Image

Zadbamy o jeszcze lepszą obsługę osób z niepełnosprawnością


Otwarty i różnorodny Gdańsk to wielkie marzenie osób pracujących w Gdańskiej Organizacji Turystycznej i innych podmiotów funkcjonujących w mieście. Dlatego ruszyliśmy ze szkoleniami dla kadry zawodowej i społecznej. Postępami prac, wnioskami oraz konkretnymi działaniami będziemy dzielić się z Wami na każdym etapie trwania projektu.

Ludzie pracujący w Gdańskiej Organizacji Turystycznej stoją na stanowisku, że dostępność jest podstawowym prawem, nie luksusem, normą, a nie wyjątkiem. W naszej wizji przyszłości przestrzeń, produkty i usługi dostępne są dla wszystkich i tworzą otoczenie, w którym każdy człowiek jest cenionym uczestnikiem. Doceniamy możliwości, jakie dają perspektywy różnorodnych osób. Chcemy promować dostępność, by świat i rzeczywistość stały się bardziej przyjazne i otwarte. Traktujemy to również bardzo osobiście – jako szansę rozwoju i lepszego zrozumienia … wszystkiego.

Gdańska Organizacja Turystyczna realizuje zadanie publiczne: „Podniesienie kompetencji osób obsługujących ruch turystyczny w zakresie jakości obsługi klienta w tym osób z niepełnosprawnością” (dofinansowanie zadania publicznego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0044/1104/UDOT/DT/BP z dnia 2 czerwca).

W ramach ww. zadania publicznego dla kadry zawodowej i społecznej zrealizowane zostaną m.in.: 
 
  • Audyty stopnia dostępności obiektów turystycznych dla osób z niepełnosprawnością,
  • Szkolenia dla kadry zawodowej i społecznej z zakresu komunikacji, savoir vivre oraz kultury grup z poszczególnymi typami dysfunkcji (wzrok, ruch, słuch),
  • Szkolenie z zakresu storytellingu,
  • Kurs podstawowy nauki Polskiego Języka Migowego (PJM),
  • Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi klienta,
  • Warsztaty, których efektem będzie narzędzie: „Karta komunikacji dla osób niesłyszących w obiektach turystycznych i punktach Informacji Turystycznej”.

Niebawem przekażemy więcej informacji. Trzymajcie za nas kciuki, by udało się pięknie!