Aktywne ferie zimowe z GOS

image
W Gdańsku podczas ferii nie zabraknie półkolonii w szkołach, zajęć sportowych, plastycznych i teatralnych. Bogatą i atrakcyjną propozycję przygotował również Gdański Ośrodek Sportu, z popularnym „Basenem za zeta” na czele.
Pływalnie miejskie:

BASEN ZA ZETA
Kiedy? Od poniedziałku do piątku w okresie ferii zimowych w godzinach od 8:00 do 14:00.
Czas trwania: wejścia co 45 minut (plus 15 minut przed wejściem do wody i 15 min wyjściu z wody na skorzystanie z szatni).

Jest głównym punktem programu ferii z Gdańskim Ośrodkiem Sportu, cieszącym się największym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież szkolna będą mogły korzystać z następujących basenów pływackich:
Pływalnia Chełm, ul. Chałubińskiego 13
Pływalnia Orunia, ul. Smoleńska 6/8
Pływalnia Osowa, ul. Siedleckiego 14
Pływalnia Stogi, ul. Stryjewskiego 28
Wejście za symboliczną opłatą 1 PLN. Wejście będzie uwarunkowane okazaniem ważnej legitymacji szkolnej. Pierwszeństwo do skorzystania z naszej akcji mają grupy zorganizowane.

RODZINNE PŁYWANIE ZA 5 ZŁ
Kiedy i w jakich godzinach? Od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-22:00
Wejścia: co 40 minut (plus 15 minut przed wejściem do wody i 15 min wyjściu z wody na skorzystanie z szatni).

Ze specjalnej oferty będą mogły skorzystać również rodziny spędzających zimowe wakacje w mieście. W czasie ferii, w określonych godzinach wstęp dla min. jednej osoby dorosłej plus dziecka będzie kosztował zaledwie 5 PLN od osoby.

ZIMOWA SZKOŁA RATOWNICTWA
Kiedy? W dni powszednie ferii zimowych (11.02 – 15.02 oraz 18.02 – 22.02.2019 roku)
Gdzie?
Pływalnia Chełm, ul. Chałubińskiego 13
Pływalnia Orunia, ul. Smoleńska 6/8
Pływalnia Osowa, ul. Siedleckiego 14
Pływalnia Stogi, ul. Stryjewskiego 28
W jakich godzinach? I grupa: 14:00-15:00, II grupa – 15:00-16:00
Czas trwania – 60 minut
Limit –  30 osób duża niecka, 15 osób mała niecka
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.kapieliskagdansk.pl

„Zimowa Szkoła Ratownictwa” to cykl zajęć przeznaczonych dla młodzieży szkolnej w wieku od 6 do 16 lat, posiadających podstawowe umiejętności pływackie. Odbywają się co roku podczas ferii zimowych, na czterech pływalniach miejskich w Gdańsku. Każdy, kto chce poczuć się ratownikiem ma okazję zapoznać się z podstawowymi technikami ratownictwa, udzielania pierwszej pomocy, metodami pracy gdańskich ratowników, a także poprawić technikę pływania. Zadaniem szkoły jest przygotowanie wszystkich chętnych do niesienia pomocy w wodzie oraz przybliżenie zainteresowanym idei ratownictwa bezpiecznej kąpieli. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych ratowników, kadrę instruktorów ratownictwa oraz trenerów pływania. Uczestnictwo  w szkole odbywa się na ogólnych zasadach akcji „Basen za zeta”, czyli koszt każdej lekcji to jedna złotówka. Każdy uczestnik zajęć otrzyma dyplom potwierdzający ukończenie Zimowej Szkoły Ratownictwa. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Dzieci uczestniczące w zajęciach Zimowej Szkoły Ratownictwa muszą posiadać podstawowe umiejętności pływania – w przypadku ich braku konieczna będzie rezygnacja z zajęć.

Warunkiem uczestnictwa we wszystkich wymienionych zajęciach jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zajęciach.