• Home
  • Lista aktualności

Poradnik projektowania uniwersalnego

Jak zwiększyć dostępność gdańskich przestrzeni i budynków? Do 30 czerwca udostępniony będzie do publicznego wglądu „Poradnik projektowania uniwersalnego - szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku”. 14 czerwca o godzinie 17:00 za pośrednictwem aplikacji MS Teams odbędzie się oficjalna prezentacja dokumentu.


Statuty dzielnic – zgłoś uwagi do projektu zmian

Do 15 lutego trwają konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów dzielnic Gdańska. Projektowane zmiany dotyczą m.in. zmian funkcjonowania rad dzielnic, kompetencji i współpracy z radnymi miejskimi czy urzędem.