x
  • Home
  • Lista aktualności
  • Dwie karty w jednej. Karta Dużej Gdańskiej Rodziny łączy się z Gdańską Kartą Mieszkańca!
Image

Dwie karty w jednej. Karta Dużej Gdańskiej Rodziny łączy się z Gdańską Kartą Mieszkańca!


Należysz do rodziny wielodzietnej? Od 1 kwietnia możesz używać tylko Karty Mieszkańca lub aplikacji na telefon, aby korzystać z dostępnych w Karcie Dużej Gdańskiej Rodziny bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską i ofert rabatowych. Wnioski można składać online, bez wychodzenia z domu.


2 w 1

Od 1 kwietnia 2022 roku wystarczy tylko Karta Mieszkańca, aby korzystać z ofert dostępnych w obu systemach, w tym z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Wystarczy dodać do konta rodzinnego "Pakiet Gdańskiej Dużej Rodziny" i mieć przy sobie plastikową kartę w wersji ze zdjęciem lub telefon z zainstalowaną aplikacją Jestem z Gdańska z dodanym zdjęciem.


Obsługa wniosków

Dodatkowym ułatwieniem dla rodzin wielodzietnych jest fakt, że zarówno wnioski o nowy pakiet, jak i o jego coroczne przedłużenie będzie można składać online. Nie będzie również konieczności pobierania naklejek z hologramami, dotychczas niezbędnymi do korzystania z Karty Dużej Gdańskiej Rodziny. Co więcej, w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska nie będzie również potrzeby odwiedzania punktu obsługi - wszystko będzie można załatwić szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu.


Przełomowy rok

Rok 2022 jest ostatnim rokiem funkcjonowania plastikowych Kart Dużej Gdańskiej Rodziny, wydawanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Wydane dotychczas karty z aktualnymi hologramami pozostają ważne do 31 grudnia br. i stracą ważność z początkiem 2023 roku.

Od 1 stycznia 2023 roku jedynymi obowiązującymi nośnikami będą plastikowe Karty Mieszkańca ze zdjęciem lub aplikacja mobilna Jestem z Gdańska z dodanym zdjęciem.


Co trzeba zrobić?

Jeśli korzystasz z Karty Dużej Gdańskiej Rodziny wydanej przez ZTM w Gdańsku (lub nie masz tej karty, ale spełniasz kryteria pozwalające na korzystanie z niej) i:

1) Jesteś użytkownikiem Karty Mieszkańca i masz ważny Pakiet Mieszkańca (rodzinny), to:
  • zaloguj się do swojego konta rodzinnego i złóż wniosek o "2023 Pakiet Gdańskiej Dużej Rodziny" - system poprowadzi Cię przez cały proces i poprosi o dołączenie zdjęć lub skanów Kart Dużej Gdańskiej Rodziny wydanych przez ZTM w Gdańsku z hologramami na 2022 r. (tylko w przypadku Pakietu na 2022 r.) lub skanów wymaganych dokumentów*;
lub
  • umów się na wizytę w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy al. Grunwaldzkiej 148, gdzie na miejscu wypełnisz papierowy wniosek, okazując do wglądu Karty Dużej Gdańskiej Rodziny wydane przez ZTM w Gdańsku z hologramami na 2022 r.  (tylko w przypadku Pakietu na 2022 r.) lub oryginały wymaganych dokumentów* - wejdź na stronę www.gdansk.pl/rezerwacja, wybierz grupę "gdańska karta mieszkańca" i sprawę "Pakiet Gdańskiej Dużej Rodziny".


2) nie jesteś jeszcze użytkownikiem Karty Mieszkańca, to:
  • załóż konto, złóż wniosek o "2023 Pakiet Mieszkańca (rodzinny)" i o karty ze zdjęciem dla wszystkich członków rodziny (jeśli chcesz korzystać z plastikowych kart - jeśli nie, wystarczy aplikacja Jestem z Gdańska) - system poprowadzi Cię przez cały proces i poprosi o dołączenie zdjęć lub skanów wymaganych dokumentów; po pomyślnej weryfikacji i opłaceniu pakietów wykonaj pierwszy krok z pkt. 1);
lub
  • umów się na wizytę w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy al. Grunwaldzkiej 148, gdzie na miejscu wypełnisz papierowy wniosek okazując do wglądu Karty Dużej Gdańskiej Rodziny wydane przez ZTM w Gdańsku z hologramami na 2022 r.  (tylko w przypadku Pakietu na 2022 r.) lub oryginały wymaganych dokumentów - wejdź na stronę www.gdansk.pl/rezerwacja, wybierz grupę "gdańska karta mieszkańca" i sprawę "Pakiet Gdańskiej Dużej Rodziny (osoby nie posiadające Karty Mieszkańca)".

* Dokumenty wymagane do otrzymania Pakietu Gdańskiej Dużej Rodziny - należy załączyć skany lub zdjęcia KOMPLETU poniższych dokumentów:
1) w przypadku rodziców/rodzica lub opiekunów - dowód tożsamości ze zdjęciem;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość i akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia;
4) w przypadku uczniów w wieku od ukończenia 18. roku życia i studentów do 26. roku życia – akt urodzenia oraz aktualna legitymacja szkolna lub studencka;
5) w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 16. roku życia – akt urodzenia oraz ważne orzeczenie o niepełnosprawności i wymaganiu stałej opieki, a w wieku 16-26 lat – akt urodzenia oraz ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka i zaświadczenie z MOPR potwierdzające fakt przebywania w rodzinie;