Image

Gdański Urząd Pracy przedłuża nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Gdański Urząd Pracy zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 30 000 zł. Nabór wniosków został przedłużony i będzie trwał do wyczerpania środków.

Kto może złożyć wniosek?

Nabór adresowany jest do bezrobotnych zarejestrowanych w GUP, którzy chcieliby założyć własną firmę. Wniosek będzie można złożyć, po uprzedniej wizycie u doradcy klienta w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego. Dokument ten można pobrać ze strony internetowej GUP (pliki na dole artykułu).
 
Warunkiem przystąpienia do naboru jest poprawne uzupełnienie i złożenie wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na założenie działalności gospodarczej. Pod uwagę będą brane tylko i wyłącznie wnioski kompletnie wypełnione, zawierające wszystkie wymagane załączniki.

O czym należy pamiętać? 

Osoby bezrobotne muszą pamiętać, że przed złożeniem wniosku konieczne jest jego wcześniejsze pozytywne zaopiniowanie u doradcy klienta Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego GUP. Weryfikacja odbywa się podczas spotkania z doradcą, które należy umówić, wysyłając wiadomość na adres:

sylwia.lopacinska@gup.gdansk.pl lub dzwoniąc pod numerem telefonu 58 743 14 40 (dla nazwiska zaczynających się na literę od A do Ł) 
beata.markowska@gup.gdansk.pl lub dzwoniąc pod numerem telefonu 58 743 14 50 (dla nazwiska zaczynających się na literę od M do Z). 

Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania wsparcia dostępne są w Regulaminie (na dole strony), z którym obowiązkowo należy się zapoznać.