Konkurs na najpiękniejszy balkon i przedogródek

Już po raz 6. właściciele pięknie ukwieconych gdańskich balkonów i przedogródków mają szansę wygrać nagrody w miejskim konkursie. Wystarczy zrobić zdjęcie swojego najbliższego, zielonego otoczenia i przesłać je wraz z formularzem zgłoszeniowym do 22 września na adres umg@gdansk.gda.pl. Łączna pula nagród to 3 600 zł.


Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkanek i mieszkańców Gdańska dbających o zazielenianie swojego najbliższego otoczenia i obywa się w dwóch kategoriach: na najpiękniejszy balon i najpiękniejszy przedogródek.

Jego celem jest promowanie dbałości o własną zieloną przestrzeń i estetykę miasta. Obcowanie z zielenią jest naturalną potrzebą każdego człowieka, a przyroda pełni w mieście bardzo wiele istotnych funkcji, od ekologicznej: pochłaniania zanieczyszczenia, zwiększa wilgotność powietrza, zapewnia schronienie, daje pokarm owadom i ptakom, po psychologiczną: uspokaja, koi, sprawia, że czujemy się bezpiecznie. W miejscach, gdzie jest dużo zieleni, znacznie lepiej odpoczywamy.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenie konkursowe należy złożyć na specjalnie do tego przygotowanym formularzu. Trzeba go wydrukować, wypełnić, podpisać, a następnie zeskanować i przesłać skan wraz ze zdjęciami zgłaszanego balkonu lub przedogródka.

Zgłoszenie należy przesłać na adres umg@gdansk.gda.pl podając w temacie wiadomości: zgłoszenie konkursowe - balkon i przedogródek 2021 - Biuro Prezydenta.

Do zgłoszenia konkursowego (mail) należy dołączyć:

1) Od 2 do maksymalnie 5 zdjęć aranżacji balkonu lub przedogródka,
2) oświadczenie zawierające w szczególności:
a) wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie,
b) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu,
d) wyrażenie zgody na publikację zgłoszonych zdjęć;

Zdjęcia powinny ukazywać:

- aranżację widzianą z zewnątrz budynku, pokazującą aranżację w kontekście elewacji budynku
- oraz zdjęcia z wnętrza balkonu lub przedogródka
- na zdjęciach nie mogą znaleźć się żadne osoby, które można zidentyfikować.

Uczestnik musi być autorem nadesłanych zdjęć i aranżacji lub być właścicielem praw autorskich do zgłaszanej aranżacji i zdjęć.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu prace w obu kategoriach.

Czekają nagrody

Autorzy najpiękniejszych aranżacji w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 1000 zł brutto, II miejsce 500 zł brutto, III miejsce – 300 zł brutto.

W poprzedniej edycji na konkurs wpłynęło łącznie 105 zgłoszeń. Autorką najpiękniejszej aranżacji balkonu została Małgorzata Folwarska, a nagrodę za najpiękniejszy gdański przedogródek otrzymała Maria Łukaszewska.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj.