Gdański Budżet Obywatelski - konsultacje społeczne

image
W środę, 11 grudnia o godz. 17:00 w sali podziemnej budynku Zbrojowni będzie można podzielić się swoimi uwagami o tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wszystkie uwagi i propozycje będą zebrane w końcowy raport ewaluacyjny, który będzie potem analizowany pod kątem wprowadzenia zmian, ulepszeń do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego.
Spotkanie jest otwarte dla każdego mieszkańca, można przyjść i przy kawie i ciastku porozmawiać o swoich wrażeniach czy spostrzeżeniach. Będziemy rozmawiać m.in. o głosowaniu, o zrealizowanych projektach, o promocji. Każda uwaga jest ważna, każda propozycja zmiany jest do rozważenia.

Będzie to trzecie i ostatnie w tym roku spotkanie konsultacyjne poświęcone kwestii BO.

Pierwsze przygotowania kolejnej edycji BO już ruszyły. W przyszłym roku na pewno wydzielone zostaną środki na tzw. zielony Budżet Obywatelski.