Osowa

O dzielnicy


Dane liczbowe
Powierzchnia: 13,73 km2
Liczba ludności: 16 121 osób
Gęstość zaludnienia: 1174os/km2

Historia dzielnicy 
Wzmiankowana od 1659 roku jako karczma należąca do klasztoru cystersów w Oliwie, przy wsi Wysoka, na wschodnim krańcu Jeziora Osowskiego (należącego obecnie do Chwaszczyna), przy obecnej ul. Kielnieńskiej 169 (karczma istniała do roku 1945, następnie sklep Gminnej Spółdzielni). W roku 1783, po sekularyzacji dóbr klasztoru
oliwskiego, rozwinięta w osadę, w 1867 o powierzchni 8 ha (częściowo poza obecną granicą administracyjną Gdańska), z 16 domami i 153 mieszkańcami. W końcu XIX wieku założono tu cegielnię (przy obecnej ul. Iławskiej), co przyśpieszyło rozwój osiedla i powstanie domów robotniczych u wylotu obecnej ul. Kacze Buki i na Kukawce. Po I wojnie światowej w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 1 I 1973 włączona w granice administracyjne Gdańska, zajmowała obszar 747,28 ha, liczyła 1433 mieszkańców i 302 mieszkania. W roku 1973 Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych „Okrętowiec”, rozpoczynając na terenie Wysokiej budowę 202 domów jednorodzinnych
dla swoich pracowników, nadało całemu obszarowi budowy nazwę Osowa. Od lat 70. XX wieku nazwę Osowa przyjęły wszystkie powstające osiedla. W roku 1979 powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa Osowa, budująca na 24 ha w granicach ul. Sołdka, Szalupowej, Balcerskiego, Zatokowej, Wendy, Korsarzy, Siedleckiego i Barniewickiej; w 1980
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców Wybrzeża, budująca między ul. Kielnieńską, Komety, Herkulesa, Bliźniąt, Feniksa, Perseusza, Cefeusza, Wodnika, Wagi, Jednorożca, Kasjopei, Syriusza, Bereniki.

Nazwę Osowa rozciągnięto w tym czasie także na sąsiednie, wcześniej samodzielne, punkty osadnicze:
  • Rajski Ogród (Paradiesgarten), własność cystersów z Oliwy: w roku 1763 karczmę oddawaną w dzierżawę, po sekularyzacji zwanej Paryskim Ogrodem (Pariser Garten), w rejonie ul. Juraty, Barniewickiej i Drawskiej (w 1859 - 8 domów w 1905 - 17 mieszkańców)
  • Żabi Kruk (Poggenpfuhl), nazwa od bagna, na północ od Paryskiego Ogrodu po obecną ul. Gnieźnieńską i Kukawkę. Stacja kolejowa z około 1930 roku zbudowana na terenie Nowego Świata. W skład jednostki wchodzą: Barniewice, Kukawka, Nowy Świat, Owczarnia. Osiedle o zabudowie szeregowej i niskich blokach, na powierzchni 13,4 ha, około 10 tysięcy mieszkańców.
źródło: www.gdansk.pl

Rada dzielnicy
Siedziba:
ul. Balcerskiego 35, 80-299 Gdańsk
Telefon/fax:
(58) 554-54-20
E-mail:
rada.osowa@gmail.com
osowa@radadzielnicy.gdansk.pl
Portal:
www.rada.osowa.com
Facebook:
Rada Dzielnicy Osowa