasji i poszukiwań humanistycznych jego twórcy. Kolekcja reprezentuje iście renesansową skłonność Profesora Jerzego Limona do łączenia wielu aspektów rzeczywistości, dialogu rozmaitych dziedzin nauki oraz korespondencji sztuk. Księgozbiór składa się przede wszystkim z pozycji polsko i anglojęzycznych, choć znajdują się w nim również publikacje w języku niemieckim, rosyjskim czy greckim.

Pozycje zgromadzone w Bibliotece, działy:
 
 • kultura renesansu,
 • kultura Wysp Brytyjskich,
 • humanistyka,
 • historia,
 • filozofia,
 • teoria teatru i sztuk performatywnych,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • sztuka i architektura,
 • teoria sztuki,
 • kultura audiowizualna,
 • dramat,
 • poezja i
 • proza, a także
 • Gdańsk i Pomorze.
Księgozbiór ma służyć także teatrologom, historykom, literaturoznawcom, filozofom czy badaczom historii regionu w ich codziennej pracy. Biblioteka Profesora Jerzego Limona będzie też dostępna dla organizatorów seminariów naukowych, spotkań literackich i zajęć edukacyjnych. 

Godziny otwarcia biblioteki

Ze względu na niezwykle cenną zawartość biblioteki, zbiory przeglądać będzie można wyłącznie na miejscu. Komfortowo zaprojektowana czytelnia czynna będzie od wtorku do czwartku w godzinach 14:00-18:00