Przyjdź i dowiedz się, jak zostać rodziną zastępczą

image
Jeśli myślisz o tym, by zostać rodzicem zastępczym lub prowadzić rodzinny dom dziecka koniecznie przyjdź 25 września na dzień otwarty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku.
W godzinach od 8:00 do 18:00 psycholodzy, trenerzy szkolący kandydatów na zastępczych rodziców, specjaliści pracy z rodziną opowiedzą o szczegółach tej odpowiedzialnej, ale i dającej ogromną satysfakcję pracy. Uczestnicy uzyskają wiedzę, jakie warunki należy spełnić, by stworzyć tę formę wsparcia dla dziecka pozbawionego opieki biologicznego rodzica. Będą także mogli zadać własne pytania.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć osoba lub małżonkowie, którzy:
 
  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewniają odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba, tworząca tę rodzinę, musi posiadać stałe źródło dochodów.

Gdańskie maluchy wychowują się w 32 zawodowych rodzinach zastępczych, ponad 300 rodzinach zastępczych (te nie są zawodowe) oraz 16 rodzinnych domach dziecka. Przebywa w nich łącznie ok. 600 dzieci. Gdańskie dzieci mieszkają również w 18 kameralnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdzie mają właściwe wsparcie.

Więcej informacji TUTAJ