Studia na Politechnice Gdańskiej. Rekrutacja trwa

Politechnika Gdańska prowadzi rekrutację na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2024/2025. Aplikować można do 14 lipca. Na kandydatów czeka 37 kierunków na 8 wydziałach,  m.in.: informatyka, zielone technologie, budownictwo czy ekonomia, a także nowy kierunek – Technologie Przemysłu 5.0.

Do 14 lipca kandydaci mogą rejestrować się w elektronicznym systemie eRekrutacja, gdzie należy m.in.:
 
  • wybrać kierunek studiów,
  • wnieść opłatę rekrutacyjną,
  • zamieścić wyniki egzaminów maturalnych,
  • załączyć skan świadectwa dojrzałości, a także zeskanowane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, dyplomy z olimpiad i konkursów.
Publikacja list rankingowych będzie miała miejsce 17 lipca 2024 r., a ogłoszenie ostatecznych list przyjętych na studia nastąpi 26 lipca 2024 r.

więcej informacji oraz rekrutacja na stronie