Warsztaty introligatorskie / Warsztaty Świętego Mikołaja

  • Home
  • Wydarzenia
  • Warsztaty introligatorskie / Warsztaty Świętego Mikołaja

Budzimy świąteczne klimaty na Wyspie Sobieszewskiej. Zapraszamy na weekendowe warsztaty do Wyspy Skarbów GAK. Stworzymy własne notesy oraz zajrzymy do Pracowni Świętego Mikołaja…Program

Warsztaty Introligatorskie / 2.12.2023 godz. 12:00 – 15:00 
Warsztaty introligatorskie, podczas których uczestnicy stworzą własny notatnik (na włoskim papierze barwionym w masie, bezkwasowym, bezchlorowym, co zapewnia mu długowieczność nawet do 500 lat!) z dodatkiem rośliny (odcień uzależniony od pierwotnej barwy winogron, kukurydzy, kiwi czy cytrusów). Dzieci nauczą się techniki szycia i bigowania, zapoznają się ze sztuką artystycznego oprawiania książek, tak różną od wielonakładowych wydawnictw. Dawny zwyczaj dziecięcych, „przyjacielskich” wpisów do notatnika nabierze nowego i nowoczesnego wymiaru!

Warsztaty Świętego Mikołaja  / 3.12.2023 godz. 12:00 – 18:00 
Święta to czas magii, radości i wzajemnej miłości. Dlatego też, w ramach projektu, zapraszamy na otwarcie Warsztatu Świętego Mikołaja z Amber Miraculum! Stworzymy w nim bogato zdobione zimowe breloczki, winietki, kartki i bombki z magnezem na szczęście! Obudzimy świąteczny klimat dzięki nowo Otwartemu Ministerstwu Brokatu i Złota! Dzięki artystycznej kreacji, kolorowym glitterom, bursztynie zero waste, czy magicznemu pyle bursztynowym (edukacja ekologiczna) warsztaty pachnące zimą i morzem dzieci wspominać będą między sobą jeszcze długo!

*Projekt skierowany do dzieci od 6 roku życia oraz młodzieży do 24 lat. 

*Zrealizowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

Projekt Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży z Ukrainy i Polski to nie tylko zajęcia, to przede wszystkim szansa na budowanie mostów między ludźmi, okazja do wspólnego poznawania wartości, które kształtują nasze wspólne dziedzictwo kulturowe. 

***

Майстерня книгов'язання 2.12.2023 о 12:00 - 15:00

Другим філарем проекту є майстер-класи інтролігаторські, під час яких учасники створять власний блокнот (на італійському папері забарвленому в масі, що забезпечує йому тривалість навіть до 500 років!) з додаванням рослини (відтінок залежить від початкового кольору винограду, кукурудзи, ківі чи цитрусів). Діти навчаться техніці шиття і приклеювання, ознайомляться з мистецтвом художнього переплетення книг, так відмінним від масових видавництв. Старовинни звичай дружніх записів до блокнота отримає новий та сучасний вимір!

Майстерня Святого Миколая 3.12.2023 о 12:00 - 18:00

Свята - це час магії, радості і взаємної любові. Тому, в рамках проекту, ми запрошуємо на відкриття Майстерні Святого Миколая від Amber Miraculum! Ми створимо багато зимових брелоків, вінеток, листівок та кульок на щастя! Завдяки мистецькому творчому процесу, кольоровим глітерам, бурштину та чарівному бурштиновому порошку, діти будуть довго пам'ятати ці майстер-класи, сповнені ароматів зими і моря!

Проект Інтеграції для Дітей та Молоді з України та Польщі - це не лише заняття, а передусім можливість будувати мости між людьми, сприяти спільном цінностям, що формують наш спільний культурний спадок.

- Реєстрація: 516 070 279 або taisiia.huz@gak.gda.pl

- Кількість місць обмежена.

Проект призначений для дітей від 6 років та молоді до 24 років.

Реалізовано за підтримки Фонду Об'єднаних Націй з питань дітей (ЮНІСЕФ).