Witold Węgrzyn. Nieuchwytna materialność

Wystawa w Gdańskiej Galerii Fotografii jest pierwszą tak obszerną i przekrojową prezentacją artystycznego dorobku znakomitego fotografa Witolda Węgrzyna – od jego debiutu na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, do dziś. Część z prac zostanie pokazana publiczności po raz pierwszy.


Sto fotografii wybranych na wystawę dokumentuje bogactwo tematyki i różnorodność artystycznych strategii Węgrzyna. Na wystawie zostaną pokazane oryginalne odbitki autorskie, także te, które zostały wykonane w technikach szlachetnych.

Każde zdjęcie jest czymś więcej niż tylko istniejącą materialnie kartką papieru pokrytą światłoczułą substancją. I autor, i odbiorca mogą uczynić z fotografii wehikuł własnych obserwacji, emocji, refleksji. Mogą w fotografii kodować i dekodować zmieniające się w czasie znaczenia. Materialność fotografii staje się więc nośnikiem czegoś, co materialne nie jest, a tym samym wymyka się prostym opisom, staje się nieuchwytna. Doskonale widać to w twórczości Witolda Węgrzyna.

Węgrzyn od początku swojej fotograficznej działalności analizuje naturę fotografii, jej artystyczne możliwości i granice. Swobodnie korzysta z repertuaru typowych fotograficznych środków wyrazu – podwójnej ekspozycji, perspektywy, kadrowania i wykorzystania negatywu. Jednak tym, co czyni jego fotografie wyjątkowymi, jest umiejętne posługiwanie się stylistyką typową dla malarstwa, grafiki czy rzeźby. W jego ujęciu fotografia staje się interdyscyplinarną przestrzenią poszukiwań i eksperymentów, a każde zdjęcie to środek poetyckiego wyrazu. Artysta niekiedy skupia się na jednym motywie i fotografuje go na różne sposoby: dokumentuje, wprowadza elementy iluzji lub bezpośrednio ingeruje w odbitkę. Witold Węgrzyn twórczo wykorzystując „błędy” fotograficzne: prześwietlenie, niedoświetlenie czy zadrapania, pyta nieustannie o istotę fotografii. Nie daje jednak gotowych odpowiedzi.

Godziny otwarcia
wtorek – niedziela, godz. 10.00 – 17.00

Ceny biletów
Bilet normalny: 8 zł
Bilet ulgowy: 4 zł
Bilet rodzinny: 10 zł
Z Kartą Mieszkańca raz w roku kalendarzowym możliwe wejście bezpłatne do Oddziału Gdańskiej Galerii Fotografii (Zielona Brama)

Wystawa czynna od 26 września 2020 do 31 stycznia 2021