Bezpłatna mediacja w Centrach Pracy Socjalnej

image
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych mediacji w Centrach Pracy Socjalnej (CPS) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Ta forma wsparcia będzie dostępna od 14 do 28 października dla każdego potrzebującego mieszkańca.
Nieodpłatne konsultacje w Centrach Pracy Socjalnej (CPS) w dzielnicach miasta świadczone będą przez specjalistów Gdańskiego Centrum Mediacji Fundacji Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych (FISO). Do skorzystania z tej oferty zachęcamy przede wszystkim rodziny, w których występują trudne, konfliktowe sytuacje, spór małżeński czy nieporozumienia na tle opiekuńczo-wychowawczym wobec dzieci. Mediatorzy pomogą też w sprawach związanych m.in. z rozwodem, podziałem majątku czy sporem sąsiedzkim. Poradzą w kwestiach: niedopełnienia czy złamania warunków umowy gospodarczej lub np. odzyskania należności.

Każdy dyżur specjalisty w CPS MOPR potrwa dwie godziny, nie obowiązują zapisy.

Dyżury mediatorów w CPS MOPR w Gdańsku:

14 października, godz. 11:30-13:30
CPS 1, ul. Modrzewskiego 2 A

15 października, godz. 13:30-15:30
CPS 3, ul. Dyrekcyjna 5

21 października, godz. 11:30-13:30
CPS 2, pl. Gustkowicza 13

21 października, godz. 11:30-13:30
CPS 5, ul. Siennicka 25

22 października, godz. 11:30-13:30
CPS 4, ul. Lecha 1

22 października, godz. 11:30-13:30
CPS 6, ul. Szara 32/33

23 października, godz. 11:30-13:30
CPS 8, ul. Elbląska 66 D

28 października, godz. 11:30-13:30
CPS 7, ul. Marynarki Polskiej 134 A

28 października, godz. 11:30-13:30
CPS 9, ul. Piekarnicza 16