Malarstwo niderlandzkie i flamandzkie ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Muzeum Narodowego w Gdańsku

  • Home
  • Wydarzenia
  • Malarstwo niderlandzkie i flamandzkie ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Muzeum Narodowego w Gdańsku
Na wystawie zostaną zaprezentowane dzieła malarstwa niderlandzkiego i flamandzkiego ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu, uzupełnione wybranymi obrazami z Muzeum Narodowego w Gdańsku.


Połączenie kolekcji obydwu muzeów pozwoli pokazać bogactwo i różnorodność renesansowego i wczesnobarokowego malarstwa Niderlandów. Eksponowane na wystawie dzieła będą reprezentować przykłady inspiracji sztuką antyku i Italii, nawiązania do twórczości wielkich mistrzów XV wieku oraz dzieła podkreślające odmienność sztuki niderlandzkiej, miejscowej tradycji i kultury. Celem wystawy jest ukazanie Niderlandów jako przodującego europejskiego centrum artystycznego XVI i początku XVII stulecia. Dlatego też pokaz dzieł malarstwa będzie połączony z opowieścią o rozwoju rynku sztuki, organizacji pracowni malarskich i przemianach praktyki warsztatowej.

Przestrzeń wystawy zostanie podzielona na trzy części. Pierwsza przedstawi historię kolekcji malarstwa niderlandzkiego na Wawelu. W drugiej, najobszerniejszej, widz przeniesie się do Antwerpii – najważniejszego centrum artystycznego szesnastowiecznych Niderlandów. Na koniec zostaną zaprezentowane trzy obrazy-alegorie, stanowiące refleksję nad uniwersalnymi problemami ludzkiego życia – przypadkiem, wyborem i losem.

Wystawa przygotowana przez Oddział Sztuki Dawnej MNG i Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie.


Foto: Tryptyk ze sceną Sądu Ostatecznego, Jheronimus Bosch (Van Aken) / naśladowca (‘s-Hertogenbosch, ok. 1453 - ‘s-Hertogenbosch, 1516), ok. 1550, drewno, olej, fot. © Zamek Królewski na Wawelu