Wystawa plenerowa „Droga Bohaterów”

Od 1 września będzie można oglądać plenerową wystawę „Droga Bohaterów” przy budynku Muzeum Poczty Polskiej.


Przygotowana przez Muzeum Gdańska wystawa plenerowa „Droga Bohaterów” jest fotograficznym zapisem momentu kapitulacji obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w dniu 1 września 1939 r. Koloryzowane i ułożone w ciągu chronologicznym zdjęcia pokazują dramat załogi odpierającej ataki sił niemieckich na urząd przy dawnym placu Heweliusza. Jednocześnie pozwalają one prześledzić w sposób sekwencyjny marsz wziętych do niewoli pocztowców spod muru na dziedzińcu Poczty do samochodów, którymi wywieziono ich – w zależności od stanu zdrowia – do więzień albo szpitala.

Wystawa będzie prezentowana na placu Obrońców Poczty Polskiej, od strony bocznego wejścia do Muzeum Poczty Polskiej w dniach 1 września – 9 października 2020 r.