Czy jest demokracja nieliberalna? Debata online

Czy jest demokracja nieliberalna? Czy to jeszcze jest demokracja? Klub Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego zaprosił do rozmowy na ten ważny temat wybitnych historyków, politologów, prawników, ekonomistów oraz ludzi młodych.


Czy jest demokracja nieliberalna? 

Demokracja z greki dḗmos – lud, krátos – władza, czyli dosłownie rządy ludu, ludowładztwo. Znaczenie tego pojęcia uległo zmianie na przestrzeni wieków od starożytności – demokracja bezpośrednia do demokracji przedstawicielskiej, która wywodzi się w znacznym stopniu z idei i instytucji, które rozwijały się w Europie w średniowieczu, oświeceniu oraz podczas rewolucji amerykańskiej i francuskiej. 

Dzisiaj, mówiąc o demokracji, często rozumiemy nie tyle ustrój, w którym decyduje większość, ile złożony system społeczno-polityczny, charakteryzujący się specyficzną kulturą demokratyczną i zapewniający konstytucyjną ochronę praw jednostki. Taką demokrację nazywamy liberalną. Charakteryzuje się ona takimi przesłankami, jak: pluralizm polityczny, równość wobec prawa, prawa obywatelskie, prawa człowieka oraz społeczeństwo obywatelskie. W tym miejscu należy przywołać słowa Madeleine Albright: „W systemach prawdziwie demokratycznych przywódcy szanują nie tylko wolę większości, lecz także prawa mniejszości. W przeciwnym wypadku nie można mówić o demokracji. Oznacza to konstytucyjny imperatyw ochrony praw jednostki, nawet gdy kłóci się on z interesem partii rządzącej”. 

Udział wezmą:

prof. Małgorzata Kowalska | filozofka polityki, kierowniczka Katedry Filozofii i Etyki Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku 
prof. Elżbieta Korolczuk | socjolożka ruchów społecznych, profesor The School of Historical and Contemporary Studies Södertörn University w Sztokholmie i na Uniwersytecie Warszawskim 
prof. Jerzy Zajadło | prawnik i filozof, Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, członek-korespondent PAN i PAU 
prof. Dariusz Filar | ekonomista, Uniwersytet Gdański, były członek Rady Polityki Pieniężnej 

Widownię reprezentują | Adam Sobina, student ekonomii, Uniwersytet Gdański 
Szymon Tasiemski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku 

Moderator | dr Jacek Kołtan, filozof i politolog, Europejskie Centrum Solidarności 

Transmisja: 

Facebook.com/ecsgdansk; www.ecs.gda.pl 
Facebook.com/gdanskpl