Image

Sposób na firmę? Dotacja z urzędu pracyWłasna działalność gospodarcza? Częściej wolimy szukać stabilnego etatu, a marzenia o tworzeniu firmy wolimy zostawić młodym, kreatywnym i ... bogatym. Ale czy żeby „pójść na swoje”, rzeczywiście trzeba mieć własne pieniądze na start, genialny pomysł na biznes i dwadzieścia lat?

Decyzja o podjęciu własnej działalności gospodarczej z pewnością nie należy do łatwych i wymaga poważnych przemyśleń. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników, obiektywnie ocenić występujące ryzyka oraz nasze szanse na powodzenie. Warto jednak podjąć wysiłek, „pójście na swoje” ma bowiem wiele zalet. 

Własna firma to przede wszystkim wolność, wolność rozumiana nie tylko w wymiarze ekonomicznym. Będąc przedsiębiorcą, samodzielnie układamy terminarz i tempo pracy. Samemu określamy też cele, jakie chcemy osiągnąć oraz narzędzia, które chcemy wykorzystywać. Po prostu nie ma nad nami szefa, który wszystko wie lepiej i zawsze ma rację, nawet wtedy, kiedy się myli.

Naturalne jest jednak, że wiele osób skupia się głównie na finansowym aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej ... i słusznie. Właściwie prowadzony biznes może okazać się bardzo dochodowym przedsięwzięciem, które szybko zmieni nasz status społeczny i majątkowy. W przeciwieństwie do pracownika etatowego, wszystkie wypracowane zyski trafiają przecież wyłącznie do naszej kieszeni. W dodatku możemy korzystać z kilku praktycznych przywilejów. Jednym z ważniejszych jest możliwość odliczenia od podatku kosztów związanych z prowadzeniem firmy.


Do kogo po środki?

Bilans zysków jest oczywiście dłuższy, jednak mimo to wiele osób nie podejmuje wyzwania. Powodów jest zawsze mnóstwo. Powszechnie uważamy, że uruchomienie firmy jest skomplikowane, że przedsiębiorczość zarezerwowana jest dla osób młodych, posiadających kapitał, unikalne kompetencje oraz innowacyjny pomysł, który zrewolucjonizuje branżę lub rynek. Większość z tych teorii śmiało można włożyć między bajki. W sposób szczególny dotyczy to kwestii związanych z pozyskiwaniem funduszy potrzebnych na start. Czasami nie są one po prostu wymagane. 

W pozostałych przypadkach po pieniądze można sięgnąć stosunkowo łatwo. Dotacji udzielają m.in. organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości oraz powiatowe urzędy pracy. Szczególnie popularne jest wsparcie udzielane przez Gdański Urząd Pracy. W 2021 r. może on przyznawać jednorazowe dotacje w kwocie do 30 tys. zł. Środki te można przeznaczyć na częściowe zatowarowanie, zakup niezbędnego sprzętu czy promocję. Co ważne, uzyskane wsparcie będzie bezzwrotne pod warunkiem, że prawidłowo rozliczymy się z wydatków, a naszą działalność będziemy prowadzić przynajmniej rok. Ważnymi zaletami „urzędowych dotacji” są przede wszystkim proste i przejrzyste procedury ich przyznawania. Wystąpienie o powyższe środki związane jest jedynie z wypełnieniem krótkiego wniosku. Należy w nim określić m.in. charakter przedsięwzięcia (branża, PKD), wskazać miejsce prowadzenia firmy, przedstawić listę wydatków oraz opisać podjęte już działania na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej. Pewną niedogodnością może być natomiast konieczność znalezienia poręczyciela. W Gdańsku, gdy wnioskujemy o dotację w kwocie poniżej 15 tys. zł, wymagana jest jedna osoba, w pozostałych przypadkach dwie lub jedna, ale osiągająca wyższy dochód. 

W 2020 roku własną firmę przy wsparciu GUP założyły łącznie 344 osoby.

Należy pamiętać, że urząd pracy nie udzieli nam wsparcia, jeśli miałoby ono zostać przeznaczone na założenie firmy działającej sezonowo lub funkcjonującej wyłącznie poza granicami naszego kraju. Z ubiegania się o fundusze wykluczone są też akwizycja, hazard, działalność polegająca na świadczeniu usług związanych z przewozem osób (taxi) oraz działalność w formie spółki. Pełna lista wykluczeni znajduje się w regulaminie udzielania dotacji. Druk można pobrać ze strony internetowej gdansk.praca.gov.pl.

Procedura ubiegania się o fundusze rozpoczyna się wraz z chwilą złożenia wniosku. Jest on poddawany szczegółowej analizie przez pracowników urzędu pracy. W przypadku Gdańskiego Urzędu Pracy ocenie podlega kilka elementów, a do zdobycia jest maksymalnie 50 punktów. Najwięcej (maksymalnie 20) otrzymamy, jeśli udokumentujemy odpowiednie dla profilu naszej działalności gospodarczej wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Dobrze jest więc dołączyć do wniosku dyplom ukończenia szkoły lub uczelni wyższej, a także certyfikaty poświadczające uprawnienia lub przebyte kursy. Nie zapominajmy też o świadectwach pracy oraz umowach cywilno-prawnych (zlecenia, umowy o dzieło). 

Na 6 punktów możemy liczyć, gdy wniosek wzbogacimy o deklaracje/promesy współpracy z przyszłymi kontrahentami. Tyle samo oczek zdobędziemy, jeśli do budowy naszej firmy wykorzystamy także własne środki finansowe. Najlepiej, żeby był on na poziomie co najmniej 20 proc. kwoty, o jaką ubiegamy się z „pośredniaka”. 

Wysoko oceniane jest także posiadanie lokalu, w którym będziemy działać. Udowodnimy to, dołączając do dokumentów akt własności lub podpisaną umowę przedwstępną najmu/użyczenia pomieszczeń. W takim przypadku komisja przyzna nam maksymalnie 5 punktów.

Pod uwagę brana jest także szczegółowość i spójność naszego wniosku (3 punkty) oraz to, czy prawidłowo dokonaliśmy obliczeń planowanych przychodów oraz wydatków (3 punkty). Na kolejne 3 punkty możemy liczyć, jeśli znajdujemy się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy zaliczane są m.in. osoby powyżej 50. roku życia, niepełnosprawne i poniżej 30. roku życia.

Najmniej punktowane są nasze predyspozycje osobowościowe - 2 punkty. Tyle samo otrzymamy, jeśli w urzędzie pracy jesteśmy zarejestrowani co najmniej kwartał.


Składanie wniosku

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Gdańskim Urzędzie Pracy (ul. Lastadia 41) w ramach prowadzonych naborów. Są one ogłaszane trzy razy w roku, zgodnie z harmonogramem znajdującym się w tzw. Zasadach realizacji programów rynku pracy. Dokument można znaleźć na stronie internetowej GUP.

Oczywiście, zakładając własną działalność gospodarczą, zawsze ponosi się pewne ryzyko. Jednak dysponując dobrym biznesplanem, energią oraz zapałem do pracy, wszystko powinno się udać.