• Home
  • Lista aktualności

Bezpłatne wejścia z Kartą Mieszkańca w roku 2024

W roku 2024 użytkownikom aktywnej Karty Mieszkańca przysługuje aż 31 bezpłatnych wejść do różnych atrakcji miejskich.


Na Kokoszkach powstał Pozytywny Ogród Edukacyjny

Jest to przestrzeń, której głównym celem jest codzienne obcowanie dzieci i młodzieży z naturą oraz przybliżenie im podstawowych zagadnień przyrodniczych. Ogród został podzielony na kilka stref, a w każdej z nich znajdują się zróżnicowane gatunki roślin oraz elementy przestrzenne ukazujące aspekty życia w zgodzie z naturą oraz zasadami ekologii.