Image

Należysz do rodziny wielodzietnej? Dodaj Pakiet Gdańskiej Dużej Rodziny!


Należysz do rodziny wielodzietnej? Możesz używać tylko Karty Mieszkańca lub aplikacji na telefon, aby korzystać z dostępnych w Pakiecie Gdańskiej Dużej Rodziny bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską i ofert rabatowych. Wnioski można składać online, bez wychodzenia z domu.


Karta lub aplikacja

Aby w pełni korzystać z gdańskiej oferty dla rodzin wielodzietnych należy dodać do konta rodzinnego Karty Mieszkańca Pakiet Gdańskiej Dużej Rodziny i mieć przy sobie plastikową kartę w wersji ze zdjęciem lub telefon z zainstalowaną aplikacją Jestem z Gdańska z dodanym zdjęciem.

Okres ważności uprawnień w tym pakiecie to jeden rok kalendarzowy; można go przedłużyć na kolejny rok składając wniosek nie wcześniej niż na 3 miesiące przed końcem ważności obecnego.


Obsługa wniosków

Dodatkowym ułatwieniem dla rodzin wielodzietnych jest fakt, że zarówno wnioski o nowy pakiet, jak i o jego coroczne przedłużenie można składać online. Nie ma również konieczności pobierania naklejek z hologramami, dotychczas niezbędnymi do korzystania z dawnej Karty Dużej Gdańskiej Rodziny. Co więcej, w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska nie będzie również potrzeby odwiedzania punktu obsługi - wszystko można załatwić szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu.


Co trzeba zrobić?

Na początek dodaj pakiet mieszkańca sobie oraz pozostałym członkom rodziny. To pierwszy krok, który należy wykonać! Zaloguj się na swoje konto, dodaj pakiet mieszkańca na dany rok kalendarzowy sobie i pozostałym członkom rodziny, dodaj odpowiednie dokumenty (jeśli konieczne; lista dokumentów weryfikacyjnych dostępna jest tutaj), opłać pakiety i poczekaj na rozpatrzenie wniosków. Wnioski rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych i następuje to tylko w przypadku, kiedy dodawane są dokumenty weryfikacyjne. W innych sytuacjach pakiet mieszkańca jest dodawany automatycznie po jego opłaceniu.

Jeśli jesteś użytkownikiem Karty Mieszkańca i masz już ważny Pakiet Mieszkańca (rodzinny), to:
  • zaloguj się do swojego konta rodzinnego i złóż wniosek o Pakiet Gdańskiej Dużej Rodziny na dany rok kalendarzowy - system poprowadzi Cię przez cały proces i poprosi o dołączenie zdjęć lub skanów wymaganych dokumentów*;
lub
  • umów się na wizytę w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy al. Grunwaldzkiej 148, gdzie na miejscu wypełnisz papierowy wniosek, okazując do wglądu oryginały wymaganych dokumentów* - wejdź na stronę www.gdansk.pl/rezerwacja, wybierz grupę "gdańska karta mieszkańca" i sprawę "Pakiet Gdańskiej Dużej Rodziny".


Jeśli nie jesteś jeszcze użytkownikiem Karty Mieszkańca, to:
  • załóż konto na www.jestemzgdanska.pl, złóż wniosek o Pakiet Mieszkańca (rodzinny) na dany rok kalendarzowy i o karty ze zdjęciem dla wszystkich członków rodziny (jeśli chcesz korzystać z plastikowych kart - jeśli nie, wystarczy aplikacja Jestem z Gdańska) - system poprowadzi Cię przez cały proces i poprosi o dołączenie zdjęć lub skanów wymaganych dokumentów; po pomyślnej weryfikacji i opłaceniu pakietów złóż wniosek o Pakiet Gdańskiej Dużej Rodziny na dany rok kalendarzowy - system poprowadzi Cię przez cały proces i poprosi o dołączenie zdjęć lub skanów wymaganych dokumentów*;
lub
  • umów się na wizytę w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy al. Grunwaldzkiej 148, gdzie na miejscu wypełnisz papierowy wniosek okazując do wglądu oryginały wymaganych dokumentów - wejdź na stronę www.gdansk.pl/rezerwacja, wybierz grupę "gdańska karta mieszkańca" i sprawę "Pakiet Gdańskiej Dużej Rodziny (osoby nie posiadające Karty Mieszkańca)".

* Dokumenty wymagane do otrzymania Pakietu Gdańskiej Dużej Rodziny

Jeśli składasz wniosek o pakiet po raz pierwszy, dołącz skany lub zdjęcia KOMPLETU poniższych dokumentów


1) w przypadku rodziców/rodzica lub opiekunów - dowód tożsamości ze zdjęciem;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość i akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia;
4) w przypadku uczniów w wieku od ukończenia 18. roku życia i studentów do 26. roku życia – akt urodzenia oraz aktualna legitymacja szkolna lub studencka;
5) w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 16. roku życia – akt urodzenia oraz ważne orzeczenie o niepełnosprawności i wymaganiu stałej opieki, a w wieku 16-26 lat – akt urodzenia oraz ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka i zaświadczenie z MOPR potwierdzające fakt przebywania w rodzinie.

UWAGA: jeśli przedłużasz posiadany pakiet na kolejny rok i masz dzieci w wieku 18-26 lat, dołącz tylko skany / zdjęcia ważnych legitymacji szkolnych lub studenckich dzieci.