Dokładnie. Madonna pod jodłami - wystawa

Dokładnie! - taki właśnie tytuł nosi cykl wystaw, podczas których uwaga skupiona jest na jednym dziele. Jest to okazja by mu się mu przyglądać, objaśniać je, dyskutować o nim, sytuować je w szerszych kontekstach. Kolejne dzieło, któremu chcielibyśmy się w ten sposób przyjrzeć, to "Madonna pod jodłami".

Każdy obraz, który oglądamy w muzeum, każda rzeźba czy miedzioryt, srebrny puchar, fotografia czy porcelanowa czarka jest wynikiem wielu dni, tygodni, niekiedy nawet lat żmudnej pracy. By mogły powstać, ich twórcy musieli się kształcić i rozwijać przez całe życie. Tradycje ideowe i artystyczne, z których czerpali, dojrzewały niekiedy przez wiele stuleci. Technologie, z których korzystali, opracowywały i udoskonalały pokolenia ich poprzedników.

Każde dzieło sztuki, nawet pozornie skromne, jest więc owocem niesłychanie złożonych procesów. Każde stanowi jakiś odrębny świat. Warto więc przyglądać się im dokładnie.

"Madonna pod jodłami" jeden z najpiękniejszych obrazów Łukasza Cranacha st., wybitnego wittenberskiego malarza, namalowany w 1510 roku na lipowej desce o wymiarach 71 x 57 cm. Obraz powstał w pracowni realizującej zamówienia wielu wybitnych postaci epoki. Przedstawia Matkę Boską trzymającą na rękach spoczywające na poduszce dzieciątko Jezus. W tle postaci ukazano górski pejzaż, z brzozą i jodłami, które nadały tytuł dziełu. Obraz jest także świadectwem otrzymania przez malarza z rąk księcia Fryderyka Mądrego tytułu szlacheckiego, co zostało zaznaczone umieszczeniem w widocznym miejscu pierścienia z monogramem Cranacha: „L. C”. Jednocześnie w herbie twórcy umieszczono wizerunek węża trzymającego w pysku złocony pierścionek, który stanie się odtąd sygnaturą wittenberskiego mistrza.

Kuratorzy cyklu wystawienniczego: Agata Abramowicz, Jacek Friedrich
Kurator: Piotr Birecki

Kiedy: wystawę można oglądać od 29 kwietnia do 25 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem poniedziałków - nieczynne) w godzinach otwarcia muzeum. 
Gdzie: Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, ul. Toruńska 1 

Dzieło ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu.