Sztuki piękne w Gdańsku w długim XIX wieku. Konferencja

  • Home
  • Wydarzenia
  • Sztuki piękne w Gdańsku w długim XIX wieku. Konferencja
Muzeum Gdańska oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku w dniach 22-23 czerwca (czwartek-piątek) 2023 r. zapraszają na konferencję naukową pt. Sztuki piękne w Gdańsku w „długim” XIX w. Wstęp wolny. 

Harmonogram Konferencji:
 
  • Dzień I - 22 czerwca (czwartek) 2023 r.
Miejsce obrad: Ratusz Głównego Miasta, Wielka Sala Wety

godz. 9:00-9:15 - otwarcie konferencji

Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku Jacek Friedrich i Dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Ossowski
Powitanie uczestników konferencji i słowo wstępne

Część I, godz. 9:15-11:00
Michał Mencfel (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Nazareńczycy: wielcy wygrani - wielcy przegrani. Rewizje niemieckiego malarstwa romantycznego
Piotr Birecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sacrum i profanum w sztuce ewangelickiej Prus Zachodnich
Sławomir Kościelak (Uniwersytet Gdański), Między snem o minionej potędze a nowoczesnością: modernizacja przestrzeni i społeczeństwa Gdańska w XIX wieku
Magdalena Staręga (Europejskie Centrum Solidarności, Uniwersytet Gdański), Pruska – niemiecka – gdańska? O architekturze w Gdańsku w XIX wieku

godz. 11:00-11:15 - dyskusja
godz. 11:15-11:30 - przerwa kawowa

Część II, godz. 11:30-13:30
Justyna Lijka (Muzeum Zamkowe w Malborku), Poza Gdańskiem. Rodzime pejzaże i arcydzieła pruskiej architektury w twórczości Johanna Carla Schultza
Jan Leszczyłowski (badacz niezależny), Kilka krótkich uwag dotyczących atrybucji prac synów M.C. Gregoroviusa
Artur Kawiński (Uniwersytet Gdański), Hermann Prell (1854–1922) i jego obrazy w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Gdańska jako przykład polityki historycznej Cesarstwa Niemiec
Izabela Jastrzembska-Olkowska (Muzeum Gdańska), Louis Friedrich Rudolph de Sy. Malarz z Gdańska – przyczynek do biografii i twórczości artysty

godz. 13:30-14:15 - lunch

Część III, godz. 14:15-15:45
Dorota Powirska (Muzeum Gdańska), Podróż w prezencie: teka widoków z wyprawy Eduarda Augusta Hildebrandta dookoła świata z kolekcji prywatnej Andrzeja Walasa
Helena Kowalska (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Robert Reinick malarz i poeta - od karteczki do obrazu
Iwona Kramer-Galińska (badaczka niezależna), Reinhold Bahl − gdański malarz przełomu XIX i XX wieku

godz. 16:00-17:30 - Zwiedzanie wystawy w Ratuszu Głównego Miasta
 
  • Dzień 2 - 23 czerwca (piątek) 2023 r.
Miejsce obrad: NOMUS, sala konferencyjna

Cześć IV, godz. 9:00-10:00
Magdalena Mielnik (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Prezentacja wybranych dzieł malarstwa gdańskiego XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku
Marzena Kłossowska, Małgorzata Wojewódzka (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Malarstwo gdańskie XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zagadnienia konserwatorskie

Część V, godz. 10:15-11:45
Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Związki fotografii i sztuki w dziewiętnastowiecznym Gdańsku
Zuzanna Lewandowska (Muzeum Warmii i Mazur), Fotograficzne portrety autorstwa Gustava Friedricha Bussego i Augusta Dorbritza w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Beata Sztyber (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Hafty nieprofesjonalne w XIX-wiecznym Gdańsku w zbiorach Muzeum Miejskiego w Gdańsku (Stadtmuseum Danzig)

godz. 11:45-12:00 - Przerwa kawowa

Część VI, godz. 12:00-14:00
Lech Łopuski (Muzeum Narodowe w Gdańsku, Działalność Powszechnego Związku Przemysłowego (Allgemeiner Gewerbeverein) na rzecz popularyzacji historii, sztuki i rzemiosła w Gdańsku
Marcin Tulibacki (Uniwersytet Gdański), Towarzystwo Sztuk Pięknych w Gdańsku (Kunstverein zu Danzig) jako członek Związku Wystawowego na wschód od Łaby (Ausstellungsverband östlich der Elbe) w latach 1836-1892
Magdalena Mielnik (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Ostatnie takie wystawy. Działalność Towarzystwa Sztuk Pięknych w Gdańsku (Kunstverein zu Danzig) w latach 1900–1911
Ewa Szymańska (Muzeum Gdańska, Instytut Historii PAN), Działalności Towarzystwa Sztuk Pięknych i Rzemiosła Artystycznego w Gdańsku w latach 1905–1913

godz. 14:00-14:30 Podsumowanie konferencji 

Kiedy: 22-23 czerwca 2023 r.
Gdzie: Ratusz Głównego Miasta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47 i NOMUS Nowe Muzeum Sztuki, Sala konferencyjna, ul. Jaracza 14
wstęp wolny