Sztuka życia. Tematyka moralistyczna w sztukach plastycznych, muzyce, literaturze i teatrze Europy nowożytnej

image
Kształtowanie poglądów czy ukazywanie właściwych postaw życiowych poprzez sztukę to zjawisko, które co prawda nie powstało w okresie nowożytnym, jednak właśnie wtedy było jednym z jej najważniejszych zadań. Konferencja naukowa "Sztuka życia. Tematyka moralistyczna w sztukach plastycznych, muzyce, literaturze i teatrze Europy nowożytnej" ma na celu przybliżenie tematyki moralistycznej w sztukach plastycznych, muzyce, literaturze i teatrze Europy nowożytnej, pokazanie spektrum tematów i sposobów ich ilustrowania.
Sztuka – poprzez podawanie przykładów zachowań pożądanych i niepożądanych – miała wskazywać właściwą drogę życia i skłaniać do wyboru wąskiej ścieżki cnoty. Oprócz problemów fundamentalnych, takich jak etyka, kwestie konfesyjne, filozofia czy polityka, często pojawiały się tematy dotyczące praktycznych aspektów życia, na przykład odpowiedniego zachowania na uroczystościach czy stosownego dla klasy społecznej i stanu ubioru. Interdyscyplinarny charakter konferencji wynika z popularności tych samych wątków w różnych dziedzinach sztuki, od przedmiotu codziennego użytku, przez literaturę moralistyczną po utwór muzyczny.

Program:

9:15-9:45 – rejestracja uczestników
9:45-10:00 – przywitanie uczestników

Panel I
Moderator: Magdalena Mielnik

10:00-10:20
dr hab. Aneta Kramiszewska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Moralny wymiar przedstawień siedmiu sakramentów w sztuce nowożytnej

10:20-10:40
Kamila Glazer
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Motyw viri illustres w sztuce Gdańska w XVI i XVII wieku

10:40-11:00
Paulina Kowalczyk
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
„Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła” (Ef 6, 11). Chrześcijańskie wojowanie w służbie dobra na przykładzie nowożytnych przedstawień motywu miles christianus

11:00-11:10 – dyskusja
11:10-11:20 – przerwa

Panel II
Moderator: Weronika Grochowska

11:20-11:40
Maria Feliks
Uniwersytet Wrocławski
Dlaczego człek roztropny winien spoglądać w lustro? O personifikacjach cnót kardynalnych jako wykładni moralności na przykładzie lwowskiej rzeźby rokokowej

11:40-12:00
Marta Tatiana Małkus
Muzeum Okręgowe w Lesznie
Cura publici non sibi. Moralizatorska wymowa płyty nagrobnej wschowskiego burmistrza Matthausa Laprechta IV (zm. 1694)

12:00-12:20
Alicja Andrzejewska-Zając
Muzeum Narodowe w Gdańsku
VIVIT POST FUNERA VIRTUS – portret Hansa von Aachen z kolekcji Jakoba Kabruna

12:20-12:40
dr Magdalena Mielnik
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Ikonografia małżeństwa w sztuce w Gdańsku w XVI i XVII wieku

12:40-12:50 – dyskusja
12:50-14:00 – przerwa

Panel III
Moderator – Alicja Andrzejewska-Zając

14:00-14:20
dr Maria Michalska
PAN Biblioteka Gdańska
Motyw wierności w funeralnej poezji Giovanniego Bernardina Bonifacia

14:20-14:40
dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska
Akademia Pomorska w Słupsku
Moralistyka potrydencka w poezji baroku na podstawie poematów: Nadobna Paskwalina Samuela Twardowskiego i Przeraźliwe echo trąby ostatecznej Klemensa Bolesławiusza

14:40-15:00
dr Piotr Paluchowski
Gdański Uniwersytet Medyczny
Moralność w praktyce. Dobroczynność w Gdańsku przełomu osiemnastego i dziewiętnastego wieku w świetle doniesień z czasopism

15:00-15:15 – dyskusja, podsumowanie konferencji
15:30 – promocja książki "Sztuka życia. Tematyka moralistyczna w gdańskiej sztuce świeckiej XVI i XVII wieku". Zadanie sfinansowane z pomocy finansowej Urzędu Miasta Gdańska