Image

12 nowych łąk kwietnych w Gdańsku


Prawie 15 tysięcy metrów kwadratowych miasta - tyle w sumie przestrzeni w Gdańsku przeznaczona zostanie na łąki kwietne. W tym roku pojawi się kolejnych 12 nowych łąk.

Czym są łąki kwietne i dlaczego są ważne?

Łąki kwietne już na stałe wpisały się w krajobraz miasta. Takie zagospodarowanie terenu pozytywnie wpływa zarówno na różnorodność biologiczną, temperaturę oraz wilgotność, jak i na zmniejszenie stężenia pyłów w mieście.

Kwestia wilgotności jest wyjątkowo istotna. Zmiany klimatu poskutkowały suszą odczuwalną szczególnie w miastach. W walce z jej negatywnymi następstwami pomagają rośliny, którymi wysiewamy łąki kwietne. Roślinność łąkowa posiada bardziej rozwinięty system korzeniowy niż trawa, dzięki czemu dłużej magazynuje wodę i nie wymaga podlewania. Podczas deszczy efektywniej retencjonuje wodę, która powoli parując przyczynia się do poprawy mikroklimatu w mieście. Jest to jeden z powodów sukcesywnego zwiększania liczby łąk kwietnych w Gdańsku.

12 kolejnych lokalizacji

W tym roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wraz z Radami Dzielnic oraz z mieszkańcami przy pomocy Budżetu Obywatelskiego wyznaczyli 12 kolejnych lokalizacji, w których zakwitną polne kwiaty:
 
 • teren zieleni przy ul. Potęgowskiej (BO)
 • teren zieleni przy ul. Gościnnej / Junackiej (GZDiZ)
 • Park Reagana (BO)
 • teren zieleni przy ul. Inspektorskiej (Rada Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce)
 • teren zieleni przy ul. Lubuskiej (BO)
 • teren zieleni przy ul. Uczniowskiej (BO)
 • teren zieleni przy ul. Słowackiego (GZDiZ)
 • teren zieleni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 66 (BO)
 • teren zieleni przy zbiorniku Wielkopolska (GZDiZ)
 • teren zieleni przy ul. Otomińskiej (GZDiZ)
 • teren zieleni przy zbiorniku Świętokrzyska (GZDiZ)
 • teren zieleni przy ul. Kalinowej (GZDiZ)

O łaki trzeba dbać!

GZDiZ odpowiednio dba o gdańskie łąki kwietne. Na 12 łąkach użyty zostanie polepszacz gleby, zwany kompostem, wyprodukowany w Zakładzie Utylizacyjnym. Dzięki niemu gdańskie łąki będą rosły bujniej i piękniej. Produkt ten powstaje z odpadów biodegradowalnych, wysegregowanych przez mieszkańców Gdańska.

Siane są zarówno rośliny jednoroczne, jak i wieloletnie. Można wśród nich znaleźć chabry bławatki, rumian polny, kąkole polne, cykorię podróżnik, żmijowca zwyczajnego, len wielokwiatowy, gipsówkę wytworną, dziurawiec zwyczajny, maki polne, nagietka lekarskiego, krwawnik pospolity, złocień polny czy macierzankę zwyczajną – w sumie ok. 100 gatunków dzikich kwiatów oraz ziół, które będą stanowiły prawdziwe oazy bioróżnorodności. Wśród bujnych, pachnących roślin, schronienie znajdą owady, małe ssaki i ptaki.

W większości zeszłorocznych lokalizacji dokonano dosiewu, by dodatkowo urozmaicić ekosystem.

Racjonalne koszenie

Trwa koszona jest regularnie tam, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo ruchu drogowego, tzw. trójkąty widoczności. Ograniczenia nie dotyczą ponadto trawników, które znajdują się w miejscach reprezentacyjnych na Głównym i Starym Mieście. Regularne koszenie odbywać się będzie również w zabytkowych parkach – w Parku Oliwskim, Oruńskim, Kuźniczki, Brzezieńskim, Przymorze, Królewskiej Dolinie oraz w Parku Jasień. Pielęgnować musimy trawniki, które są wyposażone w system automatycznego nawadniania. Regularnie koszone będą także miejsca rekreacyjne chętnie odwiedzane przez mieszkańców, tak aby dostęp do nich był swobodny.

W pozostałych miejscach częstotliwość koszeń uzależniona będzie od intensywności wegetacji, na co wpływ mieć będzie pogoda.