x
Image

Nowe miejsce dla osób w kryzysie bezdomności


45 osób, które do tej pory mieszkały w placówce przy ul. Zakopiańskiej 40, przeprowadzi się do nowo powstałego Schroniska dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Obiekt przy ul. Nowiny 80 w Gdańsku prowadzić będzie Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”. Lokatorzy zasiedlą nowy budynek do połowy lipca. 

Przyjęcia i formy pomocy

Mieszkańcy przyjmowani są na podstawie skierowań z Ośrodków Pomocy Społecznej. Placówka funkcjonuje przez całą dobę, a dyżury pełnią opiekunowie oraz specjaliści. Mieszkańcy schroniska są objęci pomocą pracownika socjalnego, psychologa, ratownika medycznego oraz opiekunów pielęgnacyjnych, którzy pomagają w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewniają opiekę higieniczną oraz zalecone przez lekarza leczenie.

Wsparcie przez zajęcia

W ramach udzielanego wsparcia podopieczni mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących i uspołeczniających, takich jak:
 
  • hortiterapia,
  • zajęcia kulinarne,
  • zajęcia plastyczne,
  • filmoterapia
  • grupa wsparcia.
 
Osoby doświadczające kryzysu bezdomności mogą przebywać w placówce do 2 lat, jednak w szczególnych przypadkach takich jak oczekiwanie na miejsce w Domu Pomocy Społecznej, okres pobytu może zostać przedłużony.