x
Image

Rusza ostatni w tym roku nabór wniosków o dotację na własny biznes


Od 17 do 21 października 2022 r. w Gdańskim Urzędzie Pracy będzie prowadzony nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 30 000 zł. Z takiego wsparcia będzie mogło skorzystać blisko 100 przedsiębiorczych gdańszczan.

Kto może złożyć wniosek? 

Nabór adresowany jest do bezrobotnych zarejestrowanych w GUP, którzy chcieliby założyć własną firmę. Wniosek będzie można złożyć, po uprzedniej wizycie u doradcy klienta w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego. 

Warunkiem przystąpienia do naboru jest poprawne uzupełnienie i złożenie wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na założenie działalności gospodarczej. Pod uwagę będą brane tylko i wyłącznie wnioski kompletnie wypełnione, zawierające wszystkie wymagane załączniki.

Jak złożyć wniosek? 

Osoby bezrobotne muszą pamiętać, że przed złożeniem wniosku konieczne jest jego wcześniejsze pozytywne zaopiniowanie u doradcy klienta Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego GUP. Weryfikacja odbywa się podczas spotkania z doradcą, które należy umówić najpóźniej do 14.10.2022 r., wysyłając wiadomość na adres:
 
 

Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania wsparcia dostępne są w Regulaminie, z którym obowiązkowo należy się zapoznać. Określa on m.in. zasady punktowania, na co i w jakiej wysokości można przeznaczyć środki oraz wyłączenia wydatków, o które nie można ubiegać się w ramach konkursu.

Szczegółowe informacje, wniosek oraz załączniki znajdują się na stronie