Porozmawiajmy przy stole o dzielnicy Osowa

We wtorek, 21 maja, w godz. 17:00-18:30, na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 na ul. Wodnika 57 odbędzie się pierwsze w tej kadencji spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy przy stole". Będzie to okazja do rozmowy o potrzebach dzielnicy Osowa.W spotkaniu weźmie udział Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, zastępcy prezydenta oraz dyrektorzy wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych, a także radni miejscy i radni dzielnicy. Mieszkańcy, podczas plenerowego spotkania, będą mogli porozmawiać o zrealizowanych lub planowanych inwestycjach i o aktualnych działaniach miejskich. 

Działać będą także punkty informacyjne:
 
  • Gdańskiego Centrum Kontaktu, gdzie będzie można zgłosić np. usterki w przestrzeni publicznej,
  • Biura Rozwoju Gdańska oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury, gdzie będzie można sprawdzić plany miejscowe,
  • Straży Miejskiej, gdzie będzie można zgłosić np. potrzebę interwencji
  • Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca, gdzie będzie można przedłużyć ważność Karty, złożyć wniosek o nową oraz poznać najnowszą ofertę.